חינוך פוליטי

חדו"ש לבג"ץ: לעצור את כניסתן של רשתות החינוך החרדיות ל"אופק חדש" ו"גפ"ן"

בעתירה טוענת חדו"ש שהחלטת הממשלה שלפיה מבקשים להעביר מאות מיליוני שקלים נוספים לרשתות החינוך של יהדות התורה וש"ס לא נולדה מתוך צורך מקצועי, אלא עקב דרישה פוליטית והסכמים קואליציוניים. העברת הכספים ללא קביעת תנאי סף ווידוא שהרשתות מצייתות להם סותרת את הדין, את כללי משרד החינוך ואת המינהל התקין

ילדים בתלמוד תורה בביתר עילית בתחילת שנת הלימודים תשעג 19.08.2012 צילום נתי שוחט פלאש 90.jpgילדים בתלמוד תורה בביתר עילית (צילום אילוסטרציה, למצולמים אין קשר לכתבה) צילום: נתי שוחט, פלאש 90

עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון עתרה היום לבג"ץ, בדרישה להורות למשרד החינוך ולמשרד האוצר לקבוע תנאי סף מפורטים ולדרוש את קיומם לפני אישור כניסתן של רשתות החינוך החרדיות המפלגתיות לתוכנית "אופק חדש" ולתוכנית "גפ"ן". את העתירה הגישה עו"ד יפעת סולל, סמנכ"לית ויועצת משפטית לעמותת חדו"ש, נגד משרד החינוך, משרד האוצר, רשת מעיין החינוך התורני – בני יוסף ומרכז החינוך העצמאי.

על פי העתירה, החלטת הממשלה לאשר את כניסתן של הרשתות החרדיות לתוכניות החינוכיות, הכרוכה בתוספת תקציב של מאות מיליוני שקלים, התקבלה בלי לקבוע תנאי סף מספקים ומתחייבים שיבטיחו קיום כוח הוראה בעל השכלה והכשרה להוראת לימודי ליבה, שיחייבו את הרשתות ללמד לימודי ליבה מלאים בבתי הספר לבנים ואת השתתפות תלמידיהן בבחינות המיצ"ב ובבחינות דומות שנועדו לבדוק ולמדוד באופן אובייקטיבי את הישגיהם.

על פי חדו"ש, "החלטת הממשלה לעניין הנדון נולדה שלא מתוך צורך מקצועי ולא מיוזמה של המשרדים הרלוונטיים, אלא מדרישה פוליטית והסכמים קואליציוניים. משכך יש לבחון אותה במשנה זהירות ולהקפיד כי היא מבוצעת באופן המתיישב עם כללי המינהל התקין, עם דרישת השוויון ובעיקר אם אופן ביצועה תואם חובות חוקיות אחרות".

עוד מדגישה העתירה כי "לא זו בלבד שהתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה אינם מספקים, אלא שאפילו תנאים אלה אינם  

לא זו בלבד שהתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה אינם מספקים, אלא שאפילו תנאים אלה אינם מיושמים

מיושמים. ובאשר כך לא ניתן כלל לפעול בהתאם להחלטת הממשלה באשר לתקצוב הנוסף ויש לבטל או להשעות כל ניסיון לעשות זאת – כל עוד לא ייקבעו התנאים הדרושים להשתתפות בתוכנית ויובטח הפיקוח על קיומם".

בעתירה דורשת חדו"ש מבית המשפט להורות על הוצאת צו על תנאי וצו ביניים ולחייב את המדינה ליצור תנאי סף ברורים להצטרפותן של הרשתות החרדיות לתוכנית "אופק חדש" ולתוכנית "גפ"ן", כפי שקורה בבתי הספר הממלכתיים.

בין תנאי הסף להצטרפות לשתי התוכניות:

1. קביעת תנאי סף לעניין תארים מוכרים – באופן שיחייב גם את המורים במוסדות החינוך לבנים לקבל הכשרה פדגוגית וללמוד לימודי תוכן, שישפרו את יכולותיהם המקצועיות.

2. השתתפות של כל תלמידי המוסד במבחן מיצ"ב, קודם לאישור ההצטרפות.

3. קביעה כי מחצית מהמורים יהיו בעלי דרגות כנדרש, כך שיהיו בעלי תארים אקדמיים בהיקף הנדרש לשם הוראת לימודי ליבה במוסד ובהתאם לתחומי הלימוד הנדרשים.

4. חיוב העברת מידע פרטני מלא על המורים המלמדים במוסדות החינוך ובכלל זה פירוט השכלתם והכשרתם, המקצועות שהם נדרשים ללמד והכשרתם הרלוונטית, דו"ח השעות ופירוט התשלומים שלהם.

5. הגדרת מתווה חדש של התנהלות כספית בין המדינה לרשתות, אשר יבטיח העברת תשלומים כדין והטלת סנקציות הולמות במקרה של הפרות דין.

לידיעה בכלכליסטאיך תוכל לפעול?