בהתאם לרצון המצביעים

68% מהציבור תומכים בחופש בחירה בנישואים

לפי סקר שערכה עמותת חדו"ש, 50% מהציבור היהודי מעדיפים נישואים לא אורתודוקסיים. הסקר נערך לקראת ט"ו באב, באמצעות מכון סמית

תמיכה בחופש בחירה בנישואים בישראל לקראת הבחירות בספטמבר 2019תמיכה בחופש בחירה בנישואים בישראל לקראת הבחירות בספטמבר 2019

68% מהציבור היהודי בישראל תומכים בכך שישראל תכיר בכל סוגי הנישואים, כולל נישואים אזרחיים, קונסרבטיביים ורפורמיים. רק 50% מהציבור היו בוחרים בטקס נישואים אורתודוקסי, אם היה מתאפשר חופש בחירה בישראל. בציבור החילוני – רק 19% היו עורכים טקס כזה. כך עולה מסקר שערך מכון סמית בהזמנת עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון לקראת ט"ו באב.

לתמיכה בחופש הבחירה בנישואים שותפים רוב מצביעי המפלגות האזרחיות: 94% ממצביעי כחול-לבן, 88% ממצביעי ישראל ביתנו, 96% מתומכי המחנה הדמוקרטי, 92% מאוהדי העבודה-גשר ואף 60% ממצביעי הליכוד הביעו תמיכה בהנהגת חופש נישואים בישראל. בקרב המתלבטים עדיין באשר להצבעתם – 79% תומכים בכך.

ממצאי הסקר הצביעו על כך שהצהרותיהן של רשימות כחול-לבן, ישראל ביתנו והמחנה הדמוקרטי כי ינהיגו חופש נישואים מבוססות היטב על רצון בוחריהן ורוב הציבור היהודי הבוגר. מנגד, עמדות הליכוד נגד שינוי בחוקי הנישואים מנוגדות לא רק לרצון רוב הציבור, אלא אף לרצון רוב בוחריה.

מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "השנה יש לסקר חופש הנישואים חשיבות מיוחדת. רוב גדול של מצביעי המפלגות האזרחיות, כולל הליכוד, רוצה בחופש נישואים, ולאור המקום המרכזי שתופסים נושאי דת ומדינה במערכת הבחירות הנוכחית – אנו עשויים להיות קרובים מאי פעם בעבר לגיבושה של קואליציה אשר תממש סוף סוף זכות יסוד זו. ישראל היא הדמוקרטיה המערבית היחידה בעולם ששוללת אותה מאזרחיה".

הרחבה

השאלה הראשונה בסקר היתה: "נכון להיום, הנישואים והגירושים של יהודים בישראל מבוצעים רק לפי ההלכה האורתודוקסית. האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת שישראל תכיר בכל סוגי הנישואים, כולל נישואים קונסרבטיביים, רפורמיים או אזרחים?" כאמור, 68% מקרב בעלי הדעה [95%] בכלל הציבור היהודי הבוגר השיבו בחיוב לשאלה. בשינוי חוקי הנישואים ומתן בחירה

מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב: רוב גדול של מצביעי המפלגות האזרחיות, כולל הליכוד, רוצה בחופש נישואים. אנו עשויים להיות קרובים מאי פעם לגיבוש קואליציה שתממש זכות יסוד זו

חופשית תומכים רוב בציבור החילוני [89%], המסורתי לא כל כך דתי [77%] ואף המסורתי הדתי [57%]. מאידך גיסא, רק 9% מהציבור החרדי ו-23% מהציבור הדתי תומכים בכך.

בסקר נבדקה גם העדפתם של המשתתפים במדגם המייצג, ומתברר כי רק 50% השיבו שהיו מעדיפים נישואים אורתודוקסיים אם היה בידיהם לבחור. במענה לשאלה "בהנחה שכל האפשרויות הבאות יהיו קיימות ומוכרות בשווה על פי החוק, אם את/ה או מישהו מילדיך ירצו להינשא – איזו מסגרת היית בוחר/ת לנישואים" השיבו 50% מקרב בעלי הדעה [88% מכלל המדגם] כי היו מעדיפים מסגרת אורתודוקסית ו-50% היו בוחרים במסגרת אלטרנטיבית [30% – נישואים אזרחיים; 13% – נישואים קונסרבטיביים או רפורמים ו-7% – חיים משותפים ללא נישואים רשמיים].

בעוד ש-55% מן הגברים היו מעדיפים נישואים אורתודוקסיים, שלא במפתיע רק 45% מן הנשים היו מעדיפות זאת. בקרב הציבור החילוני [כ-50% מן המדגם] – רק 19% היו רוצים בנישואים אורתודוקסיים, בעוד ש-52% היו מעדיפים נישואים אזרחיים, 17% נישואים קונסרבטיביים או רפורמיים ו-11% – חיים משותפים ללא נישואים פורמליים.

מעניינת ההתפלגות על פי כוונות ההצבעה, לנוכח העובדה כי בקואליציה הבאה עשוי להתחולל מהפך ואפשרות הנהגת נישואים אזרחיים עשויה להיות ריאלית. רק 7% ממצביעי המחנה הדמוקרטי היו מעדיפים נישואים אורתודוקסיים, אם היתה להם אפשרות בחירה באופן חופשי. באפשרות זו היו בוחרים 14% ממצביעי ישראל ביתנו ו-29% ממצביעי כחול-לבן והעבודה-גשר. הגם שבאופן אישי 65% ממצביעי הליכוד היו מעדיפים להינשא בנישואים אורתודוקסיים, כפי שראינו 60% מהם תומכים בכך שלכלל הציבור תינתן אפשרות בחירה, בניגוד למצב הקיים שבו רק נישואים אורתודוקסיים אפשריים על פי חוק בישראל.

הסקר בוצע על ידי מכון סמית בתאריכים 11-6 באוגוסט בקרב 753 איש כמדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. טעות דגימה – 3.6%.

לידיעה ב"ישראל היום"איך תוכל לפעול?