התועמלן הראשי

חדו"ש: להעמיד לדין את הרב הראשי ואת ש"ס על תעמולת בחירות אסורה

עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון הגישה תלונה נגד הרב הראשי, הרב יצחק יוסף, ומפלגת ש"ס בקשר לעבירות על חוקי הבחירות והשתתפות אסורה של הרב יוסף בתעמולת הבחירות של ש"ס

הרב הראשי הספרדי, יצחק יוסף, באירוע בתל אביב. 28022016 צילום: יעקב כהן, פלאש 90הרב הראשי הספרדי, יצחק יוסף. צילום: יעקב כהן, פלאש 90

עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון הגישה תלונה נגד הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, ונגד מפלגת ש"ס בשל השתתפותו בניגוד לחוק בתעמולת הבחירות של ש"ס. את התלונה הגיש מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, ליועץ המשפטי לממשלה, נציב שירות המדינה, השר לשירותי דת וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל.

העמותה הציגה בתלונה שתי דוגמאות להפרות של איסורים הקבועים בחוק על תעמולת הבחירות שנעשו על ידי הרב יוסף ועל ידי ש"ס. הדוגמה הראשונה להפרה היא סרטון שהועלה לדף תעמולת הבחירות של ש"ס, שבו רואים את הרב יוסף בתא ההצבעה ובידיו פתק ההצבעה של ש"ס, לאחר שרואים אותו עולה אל קברו של אביו, מנהיג ש"ס עד פטירתו. בחזית התמונה כרזת בחירות גדולה של ש"ס, שנתלתה על מבנה הקבר באופן בולט. הדוגמה השנייה היא סרטון תעמולת בחירות שבו אומר הרב חיים רבי: "זה המסר שקיבלתי היום על ידי הראשון לציון... כמה צריכים להשתדל להתאמץ אך ורק למען התנועה הקדושה תנועת ש"ס..." הרב רבי מתבסס בסרטון על דבריו של הרב יצחק יוסף שאביו המנוח, מנהיג ש"ס, בא אליו בחלום והתריע בפניו שעולם

חדו"ש השתתפותו של הרב יוסף בתעמולת הבחירות... פוגעת בכבוד הרבנות ושמה ללעג ולקלס את עקרון היסוד בשירות הציבורי לפיו יש לאסור אפילו על מראית עין של נגיעה פוליטית

התורה בסכנה ויש להשפיע על אנשים להצביע ש"ס.

על פי מכתב התלונה של חדו"ש מדובר בעבירה פלילית ומשמעתית של תעמולת בחירות אסורה, המנוגדת לחוקי הבחירות ולחוק שירות המדינה. הרב יוסף גם פעל בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ונציב שירות המדינה, אשר הבהירו כי איסור ההשתתפות בתעמולת הבחירות לכנסת חל גם על "רבנים... ששכרם או חלק משכרם משתלם מאוצר המדינה".

הרב עו"ד רגב כותב בתלונה: "השתתפותו של הרב יוסף בתעמולת הבחירות, במישרין ובעקיפין, פוגעת בכבוד הרבנות ושמה ללעג ולקלס את עקרון היסוד בשירות הציבורי, שלפיו יש לאסור אפילו על מראית עין של משוא פנים ונגיעה פוליטית, שלא לומר – התערבות פעילה שנועדה לעודד את הציבור להצביע עבור מפלגה מסוימת". רגב הדגיש כי יש חומרה מיוחדת בכך שבתעמולת הבחירות עוסק רב ראשי לישראל, בשל המעמד וההשפעה שמקנה לו תפקידו בשירות הציבורי.

במכתב מדגיש רגב עוד שרק פעולה ממשית ועונשית נגד העבריינים בתחום זה, הן הרבנים והן המפלגות, לרבות העמדתם לדין, תוכל אולי לעצור את ביזוי החוק והפגיעה בתקינות הבחירות במערכות הבחירות הבאות.

לידיעה בערוץ 7איך תוכל לפעול?