חופש דת גם בצה"ל

חדו"ש לרמטכ"ל: שמירת כשרות אינה מצדיקה מניעה של מזון לא כשר מחיילים

במכתב לאביב כוכבי טוענים חדו"ש והפורום החילוני כי הגבלות על צריכת מזון לא כשר מחוץ לחדרי האוכל הצבאיים נגועות באי חוקיות

הכנת חלה במטבח צבאי. צילום: Israel Defence Forces, flickrהכנת חלה במטבח צבאי (צילום אילוסטרציה). צילום: Israel Defence Forces, flickr

בעקבות פניות של חיילים רבים, המלינים על איסורים, מגבלות בלתי סבירות והתנכלויות של מפקדים ושל הרבנות הצבאית לחיילים המבקשים לאכול מזון לא כשר מחוץ לחדרי האוכל הצה"ליים, פנו עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון ועמותת הפורום החילוני לרמטכ"ל אביב כוכבי.

במכתב שניסח עורך הדין שגיא אגמון טוענים שני הארגונים לאי חוקיות של הגבלות הכשרות ביחס לשימוש במטבחונים, בחדרי מגורים ובמשרדים בצה"ל. על פי פקודות הצבא כיום, מותר להכניס לבסיסי צה"ל מזון פרטי ואף לאחסן אותו במקרר צבאי במטבחונים בכלי אטום; עם זאת, חל איסור מוחלט לחמם מזון שאינו כשר, אפילו באמצעות ציוד פרטי. יתר על כן, מתברר שביחידות שונות המפקדים והרבנות הצבאית אוסרים על החזקת מזון פרטי שאינו כשר במטבחים שבחדרי המגורים או במשרדים. הם גם אוסרים על חימום המזון במיקרוגלים או בטוסטרים פרטיים ואוכפים איסור זה באמצעות ביקורות.

בפנייה מובהר, שהפקודות האוסרות על חימום מזון לא כשר במטבחונים הוצאו בחוסר סמכות ואינן חוקיות, וכך אף האיסור על החזקת מזון פרטי בחדרי מגורים ובמשרדים וחימומו באמצעות ציוד פרטי, לרבות בשבת. יתר על כן, ריבוי התלונות מלמד שהמציאות בשטח מחמירה אף יותר מאשר הפקודות, ונציגי הרבנות והמפקדים בבסיסים שונים מוצאים לנכון להטיל איסורים על פעולות שאין חולק שהן מותרות, כגון הבאת מזון מחוץ לבסיס.

"אין חולק על חשיבות שמירת הכשרות ועל חובתו של צה"ל לספק מזון כשר לכל חייל המעוניין בכך, בהתאם לאמונתו הדתית", הודגש במכתב. "אולם הקפדה מחמירה על כשרות המזון המוגש לחיילים אינה מחייבת פגיעה בזכויותיהם של חיילים אשר אינם מעוניינים לצרוך מזון כשר דווקא. כאשר חייל אינו מצוי בתחומי חדר האוכל, אין צה"ל רשאי לאסור עליו אכילת מנה שאינה כשרה, אכילת שניצל תוך שתיית קפה בחלב, או לכפות עליו כל איסור הלכתי אחר".

על פי המכתב, "סמכות הרבנות הצבאית מוגבלת למזון המוגש לחיילי צה"ל, והיא אינה מוסמכת לפעול לכפייתם של כללי הכשרות והשבת על חיילים כאשר הם אוכלים מזון פרטי משלהם, מחוץ לחדרי האוכל הצבאיים. אין היא מוסמכת לקבוע נהלים ביחס למטבחונים המיועדים לשימושם האישי של חיילי צה"ל ובוודאי שלא על חדרי המגורים והמשרדים המשמשים את החיילים. המצב הקיים, שבו הרבנות הצבאית קובעת ללא סמכות מגבלות ואיסורים ביחס לשימוש במטבחונים ובחדרי המגורים, פוגע בזכויות יסוד של החיילים שאינם שומרים כשרות (יהודים ושאינם יהודים). לפיכך, נדרשת התערבות פיקודית לביטול ההנחיות הפסולות ולשמירת זכויותיהם של חיילים אלה".

