מציאות אירונית

הישראלים מפנים גבם לנישואים ברבנות

לפי נתוני הלמ"ס מספר הזוגות היהודיים הבוחרים לחיות בזוגיות ללא נישואים עלה בשנים האחרונות ב-300% ומספר הזוגות שנישאים ברבנות ירד, כותב מנכ"ל חדו"ש באתר זמן ישראל

''דוחסים אותנו למסגרת אחת'', מהקמפיין של המטה לבחירה חופשית בנישואים''דוחסים אותנו למסגרת אחת'', מהקמפיין של המטה לבחירה חופשית בנישואים

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסמו לרגל ט"ו באב, מדברים בעד עצמם – הם מצביעים על כך שהציבור היהודי בישראל מפנה את גבו לנישואים ברבנות, שהם הדרך היחידה שבה יכולים יהודים להינשא כחוק בישראל.

39,111 זוגות יהודיים נישאו ברבנות בשנת 2015, 38,295 בשנת 2016, 35,810 בשנת 2017, 34,473 בשנת 2018! ירידה של 12% נטו בין 2015 ל-2018. הציבור מצביע ברגליו, והירידה במספרים מוחלטים משקפת התרחקות גדולה עוד יותר מן הרבנות האורתודוקסית, שכן בשנים אלה גדלה האוכלוסייה היהודית בישראל.

מאידך גיסא מצביעים נתוני הלמ"ס על עלייה של 300% במספר הזוגות היהודיים הבוחרים לחיות בזוגיות ללא נישואים ("זוגרות") מאז שנת 2000, וקצב הגידול בזוגות הבוחרים באפשרות זו של ניהול משק בית משותף כידועים בציבור על פני נישואים מהיר ועקבי במיוחד מאז שנת 2016.

נתוני הלמ"ס מלמדים על מציאות אירונית, שבה הרבנות הפכה לגורם לצמצום הנישואים ולחתירה תחת מוסד המשפחה בציבור היהודי. סקרים שיטתיים שעורכת חדו"ש במשך שנים מצביעים על כך שכחצי מהציבור אינו מעוניין להתחתן דרך הרבנות, אך הפוליטיקאים הישראלים, בניגוד לרצון הציבור, מונעים אפשרויות של נישואים אלטרנטיביים בישראל ומפקירים את המונופול על נישואי יהודים בישראל בידי הרבנות הראשית. רוב היהודים היו מעדיפים להינשא בנישואים אזרחיים או דתיים לא-אורתודוקסיים, אך רבים מוצאים את עצמם במעמד של ידועים בציבור ומוותרים על נישואים כליל. כך עושים זוגות רבים מסיבות מצפוניות, בגלל סירוב להיכנע לכפייה הדתית, מתוך רצון בנישואים שוויוניים שהרבנות מסרבת לאפשרם ועוד. אליהם צריך להוסיף את האלפים הרבים שכלל אינם יכולים להינשא בישראל, מכיוון שכפיית ההלכה האורתודוקסית על כלל הציבור היהודי משמעותה איסור על נישואי כהן וגרושה, גרים שהרבנות אינה מכירה בהם (לרבות אלה שהתגיירו בגיור אורתודוקסי ליברלי), זוגות חד-מיניים, עולי בריה"מ שאינם יהודים על פי ההלכה או שלא הצליחו לשכנע את הרבנות ביהדותם, ושאר הקטגוריות של הרבנות באשר לפסולי ומנועי חיתון.

את הנתונים של הלמ"ס יש לראות גם על רקע ממצאים עקביים בסקרי חדו"ש בשנים האחרונות, שלפיהם רוב גדול (כשני שלישים מהציבור היהודי) תומך בהנהגת חופש בחירה בנישואים בישראל ובהכרה שווה של המדינה בנישואים אזרחיים ודתיים של כל הזרמים, 50% מהציבור היהודי היו מעדיפים להינשא מחוץ לרבנות אם היתה ניתנה להם האפשרות לבחור, ורק כ-7% היו מעדיפים חיים משותפים ללא נישואים אם היתה להם אפשרות לבחור בנישואים אלטרנטיביים לרבנות. 

