עתירה לבג"ץ:

לאסור התערבות דיינים בשאלה עם מי מותר לנשים לשכב

אישה שהתגרשה וארגוני נשים דורשים מבג"ץ לבטל איסור הלכתי, המוטל במקרים שבהם האישה חשודה בקיום יחסים עם גבר שאינו בעלה

הכניסה לבתי הדין הרבניים בירושלים. 05.10.08. צילום יוסי זמיר, פלאש 90הכניסה לבתי הדין הרבניים בירושלים (צילום אילוסטרציה). צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

בעתירה לבג"ץ שהוגשה ביולי דורשים ארגונים לקידום זכויות הנשים לקבוע, כי לבית דין רבני אין סמכות לדון בעניינים פרטיים של חיי אישות במסגרת תיקי גירושין בהסכמה. הארגונים שהגישו את העתירה טוענים כי לבתי הדין הרבניים אין סמכות לנהל דיון וחקירה בנושא יחסי מין של המתדיינים בפניהם; וכי יש לפרש את הסמכות של בית הדין בעניין זה בצורה שאינה פוגעת בזכויות היסוד של אזרחי ישראל לפרטיות, להינשא בעתיד על פי בחירתם ולשוויון בפני החוק.

את העתירה הגישו אישה פרטית וכן כמה ארגונים: קולך, עמותת מבוי סתום ומרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.

העותרת התגרשה מבן זוגה בבית הדין הרבני האזורי בירושלים. בני הזוג התגרשו בהסכמה, אבל במעשה בית הדין

עלינו לפרש את סמכותם של בתי הדין לנהל דיונים וחקירות בשאלת איסור 'בעלה ובועלה' למקרים המצומצמים ביותר

של העותרת נרשם האיסור להינשא "לבעלה ולבועלה". זהו איסור הלכתי המוטל במקרים שבהם האישה חשודה בקיום יחסים עם גבר שאינו בעלה בעת נישואיה. העותרת מבקשת שהגבלה זאת תבוטל.

עורכת הדין סוזן ווייס, מנהלת מרכז צדק לנשים, אומרת: "חובתם של כל בתי המשפט בישראל לשמור על כבודם של המתדיינים בפניהם ולהבטיח את פרטיותם... עלינו לפרש את סמכותם של בתי הדין לנהל דיונים וחקירות בשאלת איסור 'בעלה ובועלה' למקרים המצומצמים ביותר, אם בכלל... בתי דין רבניים רבים בחו"ל נמנעים כלל מלדון בנושאים אלו".

לידיעה באתר של מרכז צדק לנשיםאיך תוכל לפעול?