עצומות

קצבה נגד היהדות


קופות צדקה ברחוב בבני ברק, Whistling in the Dark, flickr קופות צדקה ברחוב בבני ברק. צילום: Whistling in the Dark, flickr

בואו נאמר האמת על קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים. השתמטות מעבודה היא נגד היהדות. לימוד תורה על חשבון הציבור הוא נגד היהדות.

בואו נאמר את האמת על החלטת הממשלה בנושא קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים. זו לא רפורמה. זו אחיזת עיניים. ונמאס לנו שמשטים בנו.

איך תוכל לפעול?