תמיכה בחופש דת תחזק את כחול לבן

63% מהציבור היהודי: חשוב שהקואליציה הבאה תקדם חופש דת

סקר חדו"ש מראה כי רוב הציבור מייחס חשיבות רבה למאבקי הדת והמדינה בבחירות 2020. לפי הממצאים, אם כחול לבן תמשיך בהדגשת נושאים אלה היא תחזק את סיכוייה לקבל את תמיכתם של בוחרים נוספים. מנכ"ל חדו"ש: "הציבור מצפה למהפך ביחסי הדת והמדינה בישראל"

תמיכה בקואליציה שתקדם חופש דת ושוויון בנטל על פי כוונות הצבעה בבחירות 2020תמיכה בקואליציה שתקדם חופש דת ושוויון בנטל על פי כוונות הצבעה בבחירות 2020

לקראת סבב הבחירות השלישי, שיתקיים במרס הקרוב, מפרסמת עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון סקר מיוחד שערך מכון סמית בקרב הציבור היהודי הבוגר. ממצאי הסקר מגלים כי נושאי דת ומדינה ימשיכו למלא תפקיד מרכזי בשיקולי הבוחרים בבחירות הקרבות לכנסת.

63% מהנשאלים בסקר השיבו שחשוב להם ש"הקואליציה הממשלתית שתקום בעקבות הבחירות הבאות תתחייב לעקרונות חופש דת ושוויון בנטל, לרבות הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, וגיוס אברכים לצבא או שירות אזרחי" [ל-38% מקרב אלה שהביעו עמדה – חשוב מאוד; ל-25% – די חשוב]. ל-20% הדבר אינו חשוב ו-17% הביעו התנגדות לקידום ערכים אלה.

עקב אי הבהירות בתקופה האחרונה באשר למידת מחויבותם של ראשי כחול לבן לקדם עקרונות אלה, הגם שהם נכללו במצעה, נבדקה בסקר גם שאלת ההשפעה של מחויבות לקידום ערכים אלה על חיזוקה או החלשתה של הרשימה בבחירות. השוואה בין המשיבים מלמדת בבירור כי קידום ערכים אלה יחזק את הסיכוי שכחול לבן תזכה לתמיכה של בוחרים פוטנציאליים. מספרם של אלה שהשיבו כי הדבר יחזק את הסיכוי שיצביעו כחול לבן יותר מכפול ממספרם של אלה שהשיבו כי הדבר יחליש את הסיכוי שיעשו זאת. יתר על כן, ניתוח ההצבעה לכחול לבן בספטמבר ועמדתם של המתכוונים להצביע למפלגה זו במרס מלמד ש-93% מן המתכוונים להצביע כחול לבן הם חילונים או מסורתיים-לא-דתיים, וכי גם רוב המתלבטים עדיין באשר להצבעתם משתייכים לשתי קבוצות אלה.

במענה לשאלה "אם רשימת כחול לבן תתחייב באופן ברור ומחייב לקידום עקרונות חופש דת ושוויון בנטל במו"מ קואליציוני ובפעילותה בכנסת ובממשלה, במידה שהיא תהיה בממשלה, האם הדבר יחזק או יחליש את הסיכוי שתצביע/י עבורה?" השיבו 35% מקרב בעלי הדעה כי הדבר יחזק את הסיכוי, בהשוואה ל-16% בלבד שהשיבו כי הדבר יחליש את הסיכוי. 49% השיבו כי הדבר לא ישפיע על הצבעתם.

הרב עו"ד אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש, אמר בתגובה על הממצאים: "הציבור מצפה למהפך ביחסי הדת והמדינה בישראל

הרב אורי רגב: הציבור יחזק את כוחן של המפלגות אשר יתחייבו לפעול למימוש ערכי חופש הדת והשוויון בנטל

בעקבות הבחירות, ויחזק את כוחן של המפלגות אשר יתחייבו לפעול למימוש ערכי חופש הדת והשוויון בנטל, דוגמת נישואים וגירושים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת וגיוס אברכים לצבא או לשירות אזרחי".

הרב רגב הוסיף כי "תגובת הציבור עקבית וחד משמעית. היא עולה מסקרי חדו"ש העוקבים אחרי עמדות הציבור היהודי הבוגר מאז ינואר 2019, ועומדת ברקע בחירתה של רשימת כחול לבן להדגיש נושאי ליבה בתחום חופש הדת במצעה, בסיסמת הבחירות האחרונות בדבר הקמת ממשלת אחדות חילונית/ליברלית ובעליית כוחה של מפלגת ישראל ביתנו. אל להן למפלגות אלה לשגות באשליות כאילו הפניית עורף לערכים אלה תחזק את משקלן, ההפך הוא הנכון. מצביעיהן מצפים להתחייבות מלאה לקדם ערכי יסוד של מדינה יהודית ודמוקרטית, המעוגנים בהבטחות מגילת העצמאות. מפלגות שיפעלו כך יזכו לתוספת כוח מצדם של מצביעים מתלבטים ונודדים".

