לגדל חוט שדרה

74% מהציבור מעוניינים בממשלה אזרחית, ללא תלות במפלגות החרדיות

לפי סקר שערכה חדו"ש לקראת הבחירות, ל-68% מהציבור חשוב שהמפלגה שבעדה יצביעו תיאבק לקידום חופש דת ושוויון בנטל

גבי אשכנזי, יאיר לפיד, בני גנץ ומשה יעלון בהצגת הרשימה של כחול לבן. צילום: Amirosan, wikipediaגבי אשכנזי, יאיר לפיד, בני גנץ ומשה יעלון בהצגת הרשימה של כחול לבן. צילום: Amirosan, wikipedia

74% מהציבור היהודי בישראל מעוניינים בממשלה אזרחית אשר תוקם על בסיס הליכוד וכחול לבן, בהנחה שתוצאות הבחירות לא ישתנו באופן קיצוני, ללא תלות במפלגות החרדיות, ואשר תקדם חופש דת ושוויון בנטל. כך עולה מסקר שערך מכון סמית בשביל עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון. רק 26% מהציבור מעוניינים בממשלה המבוססת על תמיכת המפלגות החרדיות ועל קבלת דרישותיהן בנושאי דת ומדינה. ממצאים אלו משקפים את התפלגות בעלי הדעה בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת (80% מהמדגם).

מניתוח התשובות על פי ההצבעה לכנסת בבחירות האחרונות עולה כי בקרב בעלי הדעה, 61% ממצביעי הליכוד ו-100% ממצביעי כחול לבן תומכים בהקמת ממשלה אזרחית על בסיס שיתוף פעולה בין שתי מפלגות אלה לאחר הבחירות. כך גם 93% ממצביעי ישראל ביתנו ו-96% ממצביעי כולנו.

מניתוח התשובות על פי כוונת ההצבעה לכנסת בבחירות הקרובות עולה שבקרב בעלי הדעה 57% ממצביעי הליכוד ו-97% ממצביעי כחול לבן תומכים בהקמת ממשלה אזרחית לאחר הבחירות וכך גם 98% ממצביעי ישראל ביתנו.

חדו"ש בוחנת את ההשלכה של נושאי דת ומדינה על הבחירות זה זמן רב, והסקר הנוכחי הוא החמישי בסדרת סקרים שיזמה לפני בחירות אפריל ואחריהן, תוך בחינה של עמדות הציבור בניסוחים דומים בעיקרם. השוואת הנתונים בסקרים השונים מלמדת

מנכ"ל חדו"ש: יש לקוות כי העמדה של הציבור תופנם על ידי המפלגות המתמודדות לכנסת

שעמדות הציבור בעניין זה עקביות. בסקר טרום הבחירות של חדו"ש בפברואר 2019 הביעו 65% מהציבור את רצונם בקואליציה שאינה תלויה במפלגות החרדיות שתוקם לאחר הבחירות. באפריל 2019, בסמוך לאחר הבחירות, 66% מהציבור היהודי הבוגר השיבו כי הם רוצים בממשלת אחדות שבסיסה מפלגות הליכוד וכחול לבן, ללא המפלגות החרדיות.

את משקלם וחשיבותם של נושאי דת ומדינה בעיני המצביעים בחנה חדו"ש בשאלה נוספת: "עד כמה חשוב לך שהמפלגה עבורה הצבעת בבחירות האחרונות תיאבק בכנסת לקידום חופש דת ושוויון בנטל ונושאים קשורים דוגמת נישואין וגירושין אזרחיים, הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, גיוס אברכים וכו'?"

68% מהנשאלים בעלי הדעה בנושא [93% מן המדגם] ענו כי הנושא מאוד חשוב או די חשוב לדעתם. הנתון הזה מצביע על עלייה קלה בהשוואה לסקר שנערך בחודש אפריל [65%]. רק 17% סברו כי הוא לא כל כך חשוב או לא חשוב ו-15% השיבו כי הם מתנגדים לכך שהמפלגה שבעדה הצביעו תפעל בנושאים אלה.

בחינת התפלגות הדעות לפי כוונות ההצבעה מראה כי הדבר חשוב ל-56% מאלה שהביעו את כוונתם להצביע בבחירות הקרובות לליכוד, 93% – כחול לבן, 100% – עבודה, 76% – ישראל ביתנו.

הסקרים הקודמים הצביעו במישרין על כך שקידום חופש דת ושוויון בנטל יוסיף תומכים למפלגות שיתחייבו לעשות זאת. לפיכך יש חשיבות מיוחד לממצא שלפיו 91% מבעלי הדעה שטרם החליטו למי להצביע בבחירות בספטמבר חשוב כי המפלגה שבעדה

תמיכה בממשלה אזרחית על פי כוונה להצביע בבחירות הקרובותתמיכה בממשלה אזרחית על פי כוונה להצביע בבחירות הקרובות

יצביעו תיאבק לקידום חופש דת ושוויון בנטל.

ממצאים נוספים בעלי עניין: נושאים אלה הם בעלי חשיבות גדולה יותר באופן משמעותי לנשים בהשוואה לגברים [73% ו-62% בהתאמה]; רוב גדול רואה בכך חשיבות לא רק בקרב הציבור החילוני [84%] אלא גם בקרב הציבור המסורתי הלא-כל-כך-דתי [72%].

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, הגיב לתוצאות הסקר ואמר: "יש לקוות כי העמדה החד משמעית והעקבית של הציבור, המצפה שנבחריו יקדמו את ערכי חופש הדת והשוויון המובטחים במגילת העצמאות, תופנם על ידי המפלגות המתמודדות לכנסת. חידוד העמדות בנושאים אלה לאחרונה על ידי ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן מבוסס ללא ספק על ממצאים אלה, וכפי שמלמד הסקר הנוכחי – הציפייה של מצביעי כחול לבן והעבודה לכך שמפלגותיהם ייאבקו בנחישות בנושאים אלה גדולה אפילו יותר. הגיע הזמן שכחול לבן ומפלגת העבודה יפסיקו לשגות באשליות על קניית קולות המפלגות החרדיות במחיר של ויתור ופשרנות בנושאים אלה. לא זו בלבד שהמפלגות החרדיות לא ישנו את תמיכתן אלא אם כן יהיה לאופוזיציה גוש חוסם, אלא שבינתיים מחמיצות מפלגות אלה מצביעים הנמנעים מלתמוך בהן בגלל העדר חוט שדרה שלהן במאבק על חופש הדת והשוויון בנטל בישראל".

הסקר נערך באמצעות הטלפון ב-4 ביוני 2019 בקרב מדגם מייצג של 500 איש מקרב האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל (גילאי 18 ומעלה). טעות הדגימה – ±4.5%.

לידיעה בערוץ 7

 איך תוכל לפעול?