כאשר חייל אינו מצוי בתחומי חדר האוכל, אין צה"ל רשאי לאסור עליו אכילת מנה שאינה כשרה

כפתרון לבעיה מציעים בין השאר חדו"ש והפורום החילוני דרכים שונות, שבהן ניתן לאפשר לכל את השימוש במטבחונים בלי לפגוע בחיילים שומרי הכשרות. למשל, אפשר לקבוע שניתן יהיה להציב במטבחונים אמצעי חימום כשרים ושאינם כשרים ולדאוג לסימון בולט כדי שיהיה ניתן להבחין ביניהם. הצעה נוספים היא שבמקומות שבהם מצויים כמה מטבחונים בסמיכות, חלקם יוגדרו ככשרים ויופעלו בהתאם להנחיות הרבנות ואילו באחרים, שיסומנו באופן ברור, לא יאכפו את דיני הכשרות. הצעה נוספת היא להתיר שימוש לחימום מזון שאינו כשר בציוד פרטי בלבד.

במכתב דורשות חדו"ש והפורום החילוני מהרמטכ"ל להגביל באופן מפורש וברור את סמכותה של הרבנות הראשית לקבוע נוהלי כשרות ולאוכפם במטבחים צבאיים שבהם מכינים מזון ולמזון המוגש לחיילי צה"ל. עוד דורשים הפונים להבהיר כי סמכות זו אינה חלה על צריכה של מזון שאינו כשר בנסיבות אחרות, אף אם הדבר נעשה בבסיס צבאי או במסגרת פעילות צבאית, ואף לא על שימוש באבזרי חימום פרטיים לצורך חימום מזון בשבת מחוץ לחדרי האוכל וכד' שבהם מוגש מזון לכלל החיילים. בנוסף נדרש צה"ל לאפשר לחיילים הרוצים בכך לצרוך מזון שאינו כשר מחוץ לחדרי אוכל או למטבחי צה"ל, ובכלל זה לעשות שימוש במקררים או באביזרי חימום לשם שמירה וחימום של מזון שאינו כשר – תוך סימון ברור ובולט שימנע פגיעה באפשרותם של שומרי הכשרות לקבל מזון כשר.

הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש – לחופש דת ושוויון, הבהיר: "גם לחיילי צה"ל וקציניו יש זכות ליהנות מעקרון חופש הדת והמצפון המובטח במגילת העצמאות. אל לצה"ל ולרבנות הצבאית לנהוג כאילו בסמכותם לחסום כניסתו של עיקרון זה בשערי בסיסי הצבא ומתקניו. יש לכבד את זכויותיהם של חיילים חילונים ואחרים, לרבות לא-יהודים, לא פחות מאשר את זכויותיהם של שומרי הכשרות והשבת, ואם רשויות הצבא יסרבו להכיר בכך – לא נהסס לפנות לבתי המשפט כדי להעמידם על איסור הכפייה הדתית ועל מגבלות כוחם".

ד"ר רם פרומן, יו"ר הפורום החילוני: "שיגעון הגדלות של הרבנות הצבאית והיד החופשית שהיא מקבלת מהמטכ"ל גורמים לה להתפרס על שטחים שאין לה סמכות עליהם, ובתוך כך לפגוע שוב ושוב בזכויות הפרט של החיילים החילונים. אין שום הצדקה שחייל או חיילת חילונים לא יוכלו לצרוך אוכל לא כשר מחוץ לחדר האוכל, או לבשל לעצמם אוכל, כשר או לא, כולל בשבת. האבסורד הוא שהרבנות מנסה להתערב בבישול כזה, אפילו כשהוא מבוצע באמצעות מכשירים פרטיים של החיילים, כמו טוסטר או מיקרוגל שהובאו מהבית. אנחנו מקווים שהצבא או בית המשפט יעשו סוף להשתוללות הזו".איך תוכל לפעול?