סקר מכון סמית בוצע באמצעות הטלפון ב-24 וב-25 בדצמבר 2019 בקרב 500 איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל [גילאי 18 ומעלה]. טעות הדגימה היא ±4.5%

פירוט נוסף:

חדו"ש שבה ומדדה בסקרי הבחירות שהיא עורכת באמצעות מכון סמית מאז ינואר 2019 הן את עמדות הציבור ביחס לקואליציה הממשלתית המיוחלת [קואליציה אזרחית רחבה, ללא המפלגות החרדיות או בלא שיוכלו להכתיב את מדיניות הממשלה בנושאי דת, ואשר תקדם חופש דת ושוויון בנטל, או קואליציה ממשלתית צרה המתבססת על המפלגות החרדיות ושומרת על הסטטוס קוו בנושאי דת]. ממצאי הסקרים עקביים וברורים – 63% מהציבור שבים ומביעים את רצונם ותקוותם שבעקבות הבחירות תקום קואליציה אזרחית רחבה, אשר תממש סוף סוף את הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ומצפון, ושוויון ללא הבדל דת.

בסקר הנוכחי תיארו יעד זה כחשוב 91% מן המתכוונים להצביע כחול לבן ו-89% מן המתכוונים להצביע ישראל ביתנו. אף בקרב מצביעי הליכוד השיבו כי הדבר חשוב להם כמחצית מן המתכוונים להצביע למפלגה זו [48%. 51% מאלה שהצביעו ליכוד בבחירות ספטמבר]. אפילו בקרב מצביעי הימין הדתי השיבו כך 34%. כך השיבו רוב המתכוונים להצביע למפלגות השמאל

תמיכה בקואליציה שתקדם חופש דת ושוויון בנטל על פי הגדרה דתיתתמיכה בקואליציה שתקדם חופש דת ושוויון בנטל על פי הגדרה דתית

[96%]. יצוין עוד, שגם בקרב המתלבטים הרוב השיבו כי הדבר חשוב להם [57%].

בניגוד לרטוריקה של חלק מדוברי מפלגות השלטון הנוכחי, גם רוב הציבור המסורתי רוצה קואליציה שתקדם חופש דת ושוויון בנטל. בממצאים אנו רואים דוגמה נוספת להבחנה שעליה עמדנו בעבר, בין שתי התת-קבוצות המסורתיות על פי הגדרתן העצמית: מסורתי לא דתי [19% מהמדגם] ומסורתי קרוב לדת [13% מהמדגם]. בעוד שתת-הקבוצה הראשונה אוחזת בנושאים אלה בעמדה קרובה לציבור החילוני [82% השיבו שהדבר חשוב להם, בהשוואה ל-85% בציבור החילוני], הרי בקרב הציבור המסורתי-הדתי השיבו כך 46%, וגם 29% מן הציבור המגדיר עצמו דתי.

בדומה לכך בודקת חדו"ש עד כמה חשוב לציבור כי המפלגה שבעדה הוא שוקל להצביע [בסקרים שנערכו לפני הבחירות] או שבעדה הצביע [בסקרים שנערכו אחרי הבחירות] תתחייב לקדם את ערכי חופש הדת והשוויון בנטל בפעולתה בכנסת ובממשלה, אם תשתתף בה. אף כאן הממצאים עקביים וברורים. מאז סקר מדד הדת והמדינה בחודש יולי 2017 ועד הסקר הנוכחי, בשישה סקרים נפרדים שהזמינה חדו"ש, תוך ניסוח השאלה בדרכים שונות, השיבו בין 52% ל-68% מן המדגם המייצג כי הדבר יחזק את הסיכוי כי יצביעו למפלגה זו [או שחשוב להם כי המפלגה שבעדה הצביעו תקדם ערכים אלה], בהשוואה ל-13% עד 26% שהשיבו כי הדבר יחליש את הסיכוי [או שהם מתנגדים לקידום ערכים אלה].

באשר להצבעה לכחול לבן, 71% מאלה השוקלים להצביע למפלגה זו השיבו בסקר הנוכחי שהדבר יחזק את הסיכוי כי יצביעו בעדה, בהשוואה ל-5% בלבד שהשיבו כי הדבר יחליש את הסיכוי. רק 24% מהם השיבו כי מחויבותה של כחול לבן לקדם חופש דת ושוויון בנטל לא תשפיע על הצבעתם. מעניין כי נתון זה עוד יותר חד משמעי מאשר בקרב המתכננים להצביע ישראל ביתנו; 39% השיבו כי הדבר יחזק את הסיכוי שיצביעו בעדה, 4% השיבו כי הדבר יחליש את הסיכוי. 58% השיבו כי הדבר לא ישפיע על הסיכוי שיצביעו בעד ישראל ביתנו.איך תוכל לפעול?