גיור לכל, צורך דחוף

6 מכל 7 עולים על פי חוק השבות אינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה

כך עולה מבקשת חופש מידע שהגישה חדו"ש – לחופש דת ושוויון לרשות האוכלוסין וההגירה. לאחר פרסום הנתונים התקבלה הודעת תיקון שמוסרת כי חלה טעות בנתונים שנמסרו. מנכ"ל חדו"ש: "גם הנתונים החדשים מציגים תמונה מאתגרת, אשר מאששת את מסקנת חדו"ש וקריאתה בדבר הצורך הדחוף להוציא מידי הרבנות הראשית את האחריות לגיור ולאפשר נישואים וגירושים אזרחיים"

מועמדת לגיור בפני בית דין רבני לגיור בירושלים. 21.07.03. צילום: פלאש 90מועמדת לגיור בפני בית דין רבני לגיור בירושלים (צילום אילוסטרציה). צילום: פלאש 90

יותר מ-150 אלף עולים שהגיעו לישראל בשמונה השנים האחרונות מתוקף חוק השבות אינם מוכרים כיהודים על פי הגדרה דתית כלשהי. כך עולה מבקשת חופש מידע שהגישה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון לרשות האוכלוסין וההגירה. מהנתונים עולה שרק כשביעית מן העולים מכוח חוק השבות בשנים אלו – 25,375 איש – עלו כיהודים. הרוב המוחלט ביניהם – 154,474 איש – עלו לישראל בתור בני משפחה של יהודים (בני זוג, ילדים ונכדים), שהם זכאי שבות לפי החוק ומקבלים אזרחות ישראלית עם עלייתם.

בכל המדינות שמהן היתה עלייה משמעותית בשנים האחרונות מספר העולים הלא-יהודים עולה בהרבה על מספר העולים היהודים. מרוסיה, למשל, רק 1 מתוך 25 עולים יוכר בישראל כיהודי (2,244 יהודים לעומת 50,093 זכאי שבות לא יהודים), ובקרב אלה שעלו ארצה השנה [עד 31.10.19] רק 1 מתוך כ-40 הוא יהודי על פי הגדרה דתית; מאוקראינה – 1 מתוך 12 (3,123 יהודים, 34,835 לא יהודים) ובקרב העולים מאוקראינה השנה – רק 1 מתוך 25. כ-27% מהעולים מצרפת הם יהודים (7,851 לעומת 20,825) וכ-30% מן העולים מארה"ב (5,487 לעומת 12,785). בשנת 2019 עלו לישראל 2,031 יהודים בלבד, לעומת 20,948 לא יהודים.

הנתונים ממחישים עד כמה דחוף הצורך שישראל תשתחרר מעולה של הרבנות הראשית והכפייה הדתית. הרבנות הראשית והפוליטיקה הדתית אינן משקפות את דמותו של העם היהודי כיום, וככל שמדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי יש צורך להכיר בשני יעדים דחופים: 1. הממסד הדתי נחל כישלון חרוץ בפתיחת שערי הגיור בפני העולים. על מדינת ישראל להכיר הכרה מלאה ושווה בכל הגיורים המקובלים בעם היהודי, ואשר הרבנות הראשית החרדית מסרבת להכיר בהם, בין אם הם גיורים אורתודוקסים מודרניים ובין אם הם גיורים של התנועות הלא אורתודוקסיות; 2. יש לאפשר נישואים וגירושים אזרחיים, מכיוון שבמצב הכפייה הדתית הנוכחי נשללת ממאות אלפי אזרחים, שמספרם גדל בכל שנה, זכות האדם הבסיסית של הקמת משפחה במולדתם.

מגילת העצמאות מבטיחה חופש דת ומצפון, ורוב גדול בציבור בישראל רוצה לראות הבטחה זאת מתממשת הלכה למעשה. רצון זה החל לבוא לידי ביטוי בבחירות האחרונות, והגיע הזמן להיענות לרצון הציבור ולצרכיה של מדינת ישראל ולהקים ממשלה אזרחית שתאפשר קידומם של שני יעדים חיוניים אלה.

בשנת 2019 עלו לישראל 2,031 יהודים בלבד, לעומת 20,948 לא יהודים

יום לאחר פרסום הנתונים בתקשורת העבירה רשות האוכלוסין וההגירה נתונים חדשים בדבר נתוני העלייה לישראל על פי חוק השבות מאז 2012, והתפלגות העולים בין יהודים לבין בני משפחה של יהודים. את הנתונים החדשים לא ליווה כל הסבר או התנצלות על הטעייתנו והטעיית הציבור שנחשף לנתונים שנמסרו לחדו"ש על ידי הרשות המוסמכת במענה לדרישה שהפנינו אליהם על פי חוק חופש המידע, והנתונים שנמסרו אף אינם עונים באופן מלא על מה שהרשות נדרשה להעביר. חדו"ש ממשיכה לפעול לקבלת המידע המלא. אין שום קשר בין הנתונים החדשים לבין הנתונים שסופקו לנו, ולא ניתן כל הסבר לפער העצום. בהתחשב ברמת הפירוט שניתנה בתשובה הקודמת, והפער בינה לנתונים הנוכחיים, כאמור,  קשה לדעת מה מידת האמינות שיש לייחס לנתונים החדשים.

