בלי כלים

חרדים וערבים – כמעט 50% מתלמידי החינוך היסודי

דו"ח של מרכז טאוב: הרוב של תלמידי החינוך הממלכתי והממלכתי-הדתי יתבטל בתקופה הקרובה

תלמידי בית ספר חרדי בביתר עילית משחקים על גג המוסד 22.03.10. צילום: נתי שוחט, פלאש 90תלמידי בית ספר חרדי בביתר עילית משחקים על גג המוסד (צילום אילוסטרציה). צילום: נתי שוחט, פלאש 90

רק 52% מהתלמידים במערכת החינוך היסודית בשנת 2010 למדו בחינוך הממלכתי או הממלכתי-הדתי. הרוב הדחוק הזה יתבטל כבר בתקופה הקרובה, עקב הגידול המשמעותי במספר התלמידים החרדים והערבים.

נתונים אלה נכללים בדו"ח השנתי של מרכז טאוב – "מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות". לפי הדו"ח, בין שנת 2000 ל-2010 גדל מספר התלמידים בבתי הספר היסודיים בחינוך החרדי ב-57%. מספר התלמידים בחינוך הערבי גדל ב-37%. באותה תקופה גדל החינוך הממלכתי-הדתי ב-11%, ואילו מספר התלמידים בחינוך הממלכתי עלה ב-0.3% בלבד.

מחברי הדו"ח מתייחסים גם לקשר בין השינויים הדמוגרפיים לנסיגה בהישגי התלמידים הישראלים בשנים האחרונות. ברוב המדינות המערביות החברות בארגון ה-OECD התלמידים לומדים פחות שעות מאשר בישראל. למרות זאת, ב-17 מהן התלמידים מגיעים להישגים גבוהים יותר במתמטיקה ובמדעים. על פי הדו"ח, הישגי התלמידים החרדים והערבים נמוכים מאלו של תלמידי מדינות העולם השלישי.

הישגי התלמידים החרדים והערבים נמוכים מאלו של תלמידי מדינות העולם השלישי

ב-nrg מציינים כי התלמידים החרדים, המהווים 20% ממערכת החינוך היסודית, אינם משתתפים בבחינות הבינלאומיות. "לאור העובדה כי כבר היום כמחצית מהילדים הם ערבים או חרדים, ולאור ההישגים המעטים מאוד בתחומי הליבה, הנמוכים יותר מבעולם השלישי, השינויים הדמוגרפיים הנוכחיים משקפים התפתחות חברתית-כלכלית שלא תהיה בת קיימא כאשר ילדים אלו יגדלו", כותבים מחברי הדו"ח.

ראש מרכז טאוב, פרופ' דן בן-דוד, אומר: "הסיפור המרכזי היום הוא של אוכלוסייה הנמצאת בחזית הידע האנושית ואוכלוסייה שאינה מקבלת את הכלים או את התנאים להתמודד בהצלחה במשק תחרותי מודרני, שחלקה הולך וגדל בהתמדה. זוהי הסוגיה הגדולה הנוגעת לסדר העדיפויות הלאומי בחלוקת המשאבים האזרחיים, וישראל נמנעת מלהתמודד עמה".

 לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?