הדרה – עבירה

משרד המשפטים: הדרת נשים תוביל לשנת מאסר

תזכיר שניסח משרד המשפטים קובע כי אקטים של הדרה ואפליה, כמו דיבור בקול או מניעת כניסה למקום מסוים, ייחשבו עבירה פלילית

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין. צילום: Oyoyoy, wikipediaהיועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין. צילום: Oyoyoy, wikipedia

לפי הצעה לתוספת לחוק שפרסם משרד המשפטים, הדרת נשים או אפליה אחרת על ידי אדם פרטי תיחשב עבירה פלילית, שתביא לעונש של שנת מאסר. ההצעה פורסמה בעקבות המלצות של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ושרת המשפטים, ציפי לבני.

ההצעה היא להוסיף את האיסור על הדרת נשים לחוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. החוק הקיים אוסר על מי שעוסק באספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי להפלות מסיבה כלשהי. עתה מציע משרד המשפטים לקבוע עבירה נוספת – אפליה על ידי אדם פרטי שמבקש למנוע קבלת מוצר, שירות ציבורי או כניסה למקום ציבורי.

התזכיר קובע כי גם דיבור קולני בפניו של אדם או אקט מופגן כמו "יריקה נוכח אדם שלא נועדה לפגוע באותו אדם אלא

תופעות כמו הדרת נשים... הן חמורות ובלתי מוסריות ויש למגר אותן

להשפילו או לבזותו", ייחשבו אפליה ועבירה פלילית.

לבני כתבה: "תופעות כמו הדרת נשים, הפרדה בין יהודים לערבים, סלקציה במועדונים או בכל מקום אחר בחברה הישראלית הן חמורות ובלתי מוסריות, ויש למגר אותן ולהילחם בהן. כלפי מי שמפלה יש לגלות אפס סובלנות. ישראל היא דמוקרטיה שמושתתת על עקרונות הצדק, השוויון והחירות, ואפליה על כל ביטוייה המכוערים מערערת על עקרונות יסוד אלו, פוגעת בחוט השדרה המוסרי שלנו כחברה. לכן יש להילחם בה מלחמה חסרת פשרות שבצדה ענישה".

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?