בשליטת הרבנות

הציבור בעד חופש נישואים בישראל, אך אינו מודע לחומרת המצב

לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי, חדו"ש מפנה את הזרקור לזכות להקמת משפחה. למעלה מ-700 אלף אזרחים אינם יכולים להינשא כלל בישראל, אך רק 11% יודעים זאת. 63% מהציבור אינם מודעים לכך שגם נישואים אזרחיים שהתקיימו בחו"ל מחייבים בגירושים ברבנות. ורק מחצית יודעים מי נחשב לממזר על פי ההלכה

''דוחסים אותנו למסגרת אחת'', מהקמפיין של המטה לבחירה חופשית בנישואים''דוחסים אותנו למסגרת אחת'', מהקמפיין של המטה לבחירה חופשית בנישואים (צילום אילוסטרציה)

סקרי חדו"ש – לחופש דת ושוויון שבים ומצביעים על כך שרוב עצום בציבור מתנגד למדיניות הממשלה והכנסת המונעות חופש בחירה בנישואים וגירושים. זאת בניגוד לאחת מהזכויות הבסיסיות ביותר המפורטות בהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם, אשר אומצה ב-10 בדצמבר 1948 ולכבודה מציין היום העולם את יום זכויות האדם הבינלאומי [סעיף 16 לזכויות האדם: לגברים ונשים מכל גיל, ללא הגבלה כלשהי בגלל גזע, לאום או דת, הזכות להינשא ולהקים משפחה. הם זכאים לזכויות שוות בכל הנוגע לנישואים, במשך הנישואים ובזמן פירוקם].

לקראת יום זכויות האדם הבינלאומי ערכה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון סקר מיוחד שבו ביקשה לעמוד על מידת המודעות של הציבור לחומרת הבעיה שיוצרת ההפרה. את הסקר ערך מכון סמית בהזמנת חדו"ש, בקרב 500 איש כמדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. הסקר נערך בתאריכים 6 ו-7 בדצמבר 2017.

להערכת חדו"ש, למעלה מ-700 אלף אזרחים אינם יכולה להינשא כלל בישראל בשל שליטת הרבנות בזכות לנישואים. ביניהם כלולים עולי בריה"מ לשעבר שהרבנות אינה מכירה ביהדותם, פסולי חיתון ומנועי חיתון, להט"ב, גרים לא אורתודוקסים וכו'. אבל רק 11% מן הציבור היהודי הבוגר יודעים זאת. כ-50% סבורים שמספרם נמוך מ-100 אלף. בקרב הציבור החילוני המודעות רבה יותר – 20% גרסו שהמספר גדול מחצי מיליון. המודעות רבה יותר בקרב עולי בריה"מ לשעבר [28%] מאשר בקרב ישראל ותיקים – 7% בלבד. בולטת אי הידיעה, ואולי גם ההדחקה, בציבור החרדי והדתי [37% ו-30%, בהתאמה] שסבורים שהמספר קטן מ-10,000, בהשוואה ל-8% בלבד מהציבור החילוני.

63% מהציבור היהודי אינם מודעים לכך שגם נישואים אזרחיים בחו"ל אינם "פותרים את הבעיה" וכי אם הנישואים עולים על שרטון – סמכות התרת הנישואים נתונה אך ורק בידי בתי הדין הרבניים. 25% חשבו שניתן לערוך גם גירושים אזרחיים בארץ, 19% סברו כי ניתן לערוך את הגירושים האזרחיים בחו"ל ו-19% נוספים חשבו שכל האפשרויות לגירושים פרוסות בפני בני הזוג. בולטת העובדה כי רק 27% מקרב הצעירים [עד גיל 29], שהם הקבוצה הרלבנטית ביותר לקבלת החלטות בנושא הנישואים, מודעים לכך, בעוד 30% סבורים שיוכלו להתגרש בגירושים אזרחיים בישראל ו-25% שיוכלו להתגרש בגירושים אזרחיים בחו"ל. שלא במפתיע, הקורבנות העיקריים של שליטת בתי הדין הרבניים – נשים – מודעות יותר לכך (44%), בהשוואה ל-30% מן הגברים בלבד.

מנכ"ל חדו"ש: הפוליטיקאים הישראלים מכרו את הזכות לנישואים תמורת טובות הנאה פוליטיות

הבורות בקרב הציבור פועלת בדרכים שונות להנצחת השליטה הרבנית, ובין השאר בחשש חסר היסוד לכך שילדים שנולדו לנישואים שהרבנות אינה מכירה בהם יוכרזו כממזרים. רק כמחצית מהציבור היהודי הבוגר [51%] יודעים כי על פי ההלכה, ילדים הנולדים מחוץ לנישואים [לאשה יהודייה רווקה או לבני זוג החיים כידועים בציבור ללא נישואים] או שנישאו בנישואים לא-אורתודוקסיים אינם נחשבים כממזרים. 29% סוברים שילדים אלה עלולים להיות מוכרזים כממזרים. אין ספק שדעה קדומה זו, המבוססת על נורמות נוצריות ואשר הרבנות אינה פועלת לתיקונה, משפיעה על זוגות רבים שהיו רוצים להינשא מחוץ לרבנות שלא לעשות זאת, וליצירת לחץ משפחתי בעניין. משמעותית במיוחד העובדה כי אמונה זו קיימת בקרב הקבוצה הרלבנטית ביותר לבחירת סוג הנישואים: 36% מקרב גילאים צעירים עד 29. דעה קדומה זו בולטת במפתיע גם בציבור החרדי, הדתי והמסורתי הקרוב לדת, אשר היה אמור לדעת את האמת ההלכתית [35 ,36 ו-37 אחוז בהתאמה].

מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "הפוליטיקאים הישראלים מכרו את הזכות לנישואים ואת כבוד האדם הכרוך בזכות זו תמורת טובות הנאה פוליטיות. הסקר מלמד שהציבור אף אינו מודע עד כמה רחבה ועמוקה הפגיעה בזכות למשפחה, ואין לי ספק שהרחבת המודעות לאמת הקשה תגדיל עוד יותר את הרוב הדורש מן הממשלה לכבד את הזכות לבחירה חופשית בנישואים וגירושים. הגיעה העת לאמר בגלוי ובקול לפוליטיקאים המתיימרים לייצג את רצון העם: לא עוד!"

מדיניותן של ממשלות ישראל סותרת בעליל את רצון הציבור ולא רק את העקרונות המקובלים בכל העולם הנאור. על פי סקרי דעת קהל נוספים של חדו"ש לשנת 2017 שערך מכון סמית בקרב הציבור היהודי הבוגר בישראל: 67% תומכים בהכרת המדינה בכל סוגי הנישואים, 79% תומכים בהכרה בזוגיות של בני אותו מין, 90% רוצים לראות שינוי במדיניות כלפי עגונות ומסורבות גט ו-55% היו בוחרים במסגרת נישואים מחוץ לרבנות אם היתה מתאפשרת להם בחירה. בקרב הציבור החילוני בישראל – 82%[!] השיבו כי היו בוחרים להינשא מחוץ לרבנות אם הדבר לא היה נכפה עליהם.

93 מדינות (48%) מקבלות במפת חופש הנישואין בעולם של חדו"ש את הציון 2 (חופש נישואין) ו-56 את הציון 1 (מגבלות חלקיות על חופש הנישואין). רק 45 מדינות (23%), רובן מוסלמיות, מקבלות את הציון 0 בשל מגבלות קשות על חופש הנישואין. ישראל היא הדמוקרטיה המערבית היחידה בעולם הנכללת בקטגוריה זו.איך תוכל לפעול?