שער לנישואים אזרחיים

נישואים אזרחיים בישראל – יעד שלא יוכל להתממש במהרה

גם אם לא ניתן כרגע לאשר נישואים אזרחיים בחקיקה, ניתן לקדם את האפשרות הזו ולהקל על זוגות רבים שאינם יכולים להינשא בישראל. זה תלוי רק ברצון הטוב של נבחרי הציבור, כותב הרב אורי רגב ב"מעריב"

תמיכה בנישואים אזרחייםתמיכה בנישואים אזרחיים

השר לשירותי דת, מתן כהנא, ביטא לאחרונה תמיכה בהנהגת נישואים מחוץ לרבנות בישראל, ובשבוע שעבר הכריז בראיון שאינו רואה סיבה מדוע אלפי זוגות ישראליים יצטרכו לצאת לקפריסין כדי להינשא, ולא יוכלו להינשא בשגרירות קפריסין בתל אביב. גם מפלגות אחרות בקואליציה, דוגמת יש עתיד, ישראל ביתנו, העבודה ומרצ הכריזו בעבר על תמיכתן בהנהגת נישואים אזרחיים בישראל.

הגיע רגע האמת. השאלה היא עד כמה אותם נבחרי ציבור אכן רציניים בתמיכה בזכותם של זוגות ישראליים להינשא על פי בחירתם בלי שייכפה עליהם להינשא באמצעות הרבנות הראשית, או גרוע מכך, שיימנע מהם להינשא כלל בשל המגבלות ההלכתיות הכרוכות בהפקדת מפתחות הנישואים של יהודים בישראל בידי הממסד הרבני.

ניתן לעשות זאת ללא צורך בחקיקה ובאופן מיידי. ברור לנו, לצערנו, ששינוי חקיקה והנהגת נישואים אזרחיים בישראל הם יעד שלא יוכל להתממש במהרה לנוכח ההסכמים הקואליציוניים וקווי היסוד של הממשלה, אשר מתנים חקיקה חדשה בנושאים אלה בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה. עם זאת, ניתן לקדם יעד זה ולהקל על הזוגות הרבים שאינם יכולים להינשא בישראל. לכך יש להוסיף כמובן את הזוגות היוצאים לחו"ל כדי להינשא, ממניעים מצפוניים ומטעמי השקפת עולם.

בשנת 1995 הוציא שר החוץ אז, אהוד ברק, דרישה ששגרירויות בישראל יימנעו מקיום טקסי נישואים בתחומן, בלחץ המפלגות הדתיות. בשנה שעברה הודיע משרד החוץ בדיון שהתקיים בוועדת הפנים של הכנסת כי שגרירות נורווגיה, למשל, מוכנה לאפשר לזוגות ישראליים להינשא בשגרירות אם ממשלת ישראל תתיר זאת. 

השאלה היא עד כמה נבחרי הציבור רציניים בתמיכה בזכותם של זוגות ישראליים להינשא על פי בחירתם, בלי שייכפה עליהם להינשא באמצעות הרבנות הראשית

עוד בשנת 2000 השתתפתי בדיון בנושא בכנסת, שבו הצגתי את השתלשלות נושא הנישואים הקונסולריים בישראל, וכבר אז הודיעו נציגי קונסוליות שיהיו מוכנים לתת שירות זה לישראלים, אם תתיר זאת ממשלת ישראל. הפתרון פשוט: יוציא נא שר החוץ יאיר לפיד איגרת חדשה לשגרירויות, ובה יודיע שהוא מבטל את דרישת קודמו מלפני 26 שנה. בכך הוא יעשה שירות חשוב לקידום חירויות הפרט, כבוד האדם, חופש הדת ועקרון השוויון בישראל.

בדומה לכך, יתכבדו השרים ועמיתיהם התומכים בחופש נישואים בישראל אך מבינים שהדרך לחקיקה בנושא עדיין רחוקה, וישכנעו את שרת הפנים לבטל את הוראתו של קודמה, הרב אריה דרעי, לרשות האוכלוסין שלא לרשום זוגות ישראליים הנישאים בנישואים מקוונים במחוז יוטה שבארצות הברית, אשר היה חלוץ ביצירת פלטפורמה זו לתושבי העולם.

המדובר בנישואים אזרחיים חוקיים, זולים וזמינים, אשר מאות זוגות ישראליים כבר נישאו באמצעותם, אך רישומם נחסם על ידי דרעי בזמנו, כדי להגן על המונופול של הרבנות הראשית ולהקשות על זוגות לממש ערוצים אלטרנטיביים לנישואים. עמותת חדו”ש מנהלת שתי עתירות בנושא, בשיתוף עם הזוגות.

הציבור היהודי בישראל תומך באופן חד־משמעי בחופש הנישואים ואף בהנהגת נישואים אזרחיים בישראל, כפי שהוכיחו בעליל הסקרים הרבים שערכה חדו"ש בנושא. הרוב גדול במיוחד בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה. לטווח הרחוק, נדרש פתרון אמיתי שלא יכפה על אזרחים ישראלים לממש את זכותם לנישואים באמצעות מעקפים בינלאומיים, אולם כל עוד הכנסת לא מחוקקת חלופה של נישואים אזרחיים כערוץ מקביל ושווה לנישואים הדתיים בישראל, בידיכם לפתוח שער לנישואים אזרחיים בישראל כבר מחר – אם אתם אכן רציניים בהצהרותיכם ומוכנים לממשן בפועל.

למאמר במעריבאיך תוכל לפעול?