רוב נגד הסטטוס קוו

רוב הציבור רוצה בממשלה אזרחית שתקדם חופש דת ושוויון

סקר מכון סמית לחדו"ש, שנערך עשרים יום לפני הבחירות: 65% מהציבור היהודי הבוגר רוצים בממשלה אזרחית, שאינה תלויה במפלגות החרדיות ואשר תוכל לקדם חופש דת ושוויון בנטל. הציבור רואה את העיקרון הבסיסי והכולל הזה כנושא החשוב ביותר, מעבר לנושאים הספציפיים שבאים אחריו בסדר העדיפויות: הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, הכרה בנישואים וגירושים אזרחיים, גיוס בחורי ישיבה וקיצוץ תקציבי הישיבות ומוסדות הדת

תמיכה בממשלה אזרחיתתמיכה בממשלה אזרחית

עשרים יום לפני הבחירות לכנסת ה-21, שב ומתברר רצון הציבור בממשלה אזרחית, שאינה תלויה במפלגות החרדיות ואשר יכולה לקדם חופש דת ושוויון בנטל. על פי נתוני הסקר, שערך מכון סמית בשביל עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, עולה כי 65% מבעלי הדעה בקרב הציבור היהודי הבוגר תומך בדעה זו, לעומת 35% בלבד מבעלי הדעה שתומכים בממשלת אחדות עם המפלגות החרדיות המבוססת על שמירת הסטטוס קוו בנושא דת ומדינה.

תוצאה זו מאששת את ממצאי הסקר שנערך בהזמנת חדו"ש בפברואר [63% / 37%] וממצאי סקרים נוספים שנערכו בנושא זה לאורך זמן. נוסח השאלה היה: "מה היית רוצה שיקרה בהרכבת הממשלה אחרי הבחירות?" – בין התומכים בהקמת ממשלה אזרחית: 80% מהחילונים, 79% מהמסורתיים הלא דתיים ו-58% מהמסורתיים הקרובים לדת. גם 31% מקרב הדתיים תומכים בכך. בין התומכים בממשלת אחדות עם המפלגות החרדיות: 81% מהחרדים, 69% מהדתיים, 42% מהמסורתיים הקרובים לדת, אך רק 21% מהמסורתיים הלא דתיים ו-20% מהחילונים תומכים בכך.

התפלגות המשיבים לפי המפלגה שבכוונתם להצביע בעדה בבחירות הקרובות: 96% ממצביעי כחול לבן בעד ממשלה אזרחית, 82% ממצביעי מפלגת כולנו ו-100% ממצביעי מפלגת העבודה. גם כמחצית [46%] מהנשאלים שהצהירו כי יצביעו לליכוד בבחירות הקרובות רוצים בכך.

חדו"ש: כניעה מראש לתכתיבי המפלגות החרדיות, אשר כבר משתקפת במערכת הבחירות, פוגעת במדינה וסותרת את ערכי היסוד שלה

הגם שמדובר במספר קטן של מצביעים המיוצגים במדגם, המקשה על הסקת מסקנות חד-משמעיות, מעניינת ובעלת משמעות העובדה כי בקרב מצביעי זהות [משה פייגלין] 80% ובקרב מצביעי הימין החדש [נפתלי בנט ואיילת שקד] כמחצית [48%] תומכים בממשלה אזרחית שתקדם חופש דת ושוויון בנטל, בהשוואה למצביעי איחוד מפלגות הימין [הבית היהודי ועוד] – רק 5%! כמו כן חשוב לציין כי בקרב המצביעים שטרם החליטו במי לתמוך – 74% רוצים בממשלה אזרחית שתקדם חופש דת ורק 26% בממשלת אחדות עם החרדים המבוססת על סטטוס קוו בנושאי דת!

עוד נבדק בסקר מה הם הנושאים החשובים ביותר לציבור בתחום יחסי הדת והמדינה, שבהם הוא מצפה שהמפלגה שבה יתמוך תפעל לקידומם. מתברר שהנושא הזוכה למרב התמיכה הוא העיקרון הכולל של חופש דת ושוויון בנטל, מעבר לכל נושא ספציפי העומד על סדר היום הציבורי כיום. הנושאים הקונקרטיים שחשובים מאוד לציבור הם: התרת תחבורה ציבורית בשבת (34%), הכרה בנישואים ובגירושים אזרחיים (29%) ועוד.

חדו"ש מדגישה כי ממצאי סקרי טרום הבחירות מצביעים בעליל על כך שהציבור רוצה מעשים ולא דיבורים, שינוי מדיניות ולא הבטחות לעוד דיאלוגים חסרי תכלית. ההתבטאויות של ראשי כחול לבן על הסכם עם החרדים ומתן "נייר לבן" שבו יוכלו להציג ולקבל את דרישותיהם,

תמיכה בממשלה עם חרדים או בממשלה אזרחית שתקדם חופש דתתמיכה בממשלה עם חרדים או בממשלה אזרחית שתקדם חופש דת

הן בניגוד גמור לרצון בוחריהם הפוטנציאליים. אבל גם בקרב מצביעי הליכוד קיימת תמיכה גבוהה בעקרונות חופש הדת והשוויון ככלל, ובמסגרת זו בהתרת תחבורה ציבורית בשבת, הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים וגיוס אברכים לצבא ולשירות האזרחי. ברור מסדרת סקרי חדו"ש כי גם הליכוד אינו פועל בנושאים אלה מתוך ייצוג נאמן ואמיתי של כלל הציבור ואף לא של בוחריו.

עקרון חופש הדת והשוויון בנטל נעדר, למרבה הצער, ממצעי רוב המפלגות. כניעה מראש לתכתיבי המפלגות החרדיות, אשר כבר משתקפת במערכת הבחירות, פוגעת במדינה וסותרת את ערכי היסוד שלה. רוב המפלגות עדיין בוגדות בבוחריהן ומתעלמות מרצון הציבור. סקרי חדו"ש בחודשים האחרונים מלמדים שמי שיקדם את נושאי חופש הדת והשוויון יזכה לתמיכה מוגברת של הבוחרים, אך לא נראה כי המפלגות הרלוונטיות הפנימו זאת ושהן פועלות למנף את נושאי חופש הדת והשוויון באופן מלא בקמפיין הבחירות ובמדיניות שהן מבטיחות. מפלגות שונות מרימות דגלוני חופש דת, אך עושות זאת ללא מחויבות אמיתית לעקרון היסוד המרכזי הזה של מגילת העצמאות, ואף בלא לטרוח להצהיר על כך. רק ממשלה אזרחית, שאינה תלויה לקיומה בכניעה מתמדת לדרישות המפלגות החרדיות, תוכל לממש את רצון הציבור.

הסקר נערך ב-17 וב-18 במרס בקרב מדגם של 600 משתתפים, המייצג את האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל [טעות דגימה אפשרית ±4%].איך תוכל לפעול?