מצד אחד ניתן להסתכל על כלל העלייה, אשר על פי הנתונים החדשים 62% ממנה הם כיום יהודים על פי הגדרת החוק. רשות האוכלוסין מתייחסת במידע החדש רק למי שהם יהודים היום, ולא השיבה לנתונים שהתבקשו על ידינו. בין השאר אין לדעת כמה מהם היו יהודים בעת עלייתם וכמה מהם התגיירו מאז. בתשובה הקודמת, אך לא בתשובה הנוכחית, פורטה כדרישתנו החלוקה בין העולים על פי סעיף 1 לחוק השבות [יהודים] לבין העולים על פי סעיף 4א לחוק [בני משפחה של יהודים].

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, הדגיש כי גם הנתונים החדשים מציגים תמונה מאתגרת, אשר מאששת את מסקנת חדו"ש וקריאתה בדבר הצורך הדחוף להוציא מידי הרבנות הראשית את האחריות לגיור ולאפשר נישואים וגירושים אזרחיים. אשר לרוסיה, אוקראינה, בלארוס ומולדובה, אשר העולים מהן היוו בין 2012 ל-2019 51% מכלל העולים (ובשנת 2019 – 68% מכלל העלייה) רק כשליש הם יהודים בהשוואה לכשני שלישים שהם בני משפחה שאינם יהודים על פי הגדרת החוק בקרב העולים מרוסיה – 37% הם יהודים היום, בקרב עולי אוקראינה – 33% יהודים, בלארוס – 35% ומולדובה – 34%.

עוד יש להדגיש כי גם על פי הנתונים החדשים – למעלה מ-75 אלף עולים בשנים אלה אינם יהודים על פי הגדרת החוק, ומכולם נשללת זכות האזרח הבסיסית של נישואים במדינתם בשל שליטת הרבנות בנישואי כלל היהודים בישראל והעדר נישואים אזרחיים. כמו כן, גם מספר זה, הגם שהוא קטן יותר באופן משמעותי ממה שדיווחה לנו רשות האוכלוסין לפני כחודש – מלמד על כישלונה החרוץ של הרבנות הראשית בפתיחת שערי גיור בפני המעוניינים בכך, שכן מספר הגיורים שהיא מאשרת הוא אחוז קטן מן הגידול השנתי של מספר העולים שאינם יהודים, שלא לדבר על למעלה מ-350 אלף שעלו בעבר ואינם מוכרים כיהודים בישראל.

רקע נוסף

העובדה שרוב העולים מגיעים לישראל וזכאים לאזרחות על פי חוק השבות, הגם שהרבנות רואה בהם גויים, מתקשרת לנתונים שפרסם מוקדם יותר השנה אגף הגיור במשרד ראש הממשלה. מן הדיווחים  הרשמיים עולה כי שלושה מכל ארבעה אנשים המבקשים להתגייר בישראל באמצעות הממסד הרבני האורתודוקסי אינם מצליחים לעשות זאת ונושרים במהלך המסלול. ומתוך 27,710 לא-יהודים שהחלו ללמוד במכוני הגיור בין 2016 ל-2018 רק 7,357 סיימו את התהליך כיהודים – 26.5% בסך הכל. כמחצית מאלה שהתכוונו להתגייר באותה תקופה כלל לא פתחו תיק בבית הדין, אלא נשרו עוד קודם לכן. יודגש עוד כי גם ביחס לאלה שהתגיירו לא מובטח שיהדותם תוכר לאורך זמן, ואירעו מקרים לא מעטים שבהם ביטלו בתי דין רבניים בדיעבד את יהדותם של הגרים בטענה כי אינם שומרים מצוות, לאחר שבתהליך הגיור התחייבו לעשות זאת.

הנתונים החדשים מאששים ומבהירים את התמונה: בכל שנה מספר האזרחים הישראלים שאינם מוכרים כיהודים ("זרע ישראל"), הגם שהם מהווים חלק מן הציבור היהודי מבחינה סוציולוגית, גדל בעשרות אלפים, חלקם כתוצאה מגידול טבעי [נולדו לאמהות שעלו ארצה ואינן מוכרות כיהודיות] וחלקם כעולים חדשים. מרשם האוכלוסין והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה אותם כ"אחרים", והדרך היחידה שבה יתאפשר להם לשנות את רישומם ליהודים תהיה באמצעות גיור דתי. רבים מהם חשים יהודים, ואף הוכרו כיהודים בארצות מוצאם [למשל ברוסיה, שבה נרשמת היהדות על פי האב ולא על פי האם כבישראל]. מספרם הכולל על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה על 350 אלף אזרחים. מכיוון שחוקי המדינה מכירים אך ורק באפשרות נישואים דתיים בישראל, והכנסת הפקידה את המונופול על נישואים של יהודים בידי הרבנות הראשית – אף אחד מאזרחים אלה אינו יכול להינשא בישראל ונאלץ לחיות בזוגיות כידועים בציבור או לצאת לחו"ל כדי להינשא.

לידיעה עדכנית ב-ynet

לידיעה ב-ynetאיך תוכל לפעול?