קו מימון

22% מהקצבות ועדת העזבונות - לגופים דתיים וחרדיים

מוסדות דתיים יקבלו יותר מ-15 מיליון שקל מהכספים שמחלקת הוועדה

ישיבת ברכת מרדכי בביתר עילית 24.08.09. צילום: נתי שוחט, פלאש 90ישיבת ברכת מרדכי בביתר עילית (צילום אילוסטרציה). צילום: נתי שוחט, פלאש 90

כ-400 מוסדות וגופים דתיים וחרדיים יקבלו השנה 22% מכלל ההקצבות של ועדת העזבונות. סך ההקצבות שיועברו למוסדות דתיים וחרדיים הוא 15.38 מיליון שקל. בבדיקה של News1 נמצא כי למגזר הערבי והדרוזי הקציבה הוועדה רק 626,000 שקל - 1% מכלל ההקצבות. בנטרול התרומות למשרד הביטחון, מקבלים גופים דתיים וחרדיים 26% מכלל הסיוע שיינתן למשרדים האזרחיים.

הוועדה מחלקת כספים מתוך עזבונות שניתנו למדינה, בלי שנקבע היעד המדויק לשימוש בהם. בראשה עומדת תחיה שפירא, לשעבר שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בסך הכל חילקה השנה הוועדה 69.496 מיליון שקל. את הסכומים הגדולים ביותר מכספי ההקצבות קיבלו משרד הביטחון וגופים הקשורים אליו.

גופים שתחת פיקוחו או חסותו של משרד החינוך קיבלו 13.26 מיליון שקל. מתוכם הוקצו 5.98 מיליון שקל – 45% מההקצבות

כל הגופים הקשורים למשרד הדתות שקיבלו סיוע הם דתיים וחרדיים

למשרד – למוסדות דתיים וחרדיים.

גופים הקשורים למשרד הרווחה קיבלו 20.5 מיליון שקל. 30% מסכום זה – 6.1 מיליון שקל – ניתנו לגופים דתיים וחרדיים. כל הגופים הקשורים למשרד הדתות שקיבלו סיוע הם דתיים וחרדיים. הסכום הכולל שניתן להם הוא 3.35 מיליון שקל.

התמיכה במוסדות דתיים וחרדיים ניתנת לגופים הקשורים למשרדי ממשלה מגוונים: משרד הבריאות מעביר אליהם 10% מהתמיכות שהוקצו לו (261,000 שקל); משרד הקליטה – 352,000 שקל (22% מכלל התמיכות); המשרד לביטחון הפנים מעביר 33% מהתמיכות (1.63 מיליון שקל); משרד התמ"ת מעניק לחרדים ודתיים 36% מכספי התמיכות (331,000 שקל). עזבונות הועברו לגופים חרדיים ודתיים אפילו דרך משרד התרבות (50,000 שקל), המשרד להגנת הסביבה (100,000 שקל) ומשרד החקלאות (68,000 שקל).

לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?