לפזר את מסך העשן

זייפני הנתונים על גיוס חרדים הם בראש ובראשונה הפוליטיקאים

חדו"ש פועלת שנים רבות כדי לחשוף את הנתונים האמיתיים על מספר החרדים המתגייסים לצה"ל, אבל נתקלת בסירוב מתמשך של הרשויות למסור את המידע במלואו, כותב הרב אורי רגב

הישיבה המשותפת של שלושת מועצות גדולי התורה החרדיות כנגד חוק הגיוס. בני ברק, 24.02.2014 צילום פלאש 90.ישיבה משותפת של שלוש מועצות גדולי התורה החרדיות נגד חוק הגיוס בבני ברק, 2014. צילום: פלאש 90

הזייפנים הראשונים של נתוני גיוס החרדים הם הפוליטיקאים, ואין להתפלא שבעקבותיהם חשו גם רשויות הצבא שהן יכולות לעגל פינות ולנפח מספרים.

חדו"ש פועלת זה כמה שנים לכפות על צה"ל ומשרד הביטחון לחשוף את הנתונים האמיתיים על גיוס החרדים, ובשבוע שעבר העמותה שבה ופנתה לבית משפט בעתירת חופש מידע, לנוכח הסירוב הנמשך של הרשויות לחשוף מידע זה במלואו ללא כל צידוק חוקי.

עתירתנו כוונה אף נגד מסך העשן המכסה את מסד הנתונים ששימש בסיס לחקיקת חוק הגיוס האחרון, שנועד כביכול להגדיל באופן משמעותי את יעד הגיוס, אך ספק גדול אם הוא מבוסס על נתונים בדוקים ואמינים.

קשה להתייחס ברצינות להסברי צה"ל, וברור שמעבר לבדיקה של האלוף (מיל׳) רוני נומה יש צורך בחקירה של גורם חיצוני לצבא, שיבחן מה עומד באמת ביסוד הנתונים המסולפים. אם עומדים מאחוריהם כוונה ותכנון – ראוי שהגוף שיבדוק את הסוגיה ימליץ על נקיטת אמצעים נגד האחראים, בין אם הם בתחתית סולם הדרגות ובין אם בראשו.

לא ניתן להשלים עם מציאות שבה המערכת הרגישה והחיונית ביותר לעתידה ולביטחונה של מדינת ישראל מציגה נתונים כוזבים ומטעה את הציבור, הכנסת והממשלה ואף את בתי המשפט.

ההגדרה של חרדים בחוק שירות ביטחון נוסחה בעסקה של קריצת עין בין הפוליטיקאים החרדים לבין המפלגות האזרחיות, באופן שיבטיח כי יספרו גם מי שאינם חרדים.

בהתאם לניסוח הקיים, בהגדרה "חרדים" נכללים צעירים שמעולם לא היו חרדים וכאלה שכבר אינם חרדים ושחייבים בגיוס כמו כל צעיר יהודי אחר בגילם. מצב זה נוצר משום שלצורך חוק הגיוס נעשה שימוש בהגדרה "חרדים" ששום גוף אחראי אחר אינו מכיר בה. לפי הגדרה זו, די בכך שהצעיר למד שנתיים במוסד לימוד בעל סמל פיקוח חרדי בין גיל 14 לגיל 18.

הגם שנעשה מאמץ להסתיר את ה"ישרא-בלוף" הכרוך בכך, יש עיתונאים חרדים הגונים אשר הודו בפיקטיביות של ההגדרה ובכך שנלוותה אליה כוונה למנוע גיוס אברכים בפועל.

רק 20% מן הציבור היהודי הבוגר קונים את המנטרה של הפוליטיקאים החרדים בדבר הפטור מגיוס שיש להעניק למי ש"תורתם אומנותם"

גם יעדי הגיוס המינימליים שנקבעו לא התייחסו לשנתון הגיל של המתגייסים, וכך נוצר רושם מוטעה כאילו המספרים שפורסמו מתייחסים לקבוצת גיל אחת, ולכן מספר המתגייסים מהווה אחוז משמעותי מתוך מחזור הגיוס (שמנה כ-9,000 צעירים חרדים בכל שנה. הצפי הוא שבשנים הקרובות מספרם של החרדים בגיל גיוס יהיה בין 11 אלף ל-12 אלף).

מספר המתגייסים בפועל היה אחוז מזערי ממחזור הגיוס, מכיוון שהתפרס על פני כמה שנתוני גיל. לכך נלוו גם סבבי פטור מלא מגיוס של גילאים "מבוגרים", עד שלבסוף נקבע בחוק כי כל האברכים מגיל 24 ואילך יהיו פטורים משירות ביטחון או משירות אזרחי! (בהשוואה לפטור משירות בגיל 40 עד 45 לשאר המשרתים).

ואם לא די בכך, הפוליטיקאים התעלמו מכך שרשויות הביטחון לא עמדו בחובת הדיווח התקופתי המפורט שבה חויב צה"ל בחוק, אף על פי שהיו שנים שבהן לא דווחו הנתונים כלל כנדרש. גם כאשר היה דיווח, הוא לא כלל את המידע שנקבע בחוק ואשר נועד לאפשר פיקוח, ולו מינימלי, על השלכות ההסדרים שנקבעו.

בצד ניקוי המורסה של דיווחים כוזבים יש לחוקק חובת שירות צבאי ואזרחי אמיתי, תוך קביעת מכסה נדיבה של אברכים מצטיינים שיזכו בפטור ויקבלו מלגות קיום (כ-1,000 בשנה) ולחייב את השאר בשירות צבאי או אזרחי, תוך מתן עדיפות לבחירת הצבא במשרתים המתאימים לצרכיו.

רק 20% מן הציבור היהודי הבוגר קונים את המנטרה של הפוליטיקאים החרדים בדבר הפטור מגיוס שיש להעניק למי ש"תורתם אומנותם", על פי סקרים חוזרים שערכה חדו"ש. רוב עצום תומך בגיוס חלקי או מלא של כל האברכים.

במציאות המוכרת לכולנו, אין זה מעשי או אפשרי להטיל סנקציות פליליות על הסרבנים ועל הישיבות שמשמשות להם מקלט, אבל בוודאי צריך לשלול את התמיכה הכספית שנותנת המדינה לסרבני השירות ולישיבות המשמשות להם "ערי מקלט", וכן להטיל עליהם סנקציות אזרחיות נוספות כמו שלילת רישיון נהיגה, דרכון, עבודה בשירות הציבורי וכו'.

כבר משה רבנו נזף בשבטי גד וראובן: "הַאַחֵיכֶם, יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה, וְאַתֶּם, תֵּשְׁבוּ פֹה?" (במדבר ל"ב, ו').

המשנה קבעה כי במלחמת מצווה "הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" (סוטה, פ"ח מ"ז).

הגיעה העת ליישם את עקרון השוויון בנטל ולא להפוך אותו לסחורה המשמשת לקניית קולות ושלטון, בניגוד לרצון העם ותוך אפליה מגונה בין דם לדם.

למאמר ב"זמן ישראל"

לידיעה בחדשות 13איך תוכל לפעול?