מצב לא חוקתי

נשיא בית המשפט העליון בדימוס פרופ' אהרון ברק: חוקי הנישואין בישראל פוגעים בשורת זכויות יסוד

אתר מפת חופש הנישואין בעולם של עמותת חדו"ש מפרסם היום קטעים מתוך ספר עתידי של השופט ברק. הוא קובע שם כי העובדה שדיני הנישואין נקבעים בעיקר על פי הדין הדתי פוגעת בזכות החוקתית להינשא. לדבריו, גם שהעובדה שאין בישראל אפשרות למסד קשר בין בני זוג מאותו מין פוגעת בכבוד האדם. מנכ"ל חדו"ש הרב רגב: "מצב חופש הנישואין בישראל כמו בנחשלות במדינות האסלאם"

נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק בכנס בירושלים. 4.1.2010. צילום: יוסי זמיר, פלאש 90נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק בכנס בירושלים. 4.1.2010. צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

לקריאת המאמר המלא באתר מפת חופש הנישואין בעולם

החוק הישראלי בענייני נישואין פוגע בזכות החוקתית להנשא ולעיתים גם בזכויות לחופש דת, חופש מצפון ולשוויון. "כל הגבלה על היכולת להינשא פוגעת בזכות החוקתית לנישואין". כך קובע נשיא בית המשפט העליון לשעבר פרופ' אהרון ברק במאמר המתפרסם היום באתר מפת חופש הנישואין בעולם של עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון. המאמר מבוסס על ספר שיפרסם ברק בקרוב בשם "כבוד אדם: הזכות החוקתית ובנותיה" והוא תמצית של הפרק בספר העוסק בנושא "הזכות לחיי משפחה ולנישואין בישראל". עוד קובע ברק שם כי העובדה שאין בישראל אפשרות למסד קשר זוגי בין בני אותו מין פוגעת בכבוד האדם שלהם.

ברק כותב כי "לזכות הבת [זכות הנגזרת מזכות חוקתית רחבה יותר] לחיי משפחה מעמד בכורה". הוא מביא בהרחבה את דברי שופטי בית המשפט העליון בנושא זה בעבר, ובין השאר את דברי שופטת בית המשפט העליון בדימוס אילה פרוקצ'יה. היא כתבה כי הזכות לחיי משפחה היא "מיסודות הקיום האנושי. קשה לתאר זכויות אנוש שתשווינה לה בחשיבותן ובעוצמתן. היא קודמת בחשיבותה לזכות הקניין, לחופש העיסוק ואף לפרטיות ולצנעת הפרט".

כן הוא מצטט את שופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל שכתבה שהזכות למשפחה מצויה "בליבה של הזכות לכבוד האדם", ואת השופט העליון סלים ג'ובראן שקבע כי "יש לראות בזכות לחיי משפחה ולנישואין, זכות חוקתית המוגנת במלוא היקפה על ידי חוק היסוד" [חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו].

לדברי ברק, "כבוד האדם משמיע לנו כי מוכרת זכותו של כל אדם ליצור את קשר הזוגיות בו יחפוץ. דין המטיל חובה על אדם ליצור קשר של זוגיות בניגוד לרצונו, הוא דין הפוגע בזכות החוקתית לכבוד האדם. בדומה, דין המונע מאדם ליצור קשר זוגיות עם מי שיחפוץ בו פוגע בזכותו החוקתית לכבוד האדם. כך למשל, דין המונע מבני זוג מאותו מין מליצור קשר זוגי פוגע בכבוד האדם

דין המונע מאדם ליצור קשר זוגיות עם מי שיחפוץ בו פוגע בזכותו החוקתית לכבוד האדם

של כל אחד מהם". ברק קובע כי "במקום שהנישואין הם דרך המלך ליצירת התא המשפחתי, דורש כבוד האדם כי דרך זו תעמוד לרשותו של הפרט על פי בחירתו. זוהי הזכות החוקתית של הפרט כלפי המדינה לנישואין. מכאן ההכרה בזכות-בת לנישואין הנתונה לכל אדם".

ברק מציין כי "דיני הנישואין בישראל נקבעים בעיקרם על ידי הדין הדתי ונידונים בפני בתי הדין הדתיים. דינים דתיים אלה מטילים מגבלות שונות על כוחו של אדם להינשא. מי שאינו יכול להינשא על פי הדין הדתי, ומי שאינו רוצה להינשא על פי הדין הדתי מטעמיו שלו, אינו יכול להינשא בישראל. נישואין אזרחיים לא מוכרים בישראל. מצב דברים זה פוגע בזכות החוקתית להינשא".

הוא מדגיש אף כי ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם קובעת כי: "גברים ונשים בוגרים זכאים לזכות להנשא ולהקים משפחה ללא כל הגבלה מטעמי גזע, לאום או דת". לדבריו, "הדין הקיים פוגע לא רק בזכות-הבת לחיי נישואין, אלא לעתים גם בזכות-הבת לחופש המצפון וחופש מדת. היבטים שונים שבו פוגעים גם בזכות-הבת לשוויון".

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון הרב עו"ד אורי רגב אמר כי "חדו"ש גאה לפרסם את מאמרו של הנשיא בדימוס ברק באתר מפת חופש הנישואים בעולם". רגב "הביע תקווה כי דבריו הברורים של פרופ' ברק ישמעו על ידי קובעי המדיניות והציבור הרחב, ויסייעו במהרה להנהגת חופש בחירה בנישואין לכל".

רגב ציין כי "המפה שפרסמה חדו"ש ממחישה כי מצב חופש הנישואים בישראל דומה לזה שבנחשלות שבמדינות העולם האיסלאמי. ישראל היא הדמוקרטיה המערבית היחידה שבה מוטלות מגבלות קשות על חופש הנישואים, וזאת בניגוד גמור לרצונו של רוב הציבור". לדברי רגב, "מאמרו של ברק ממחיש עד כמה המונופול האורתודוכסי על הנישואים פסול מבחינה חוקתית ופוגע בכבוד האדם וזכויות היסוד שלו".איך תוכל לפעול?