כל זוג לפי אמונתו

בית המשפט העליון חייב את רשות האוכלוסין לרשום זוגות שהתחתנו ב"נישואי יוטה"

העליון דחה ערעור של המדינה על פסק דין שנתן בית המשפט המינהלי בירושלים בעתירה שהגישה חדו"ש. המשמעות של פסיקת העליון: רשות האוכלוסין ומשרד הפנים מחויבים לרשום כנשואים בני זוג אשר נישאו במסגרת "נישואי יוטה"

חתונה ישראלית. צילום: עומרי קרן לפידותחתונה ישראלית. צילום: עומרי קרן לפידות

בית המשפט העליון דחה אתמול את הערעור שהגישה המדינה על פסק הדין שניתן בנושא "נישואי יוטה" בבית המשפט המינהלי בירושלים. בית המשפט המינהלי קבע כי על רשות האוכלוסין ומשרד הפנים לרשום כנשואים בני זוג שנישאו במסגרת "נישואי יוטה". פסק הדין של העליון מאשר את עמדת חדו"ש, שלפיה יש להחיל על נישואי יוטה את ההלכה שקבע בית המשפט העליון. מאז שנות השישים הורה בית המשפט העליון בעקביות על רישום הנישואים בכל מקרה שבו ניסתה המדינה להתנגד לרישום נישואים אזרחיים של ישראלים בחו"ל. משמעות ההחלטה היא שרשות האוכלוסין תמשיך להיות מחויבת לרשום זוגות שהתחתנו בנישואים מקוונים בחו"ל, הגם שהם נמצאים פיזית בארץ בעת עריכת הטקס. ערעור המדינה הוגש בעקבות עתירה שהגישה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון יחד עם שמונה זוגות שנרשמו לנישואים ונישאו באמצעות "זום" מול רשויות הנישואים במחוז יוטה.

כזכור, "נישואי יוטה" הם נישואים הנערכים בהיוועדות חזותית מול עורך נישואים במדינת יוטה שבארה"ב. מתכונת זאת אפשרה לאלפי בני זוג מכל העולם, ובהם גם כ-600 זוגות מישראל, להינשא ממקום מגוריהם ללא צורך להגיע פיזית ליוטה. כידוע, בישראל קיימת אפשרות להתחתן רק על פי הדין הדתי. על פי ההערכות, כ-700 אלף איש אינם יכולים להינשא כלל בישראל, ביניהם כחצי מיליון עולים שנחשבים חסרי דת, זוגות חד-מיניים, מתגיירים רפורמים וקונסרבטיבים וזוגות פסולי חיתון לפי ההלכה (כהן וגרושה, כהן וגיורת). כל אלה, וכמובן זוגות המסרבים להינשא ברבנות מטעמים מצפוניים, יכולים להינשא ב"נישואי יוטה" בלי לצאת מהארץ.

לפסק הדין של בית המשפט העליון

הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון הביע סיפוק מהחלטת בית המשפט ואמר: "אנחנו מברכים על פסיקתו של בית המשפט העליון, אשר פותחת ערוץ נוסף של נישואים בפני אזרחי ישראל ותושביה. מדינת ישראל היא הדמוקרטיה המערבית היחידה בעולם אשר שוללת מאזרחיה את חירות הנישואים בשל דרישה של המפלגות הדתיות. חשוב להבין כי מצד אחד אין בפסק הדין חידוש משפטי אלא המשכה של הלכה עקבית שבית המשפט פועל לפיה זה שישים שנה. מצד אחר מדובר על פתיחת שערים רחבים בפני זוגות ישראלים אשר רוצים לממש את זכות הנישואים שלהם, בין משום שמדינת ישראל מונעת מהם להינשא ובין משום שהיא שוללת מהם את האפשרות להינשא בטקס שוויוני ההולם את תפיסת עולמם ואורחות חייהם בשל הכפייה הדתית הקיימת עדיין במדינה, בניגוד לרצונו של רוב גדול בציבור היהודי בישראל. בהמשך לפסק הדין תפעל חדו"ש להפצת מידע וסיוע לציבור הרחב בדבר האפשרות להינשא בדרך פשוטה, זולה ומהירה זו, וכך נמשיך ונתרום את חלקנו לקידום מימושה המלא של הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ומצפון לכל".

עו"ד שגיא אגמון, שייצג את חדו"ש בעתירה, ציין כי "הפסיקה האמיצה מבהירה שוב את חשיבותו העצומה של בית המשפט העליון לזכויות הפרט ולהגנה מול שרירות הרשויות, המוכנות פעם אחר פעם ללכת בניגוד לחוק רק כדי לשרת את עמדותיו הפוליטיות של השר המכהן. היא מלמדת שוב עד כמה מסוכנות היוזמות להחלשתו של בית המשפט העליון והכפפתו להחלטותיהם של פוליטיקאים המתבטלים מול הכפייה הדתית. לכל זוג בישראל יש לאפשר להינשא בהתאם לאמונותיו ולאורח חייו, והגיע הזמן שישראל תתקדם למאה ה-21 ותאפשר נישואים אזרחיים לכל".