נתוני הלמ"ס מלמדים על מציאות אירונית, שבה הרבנות הפכה לגורם לצמצום הנישואים ולחתירה תחת מוסד המשפחה בציבור היהודי

לבחינת היקף ההתרחקות מהרבנות של הציבור היהודי בישראל יש להוסיף את אלפי הזוגות הנישאים מדי שנה בנישואים אזרחיים בחו"ל, בין כבחירה מצפונית ובין משום שאין להם אפשרות נישואים חוקית בישראל בשל המונופול של הרבנות והאיסורים שהיא כופה. אין נתונים מדויקים של היקף הנישואים בחו"ל, וברור שמספרם גדול מזה המדווח למרשם האוכלוסין. על פי נתוני הלמ"ס, בשנת 2018 דווחו למרשם האוכלוסין כ-7,000 זוגות שנישאו בחו"ל, אשר בחלקם שני בני הזוג יהודים ובחלקם אחד מבני הזוג.

מציאות זו עומדת בסתירה ברורה לטפיחה העצמית על השכם והיוהרה הריקה של הרבנות הראשית, המתעקשת על השארת המונופול על חייהם וכבודם של היהודים בישראל המבקשים להינשא, ואינה מוכנה לתת לעובדות לבלבל אותה.

הציבור הישראלי מצביע ברגליים, וכפי שהנתונים מוכיחים – הוא בורח מן הרבנות ורוצה חופש דת ומצפון ברוח מגילת העצמאות.

הרבנות ושותפיה במפלגות החרדיות והדתיות סוחטים, בתמורה למכירת קולותיהן למפלגות האזרחיות, הסכמה למניעת חופש נישואים בישראל (וטובות הנאה רבות אחרות, דוגמת מיליארדי שקלים מקופת המדינה למימון מוסדות הדת, השתמטות של עשרות אלפי אברכי הישיבות משירות צבאי ואזרחי, חבלה בכלכלת ישראל באמצעות השלמה עם הסירוב ללמד לימודי ליבה בחינוך החרדי לבנים ועוד).

כל אלה אינם מבטאים נאמנות לציבור הכללי ואף לא לציבור בוחריהן של המפלגות האזרחיות, אלא בגידה בהם ובאינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, כמו גם בשותפותה עם יהדות התפוצות. הדרך שבה פועלים בימים אלה של משבר הקורונה ח"כ הרב משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, וח"כ הרב יעקב אשר, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט – היא התניית אישור התקציבים לצורכי המדינה ותקנות הקורונה בקבלת דרישותיהם בעניין מימון הישיבות והגדלת מספר המתפללים בבתי הכנסת.

נתוני הנישואים בציבור היהודי בישראל חשובים לגופם, ויש בהם כדי להעביר מסר ברור וחד משמעי לפוליטיקאים: אם אתם באמת מתכוונים לייצג את הציבור – חוקקו חופש בחירה בנישואים עכשיו!

המדובר בזכות למשפחה ובזכות לנישואים, שהן מזכויות האזרח הבסיסיות ביותר. שלילתן מציבה את ישראל בבדידות לא מזהירה כדמוקרטיה המערבית היחידה בעולם אשר שוללת מרבים מאזרחיה את הזכות להינשא. אבל הנתונים חשובים גם כמשל ודוגמה לכך שהציבור מואס בכפייה הדתית, מתנגד למדיניות הממשלה בנושאי דת ומדינה וחפץ במימוש מלא של הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ומצפון ולשוויון ללא הבדל דת.

הרב עו"ד אורי רגב הוא מנכ"ל עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון

למאמר באתר זמן ישראלאיך תוכל לפעול?