סקר ליום זכויות האדם הבינלאומי

70% תמיכה בהכרת המדינה בנישואין רפורמיים וקונסרבטיביים

68% מכלל הציבור היהודי הבוגר תומכים באימוץ העיקרון שנקבע בהכרזה האוניברסלית לזכויות האדם: "כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה, ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת"

כרזת חדו''ש ליום זכויות האדם הבינלאומי 2018כרזת חדו''ש ליום זכויות האדם הבינלאומי 2018

לפי סקר מיוחד של עמדות הציבור היהודי הבוגר שערכה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי, באמצעות מכון סמית, 68% מכלל הציבור היהודי הבוגר תומכים באימוץ העיקרון שנקבע בהכרזה האוניברסלית לזכויות האדם, שלפיו כל אדם בוגר זכאי להקים משפחה.

עוד עולה מהסקר, כי רוב גדול של מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות בבחירות 2015 תומכים בהכרת ישראל בזכות לנישואין לכל [63% ממצביעי הליכוד, 72% ממצביעי כולנו] וכמובן בקרב מצביעי האופוזיציה [מעל ל-90% ממצביעי המחנה הציוני, יש עתיד ומרצ. 70% ממצביעי ישראל ביתנו]. גם כמעט חצי ממצביעי הבית היהודי תומכים בכך [44%].

ראוי לציין שהתמיכה בהכרה בזכות הנישואין לכל בקרב נשים גדולה משמעותית מזו של גברים [73% ו-64% בהתאמה]. תמיכה גבוהה בעיקרון יש בקרב לא נשואים [76%]. רוב תומך בכך לא רק בקרב חילונים [86%], אלא גם בקרב מסורתיים לא כל כך דתיים [ 76%] ומסורתיים דתיים [64%] ואף בקרב הציבור הדתי קיימת תמיכה משמעותית [30%].

ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם אומצה על ידי האו"ם ב-10 בדצמבר 1948. מאז מציינים בתאריך זה את יום זכויות האדם בכל העולם המערבי. ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם (The Universal Declaration of Human Rights) היא מסמך יסוד של הקהילה הבינלאומית. ההכרזה מתארת את זכויות האדם היסודיות שצריכות לחול בכל מדינות האו"ם. תוכנה משמש בסיס לעקרונות משפטיים מחייבים במישור הבינלאומי. ההכרזה מעגנת את הזכויות האישיות, כגון הזכות לחיים ולביטחון, חופש התנועה והזכות לפרטיות. זכויות נוספות: זכות להליכים הוגנים בבית המשפט, זכויות הקשורות לחיים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים של הפרט, חירות המחשבה והמצפון, חופש הביטוי, חופש ההתקהלות וההתאגדות, הזכות ליטול חלק בשלטון, וגם חופש הדת.

אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש, אומר: "ביום זכויות האדם הבינלאומי חשוב להעלות את המודעות בישראל הן לכך שממאות אלפי אזרחים נשללת זכות האדם הבסיסית לנישואין, בשל הכפייה הדתית המתקיימת עדיין בניגוד להבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ומצפון, והן לכך שמדיניות

אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש: ממאות אלפי אזרחים בישראל נשללת זכות האדם הבסיסית לנישואין, בשל הכפייה הדתית. מדיניות פסולה זו מתקיימת בניגוד לרצונו הברור של רוב הציבור בישראל, כולל מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות

פסולה זו מתקיימת בניגוד לרצונו הברור של רוב הציבור בישראל, כולל מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות! סקרי חדו"ש מלמדים לא רק על תמיכת הציבור בעקרון חופש הנישואין ובפלורליזם דתי, אלא גם על כך שרוב הציבור רוצה בהנהגת האפשרות לנישואין אזרחיים, ומצהיר שאם היתה אפשרות בחירה – לא היו נישאים ברבנות!"

במסגרת הסקר נבדקה גם תמיכת הציבור בהכרת המדינה בנישואים רפורמיים וקונסרבטיביים. 70% מכלל הציבור היהודי הבוגר השיבו שהמדינה צריכה להכיר בנישואים רפורמים וקונסרבטיביים ולאפשר למי שמעוניין בכך להינשא בדרך זו, לנוכח המציאות הנוכחית שבה מכירה המדינה אך ורק בנישואים של יהודים ברבנות הראשית האורתודוקסית. השאלה הועלתה בהמשך להשתתפות נציגי ישראל באירועים בעקבות הטבח שנעשה בקהילה הקונסרבטיבית בפיטסבורג והזדהותם עם זכר קורבנות, אך סירובם להכיר בלגיטימיות והשוויון של קהילות אלה ורבניהן בישראל.

גם בשאלה זו נמדדה תמיכה בקרב רוב מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות [71% ממצביעי הליכוד, 84% ממצביעי כולנו] ולמעלה מ-85% ממצביעי מפלגות האופוזיציה.

בקרב אלו שציינו שהם תומכים בהכרזה האוניברסלית, 89% תומכים בהכרה בנישואים רפורמיים וקונסרבטיביים. גם בקרב אלו שמתנגדים לעיקרון שנקבע בהכרזה, 28% תומכים בהכרה בנישואים רפורמיים וקונסרבטיביים [ייתכן שמדובר על ציבור המסתייג מהכרה בנישואים של בני זוג מאותו מין, אך תומך בפלורליזם וחופש דת. שאלה זו לא נבדקה בסקר הנוכחי].

נוסח השאלה בדבר מגילת זכויות האדם של האו"ם: "ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם אומצה על ידי האו"ם ב-10 בדצמבר 1948 ובתאריך זה מציינים את יום זכויות האדם. היא קובעת בין השאר: 'כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה, ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת'. בישראל כפופה האפשרות של היהודים להינשא להסכמה של הרבנות הראשית ולקיומו של טקס נישואין דתי אורתודוקסי. האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת לכך שישראל תאמץ את העיקרון שנקבע בהכרזה האוניברסלית?'"

*ממצאי סקר טלפוני שבוצע ב-6-7 בנובמבר 2018 בקרב 500 איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת (גילאי 18 ומעלה). טעות הדגימה – ±4.5%. הסקר בוצע עבור עמותת חדו"ש על ידי מכון סמית.איך תוכל לפעול?