פגיעה בסמכות

משרד המשפטים מציע: עדיפות לבוררות ובתי משפט למשפחה על בתי הדין הרבניים

לפי תזכיר חוק שהפיץ המשרד, אם הבוררות תיכשל יוכל אחד מבני הזאת לכפות על השני התדיינות בבית משפט לענייני משפחה

הכניסה לבתי הדין הרבניים בירושלים. 05.10.08. צילום יוסי זמיר, פלאש 90הכניסה לבתי הדין הרבניים בירושלים (צילום אילוסטרציה). צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

תזכיר חוק שגיבש משרד המשפטים מציע לקבוע כי זוג בהליכי גירושים יחויב לפנות להליך ליישוב הסכסוך, לפני תחילתו של הליך משפטי.

תזכיר החוק, שהופץ בשבוע שעבר, מעקר למעשה את בתי הדין הרבניים מרוב סמכויותיהם ומאפשר לבן הזוג שירצה בכך לחייב את בן הזוג השני לקיים הליך מקדמי בבית משפט לענייני משפחה. לפי תזכיר החוק, צדדים לסכסוך משפחתי יחויבו לפתוח תביעה בעניין זה באמצעות בקשה ליישוב סכסוך ולא בהגשת כתב תביעה מפורט.

הבקשה תוגש לבית הדין הרבני או לבית המשפט. כל בן זוג יוכל לפנות לערכאה הנראית לו. אבל אם בן זוג אחד יגיש את הבקשה לבית הדין הרבני, יוכל בן הזוג השני לכפות עליו לקיים את ההליך המקדמי בבית המשפט למשפחה.

חובת קיום הליך ליישוב סכסוך תחול על העניינים המהותיים ביותר הנוגעים ליחסי זוגיות: יחסי ממון ותביעות רכושיות, תביעות

חובת קיום הליך ליישוב סכסוך תחול על העניינים המהותיים ביותר: יחסי ממון, רכוש, מזונות, תביעות בענייני קטינים ומשמורת

למזונות, תביעות בענייני קטינים העוסקות במשמורת, חינוך ותביעה לאבהות או לאמהות.

באתר News1 מציינים כי משמעות התזכיר היא, שאם אחד מבני הזוג יבקש לדון בבית הדין הרבני לא רק בנושא הגירושים אלא בכל נושא הקשור אליהם – בעיקר מזונות ומשמורת – יוכל בן הזוג השני לכפות עליו לקיים את הדיון בבית המשפט למשפחה.

התוצאה תהיה, שבית הדין הרבני יאבד ברוב המקרים את כל הסמכויות, למעט אלו הנוגעות לסידור הגט. הסיבה היא שבדרך כלל מעדיפות הנשים את בית המשפט למשפחה, הנתפס כיותר ידידותי כלפיהן. זכות וטו זו היא חד-צדדית. אם אחד מבני הזוג פונה תחילה לבית המשפט למשפחה – האחר לא יוכל לדרוש להעביר את התיק לבית הדין הרבני.

לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?