פגיעה בשכבות החלשות

סקר חדו"ש: 69% מהציבור היהודי תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת

לפי סקר שערך מכון סמית, 92% מהחילונים ורוב מצביעי המפלגות האזרחיות בקואליציה בעד. היום (31.12) תעלה הצעת החוק של ח"כ יעל גרמן מיש עתיד להפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת בשבת לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה. מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב: "הממשלה בוגדת הן בציבור הרחב והן במצביעיה"

תמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי שניםתמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי שנים

69% מהציבור היהודי בישראל תומכים בקיומה של תחבורה ציבורית בהיקף מלא או מוגבל בשבתות ובחגים. מתוכם 43% תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בהיקף מצומצם בקווים מרכזיים ובתדירות נמוכה יותר ו-26% תומכים בהפעלת "תחבורה ציבורית בהיקף מלא כמו ביום חול". בין התומכים 92% מהציבור היהודי החילוני ורוב מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות.

כך עולה מסקר שערך מכון סמית בהזמנתה של עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון. הסקר נערך בדצמבר 2017. הסקר נערך בקרב 500 איש, כמדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. חדו"ש מפרסמת את התוצאות לקראת הדיון של ועדת השרים לחקיקה בהצעת החוק של ח"כ יעל גרמן מיש עתיד, המציעה להסמיך רשויות מקומיות להחליט על הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת בשטחן.

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "הסקר הנוכחי מצטרף לרבים שקדמו לו, הן בנושא התחבורה הציבורית בשבת והן בסוגיות אחרות של התנגשות בין דת למדינה, ומצביע באופן חד משמעי על כך שהממשלה בוגדת הן בציבור הרחב והן במצביעיה היא! אנחנו מברכים על יוזמתה של ח"כ יעל גרמן ועל התמיכה הגוברת של אישים במערכת הפוליטית בצורך לפתור את העיוות המתמשך של העדר תחבורה ציבורית בשבת, הפוגע בעיקר בשכבות המוחלשות, בחיילים, צעירים ובקשישים".

יוזמת החוק, ח"כ גרמן: הסקר מדגיש את הכפייה של עמדת המיעוט על הרוב

ח"כ יעל גרמן, יוזמת החוק ומובילת המאבק להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, מסרה בתגובה: "התנגדות המדינה לתחבורה ציבורית בשבת היא פגיעה ישירה באוכלוסיות החלשות שאין להן כלי רכב פרטיים ולכן נגזר עליהן להישאר בעוצר ביתי בשבתות ובחגים. הפעלת תחבורה ציבורית בשבת היא חובה חברתית, כדי שכל אחת ואחד יוכלו להגיע לים ולפארק כמו כל מי שיש להם רכבים פרטיים. תחבורה ציבורית קיימת בכל המדינות, לרבות ביום המנוחה, וזהו שירות חברתי שאין לו שום קשר לדת ומדינה. יש לו קשר לסטטוס קוו, שהוא עניין פוליטי בלבד. התמיכה הציבורית הרחבה רק ממחישה את הצורך בחוק שיעשה צדק עם אוכלוסייה זו".

הצעת החוק מציעה תחבורה ציבורית מצומצמת בכל עיר, בכפוף להחלטה מוניציפלית ובהתחשבות בתושבי העיר על פי צביון השכונות.

חדו"ש בוחנת בסקריה את עמדות הציבור ביחס להנהגת תחבורה ציבורית בשבת באופן שיטתי משנת 2010. מאז ניתן לראות עלייה עקבית בתמיכה הציבורית בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת, מ-58% בשנת 2010 ל-63% במדד 2011, 70% ב-2014 ועד 73% ביולי 2017. בסקר הנוכחי נמדדה תמיכה של 69%, המלמדת על המשך התמיכה העקבית של רוב גדול בציבור בהתרת תחבורה ציבורית בשבת.

הפער בין התמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת בסקר זה, לעומת הסקר הקודם, שמסתכם ב-4%, קשור לטעות הסטטיסטית האפשרית בשיעור של 4.5% במדגם המונה 500 איש. אין בו כדי לשנות את המסקנה שלפיה רוב עצום תומך בשינוי מדיניות הממשלה בנושא תחבורה ציבורית בשבת.

תמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי הצבעה לכנסתתמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי הצבעה לכנסת

הסקר בהרחבה:

כאמור, 69% מהנשאלים תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת, מתוכם 43% בהיקף חלקי ו-26% בהיקף מלא. לעומת זאת 31% מתנגדים, מתוכם 21% בעד המשך המצב הנוכחי (כמעט ללא תחבורה ציבורית בשבת) ו-10% מעוניינים לבטל גם את הקיים היום.

בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת תומכים 92% מהחילונים, 85% מהמסורתיים הלא כל כך קרובים לדת, 56% מהמסורתיים הקרובים לדת. 72% מהדתיים מתנגדים, מתוכם 49% בעד השארת המצב כפי שהוא כיום ו-23% תומכים בביטול התחבורה הציבורית המעטה בשבת הקיימת היום. במגזר החרדי 94% מתנגדים, ומתוכם – 63% תומכים בביטול גמור של התחבורה הציבורית בשבת, לרבות מה שקיים באופן מצומצם כיום. מדובר בהתחזקות של העמדה הקיצונית בקרב המגזר החרדי ב-21% בהשוואה לסקר הקודם, שבו רק 42% מקרב החרדים השיבו כי יש לבטל גם את התחבורה הציבורית הפועלת כיום בשבת.

בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת בהיקף חלקי או מלא: 66% ממצביעי הליכוד, כולנו – 74%, ישראל ביתנו – 95%, הבית היהודי – 54%. בקרב מצביעי המפלגות החרדיות יש התנגדות של 87% ממצביעי ש"ס ו-95% ממצביעי יהדות התורה. מצביעי מפלגות האופוזיציה תומכים באופן מובהק בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת: המחנה הציוני – 96%, יש עתיד – 88%, מרצ – 95%.איך תוכל לפעול?