פינוי לפני צאת השבת

ו' השרים לחקיקה אישרה חוק שיחייב העברת גופות בשבת

הוועדה החליטה שהקואליציה תתמוך בהצעת החוק, שתעלה בקרוב לקריאה טרומית

אמבולנס של חברה קדישא בתל אביב. צילום: Ariel Palmon, wikimediaאמבולנס של חברה קדישא בתל אביב (צילום אילוסטרציה). צילום: Ariel Palmon, wikimedia

ועדת השרים לחקיקה החליטה אתמול, כי הקואליציה תתמוך בהצעת חוק המחייבת את חברות קדישא לדאוג לפינוי גופות של נפטרים גם בשבת. הצעת החוק תביא להפסקת הנוהג הקיים, שלפיו גופות נפטרים מפונות רק לאחר צאת השבת.

לפי הצעת החוק שיזמו חברי הכנסת מרב מיכאלי מהמחנה הציוני, אילן גילאון ממרצ ואחרים, חברה קדישא גם תישא במימון הוצאות פינוי הגופה בשבת.

אתר News1 מציין כי כיום נדרשים קרוביו של אדם שמת בשבת, שאינם מעוניינים בהשארת הגופה בבית, לשאת בהוצאות הובלתה. המוסד לביטוח לאומי אינו משלם החזר על פינוי גופה בשבת.

בהצעת החוק שאושרה בוועדת השרים נכתב כי חברות הקבורה, שמתוקצבות על ידי המדינה, יחויבו לספק את שירותי

לפי הצעת החוק, חברה קדישא תישא במימון הוצאות פינוי הגופה בשבת

ההובלה בתוך שלוש שעות מעת העברת הבקשה להובלת הנפטר, גם אם המוות אירע בשבת.

יוזמי הצעת החוק קבעו שנותן שירות ההובלה לא יוכל לגבות תשלום בגין הובלת הנפטר ממשפחתו או מכל גוף אחר שאינו בעל הרישיון שבבית העלמין שבניהולו נקבר המת. כן נקבע שנותן שירות ההובלה לא יתנה את מתן שירות הובלת המת ברכישה של כל שירות אחר.

לפי אתר "כיפה", התמיכה של ועדת השרים בהצעת החוק תמוהה, שכן קווי היסוד של הממשלה אימצו קו שמרני בכל הנוגע ליחסי דת ומדינה. הצעת החוק אושרה לקריאה טרומית, בלי התניות כלשהן מצדה של ועדת השרים.

לידיעה באתר News1

לידיעה באתר "כיפה"איך תוכל לפעול?