רבעון שלישי 2010, יולי - ספטמבר

בערוץ זה קישורים למבחר מתוך הכתבות שפורסמו על חדו"ש בתקשורת. כשהופיעו כתבות רבות באותו נושא, קישרנו רק לחלקן. כתבות שהתפרסמו בעיתונים שאין להם מהדורה אלקטרונית בדרך כלל לא יופיעו. כתבות באנגלית, יועלו באתר באנגלית. בשל ריבוי החומר, העלאת הכתבות מהעבר תעשה בהדרגה.

איך תוכל לפעול?