בית המשפט החליט, המשרד יישם

החלטה מהפכנית של היועמ"ש – העדפה מתקנת לנשים בתפקידי ממונות על מועצות דתיות

יישום ההחלטה עשוי להביא למינוי עשרות נשים לתפקידים מקבילים ליו"ר מועצה וסגנית יו"ר. ההנחיה – בעקבות פניית חדו"ש

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין. צילום: Oyoyoy, wikipediaהיועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין. צילום: Oyoyoy, wikipedia

היועץ המשפטי לממשלה קובע כי יש למנות נשים לממונות על מועצות דתיות על פי עקרון שוויון האשה ואף להעניק להן העדפה מתקנת. המשרד לשירותי דת התחייב בפני היועץ המשפטי לממשלה כי יפעל בהתאם להנחיה.

ההתחייבות ניתנה בעקבות פניית חדו"ש לשר לשירותי דת, נפתלי בנט מהבית היהודי, לסגנו הרב אלי בן דהן וליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין. משמעות ההוראה, אם תיושם, היא מינוי של עשרות נשים לתפקידי ממונות על מועצות דתיות, המקבילים ליו"ר מועצה וסגן יו"ר. לפניית חדו"ש הצטרפו הארגונים מבוי סתום, שוות, פרלמנט נשים ותנועת ש,י.ן לשוויון ייצוג נשים.

בישראל כ-130 מועצות דתיות, המפעילות את שירותי הדת המקומיים. בחציין פועלות מועצות נבחרות, שבראשן יו"ר וסגן. בחציין נכשלה הרכבת המועצה הנבחרת ובמקומן מינה השר לשירותי דת שני ממונים לכל מועצה. רובם מונו כשש"ס שלטה במשרד. היום יש רק ממונה אשה אחת, בעיר עכו, שמונתה בקיץ על ידי השר בנט. אין שום אשה בתפקיד יו"ר או סגן נבחרים.

חדו"ש מקיימת זה כמה שנים מעקב אחר מספר הנשים החברות במועצות הדתיות. אף על פי שחלפו כבר יותר מ-25 שנים מאז פסק דין שקדיאל, שבו קבע בג"ץ שאין להפלות נשים במינוי למועצות דתיות, רק 27 נשים מכהנות בכ-65 הרכבי מועצות דתיות. במועצות אלה כ-450 חברים, כך שמדובר בכ-6% בלבד. בעקבות הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו בשנה שעברה מחייב החוק לחדש בימים אלה את הרכבי המועצות הדתיות. המשמעות היא שצפויה בחירה של כ-450 חברי מועצה וכ-65 יושבי ראש. כן צפוי מינוי של כ-130 ממונים חדשים, במועצות שבהן לא הצליחו להגיע להרכב מוסכם.

במכתב ששלח עו"ד איגי פז ממחלקת יעוץ וחקיקה במשרד היועץ המשפטי לממשלה למנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, הוא קובע: "לגבי מינוי ממונים למועצות דתיות, להווה ידוע כי מדובר במינויים מקצועיים שנעשים על בסיס פרמטרים מקצועיים... על מינויים אלה חל סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האשה תשי"א-1951, לפיו בגוף ציבורי יש לתת ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוגן של

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב: "נשמח אם תיחסך פנייה לבג"ץ. הגיע הזמן שנשים ישתתפו בקביעת מדיניות המועצות הדתיות ולא יסתפקו בייצוג סמלי"

נשים בתפקידים השונים, ובכלל זה להעניק העדפה מתקנת לנשים כאשר מתקיים התנאי של 'כישורים דומים' בין המועמדים".

עו"ד פז כותב עוד: "מהמשרד לשירותי דת נמסר לי כי המשרד יפעל בהתאם לחוק שיווי זכויות האשה במתן ייצוג הולם לנשים בנסיבות העניין. בכלל זה, במידת הצורך תינתן העדפה מתקנת לנשים, כאשר המועמדים בני שני המינים יהיו בעלי כישורים דומים. המשרד לשירותי דת ייתן דעתו למתן ייצוג הולם, בין באמצעות ועדת המכרזים ובין במינויים ישירים".

לפני כחודש הודיע סגן השר לשירותי דת, הרב בן דהן, במכתב לחדו"ש, כי הורה לשלב לפחות אשה אחת בכל הרכבי המועצות הדתיות. משמעות החלטתו של בן דהן היא שמספר הנשים החברות במועצות הדתיות יכפיל את עצמו ויותר. עם זאת, בן דהן סירב להתחייב לייצוג הולם מעבר למינוי אשה אחת וכן לא התחייב למנות נשים בשיעור הראוי לתפקידי הניהול החשובים של יו"ר מועצות דתיות וממונות על מועצות. הוא התנה זאת באישור רבני העיר, אשר ספק אם יינתן. לכן החשיבות הרבה של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב, בירך על הנחיית היועץ המשפטי לממשלה ועל הודעת המשרד לשירותי דת והגדיר אותן "מהפכניות". רגב הביע תקווה שהמשרד לשירותי דת ימלא את הנחיית היועץ המשפטי כלשונה, מה שיביא למינוי עשרות נשים לתפקידי ממונות. הוא הדגיש ש"אם המשרד מתקשה לאתר מועמדות מתאימות, חדו"ש ושותפיה לקואליציית הארגונים נגד הדרת נשים ישמחו לאתר מועמדות עבורו".

לדבריו, "האפשרות ששילוב הנשים בתפקידים בכירים במועצות הדתיות ייעשה בשיתוף פעולה של המשרד לשירותי דת והבית היהודי וללא צורך בעתירה לבג"ץ חיובית מאוד. זה אחד הפירות הברוכים של הממשלה הציונית. חצי יובל אחרי פסק דין שקדיאל הגיע הזמן שנשים לא יסתפקו עוד בייצוג סמלי במועצות הדתיות, אלא יזכו לייצוג הולם וישתתפו בקביעת המדיניות".

 איך תוכל לפעול?