נתונים חלקיים בלבד

בדיקת חדו"ש: החינוך החרדי לא נכלל בדו"ח המיצ"ב

נתוני המיצ"ב שפרסם הבוקר משרד החינוך לא כוללים נתונים על מערכת החינוך החרדית. כך עולה מבדיקה של עמותת חדו"ש. מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב: "כנראה הסירוב לערוך את המבחנים בחינוך החרדי נובע מן ההכרה שהתוצאות יחשפו את הבלוף הגדול הכרוך ביישום חובת לימודי הליבה במוסדות החרדים"

תלמידי בית ספר חרדי בביתר עילית משחקים על גג המוסד 22.03.10. צילום: נתי שוחט, פלאש 90תלמידי בית ספר חרדי בביתר עילית משחקים על גג המוסד (צילום אילוסטרציה). צילום: נתי שוחט, פלאש 90

לאורך כל השנים, האוכלוסייה החרדית לא נכללת בתוצאות דו"ח המיצ"ב שמפרסם משרד החינוך. כך עולה מבדיקה שערכה עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, בעקבות פרסום דו"ח המיצ"ב העדכני של משרד החינוך הבוקר. לפי הפרסומים מתברר כי בחלק מהשנים לא מדדו כלל את האוכלוסייה החרדית ובשנים אחרות מדדו אותה חלקית – אך תוצאות המדידה לא נכללו בדו"ח מכיוון שמדובר, לטענת מחברי הדו"ח, במדידה "לא מייצגת".

בפסקה היחידה בדו"ח המתייחסת לחינוך החרדי נאמר:

תלמידים בבתי-ספר חרדיים משתתפים במיצ"ב באורח חלקי. בתשע"ו השתתפו תלמידי רשת "מעין החינוך התורני" במבחני המיצ"ב. 62 בתי-ספר מרשת זו השתתפו בבחינות בעברית ומתמטיקה בכיתה ה'. בנוסף השתתפו 48 בתי-ספר חרדיים שאינם משתייכים לרשתות (39 במעמד מוכר שאינו רשמי ו-9 במעמד רשמי). לא השתתפו במיצ"ב 219 בתי-הספר של "מרכז החינוך העצמאי". נתוני התלמידים החרדיים שהשתתפו בתשע"ו במבחני המיצ"ב אינם מתפרסמים במסגרת דו"ח זה, שכן מדובר במדגם חלקי ולא מייצג של אוכלוסייה זו.

כאשר התפרסמו הנתונים החלקיים בעבר, הם המחישו עד כמה ירוד החינוך החרדי מבחינת הישגיו במקצועות הליבה. הפרסום הנוכחי מלמד כי במקום לאסוף נתוני אמת על המגזר החרדי, שיהיו בוודאי לא נוחים מבחינה פוליטית, משרד החינוך מעדיף להמשיך לאסוף נתונים חלקיים כדי שיוכל לא לפרסם אותם לציבור. כך מרוויחים כולם: משרד החינוך מציג תוצאות טובות בהרבה משום שהוא מסתיר את נתוני החינוך החרדי; הפוליטיקאים החרדים יכולים להמשיך לטעון לאיכויותיו של החינוך החרדי, כי בהיעדר פרסום של נתוני אמת אי אפשר לסתור את טענותיהם. המפסידים היחידים הם התלמידים בחינוך החרדי, אשר ממשיכים לקבל חינוך באיכות ירודה, שאינו עומד אפילו בדרישות המינימליות של לימודי ליבה חלקיים שבהם מחויב החינוך החרדי.

מתוך הדו"ח: נתוני התלמידים החרדיים שהשתתפו בתשע"ו במבחני המיצ"ב אינם מתפרסמים במסגרת דו"ח זה, שכן מדובר במדגם חלקי ולא מייצג

מן הדו"ח עולה בבירור כי למרות הוראת בג"ץ להנהיג את בחינות המיצ"ב במערכת החינוך החרדית, בתי הספר החרדיים משתתפים בבחינות באופן חלקי ביותר ומשרד החינוך אינו מפרסם את הממצאים גם ביחס למיעוט בתי הספר והתלמידים החרדיים שכן השתתפו.

לדברי הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש, "פרסום נתוני מבחני המיצ"ב ממחיש פעם נוספת עד כמה מועלת הממשלה בתפקידה. המדינה ממשיכה לממן מערכת חינוך חרדית המחנכת את הדור הבא שלה לבורות ולתלות כלכלית. אין שום סיבה עניינית, מלבד סחר מכר פוליטי ציני, שיפטור את מוסדות החינוך החרדי המקבלים מימון מן המדינה וחייבים ללמד לימודי ליבה מלאים או חלקיים ממבחני המיצ"ב".

רגב מדגיש כי "ללא בחינות סטנדרטיות משוות, אי אפשר לעמוד על ביצועי מגזרי החינוך השונים בתחום זה ועל איכות ההוראה בהם". הוא מוסיף, "כנראה הסירוב לערוך את המבחנים בחינוך החרדי נובע מן ההכרה שעריכתם ופרסומם יחשפו את הבלוף הגדול הכורך ביישום חובת לימודי הליבה במוסדות החרדים ויתברר שגם המעט הנלמד אינו תואם את המקובל והדרוש".

בעקבות הנתונים שהתגלו, חדו"ש מגישה היום בקשת חופש מידע למשרד החינוך ובה דרישה לחשוף את הממצאים הנוגעים לבתי הספר החרדיים. חדו"ש תפעל לחיוב מערכות חינוך אלה בעמידה מלאה בבחינות המיצ"ב, בהמשך לעתירות ולהחלטות בג"ץ שניתנו בעבר ביוזמת המרכז לפלורליזם יהודי והתנועה לחופש מידע.איך תוכל לפעול?