רקע

מאז אוקטובר 2020 נישאים זוגות ישראליים רבים (כ-600 זוגות עד היום) באמצעות המסגרת החוקית שיצר מחוז יוטה בארה"ב לנישואים אזרחיים בהיוועדות מרחוק באמצעות הזום. רשות האוכלוסין בחנה את חוקיות הטקס כבר בסוף 2020 והחליטה לרשום זוגות אלה כנשואים, לאחר בחינת זכאותם ועל פי הכללים שנקבעו בחוק, בפסיקת בית המשפט העליון ובנוהלי רשות האוכלוסין

עו"ד שגיא אגמון: "הפסיקה האמיצה... מלמדת שוב עד כמה מסוכנות היוזמות להחלשתו של בית המשפט העליון והכפפתו להחלטותיהם של פוליטיקאים המתבטלים מול הכפייה הדתית"

עצמה. הגורמים המקצועיים השתכנעו בחובתם לרשום את הנישואים, אבל מיד עם הפרסום התקשורתי של ערוץ נישואים זה וזמינותו לישראלים הורה שר הפנים אז, הרב אריה דרעי, לרשות להפסיק את הרישום. חדו"ש פנתה לרשויות וליועץ המשפטי לממשלה אז בדרישה כי יפעלו בהתאם לחוק והפסיקה המחייבת את מדינת ישראל לרשום כל זוג כזוג נשוי בהצגת תעודת נישואים רשמית של מדינה זרה ומאושרת בחותמת אפוסטיל, אך למרות זאת הרשויות סירבו לרשום את הזוגות.

בספטמבר האחרון קיבל בית המשפט המינהלי בירושלים את עתירת חדו"ש – לחופש דת ושוויון וקבע כי על רשות האוכלוסין ומשרד הפנים לרשום כנשואים כל זוג אשר נישא במסגרת "נישואי יוטה". חדו"ש הגישה את העתירה בשם שמונה זוגות שנישאו במסגרת זו, וכן בשמם של שני הרבנים ספקטור ולוינסקי מיוטה, אשר ערכו טקסי נישואים מקוונים לזוגות ישראליים. ייחודה של העתירה היה בכך שהיא ביקשה סעד עקרוני וכללי, לכל הזוגות הנישאים בנישואי יוטה.

העתירה העקרונית הוגשה במרס 2021 נגד שר הפנים, רשות האוכלוסין והיועץ המשפטי לממשלה. הזוגות שהשתתפו בעתירה מייצגים את הקבוצות הרבות בישראל אשר בשל שליטת הרבנות הראשית על נישואי יהודים בישראל אינן יכולות להינשא כלל או שנכפה עליהן להינשא על פי דיני ההלכה בפרשנותה האורתודוקסית.

העתירה, שהוגשה על ידי היועץ המשפטי וסמנכ"ל חדו"ש, עו"ד שגיא אגמון, ומנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, ביקשה לקבל פסק דין עקרוני הקובע כי סירוב הרשויות לרשום נישואים שנערכו באמצעות היוועדות חזותית אינו כדין, וסותר את הוראות החוק ופסיקת בית המשפט העליון. העתירה הדגישה את העובדה כי באופן עקבי, מאז שנות השישים, דחה בית המשפט העליון את ניסיונותיו של משרד הפנים לסרב לרשום נישואים אזרחיים של ישראלים בחו"ל במטרה לחסום את דרכם של זוגות ישראליים לממש את זכותם לנישואים. פסק הדין הנוכחי בא בעקבות פסק דין שנתן בית המשפט המינהלי בלוד ביולי בעניינם של שני בני זוג אשר רשות האוכלוסין סירבה לרשום כנשואים. חשיבותו של פסק הדין הנוכחי היא בכך שהתבקש בו, וניתן בו, סעד עקרוני וכללי, אשר יחול על כלל הזוגות שנישאו או יינשאו בדרך זו.

בנובמבר 2022 הגישה פרקליטות המדינה ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע של פסקי הדין שניתנו בבתי המשפט המינהליים בנוגע לנישואי יוטה אולם בית המשפט העליון דחה את הבקשה באופן שחייב את רשות האוכלוסין לרשום את הזוגות כבר כעת, אף על פי שערעור שהוגש על פסק הדין עודנו תלוי ועומד. ביום שני הקרוב יתקיים הדיון בנוגע לערעור המדינה בנוגע לפסיקת בית המשפט. לאור דחיית בקשת העיכוב – בשבועות האחרונים נרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין רבים מכ-600 הזוגות שהמתינו לרישום.

להערכת חדו"ש, בישראל יש למעלה מ-600 אלף אזרחים אשר מונופול הרבנות הראשית על הנישואים של יהודים מונע מהם להינשא בישראל, ועוד למעלה ממיליון אשר על פי סקרי חדו"ש היו מעדיפים להינשא מחוץ לרבנות הראשית אם הדבר היה בידם. בסקר מדד הדת והמדינה 2022 שפרסמה חדו"ש כמדי שנה בערב ראש השנה, נמצא כי 56% היו מעדיפים נישואים אזרחיים אם היתה להם אפשרות בחירה, בעוד רק 17%, למשל, מן הציבור היהודי החילוני היו מעדיפים להינשא ברבנות. בתשובה לשאלה בדבר נישואי יוטה הביעו 85% מן הציבור החילוני תמיכה בהכרה בהם. הזוגות השותפים לעתירתה של חדו"ש מייצגים את הקבוצות השונות של הזוגות הפונים לנישואי יוטה: זוגות מקהילת הלהט"ב, זוגות שהרבנות אינה מוכנה להשיא בשל מגבלות ההלכה האורתודוקסית (למשל כהן וגרושה), זוגות שבהם אחד מבני הזוג או שניהם אינם מוכרים כיהודים על ידי הרבנות (בעיקר עולי בריה"מ לשעבר) וזוגות אשר מסרבים להינשא ברבנות הראשית מטעמים מצפוניים וערכיים (למשל, בשל רצונם לקיים טקס שוויוני).

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?