פיקוח פי ארבעה

יוגבר הפיקוח על לימודי ליבה במגזר החרדי

מספר המפקחים בחינוך החרדי יעלה ב-2013 ל-57

תלמידי בית ספר חרדי בביתר עילית משחקים על גג המוסד 22.03.10. צילום: נתי שוחט, פלאש 90תלמידי בית ספר חרדי בביתר עילית משחקים על גג המוסד (למצולמים אין קשר לידיעה). צילום: נתי שוחט, פלאש 90

משרד החינוך יגדיל פי ארבעה את מספר המפקחים שיאכפו את לימודי המתמטיקה, האנגלית והמדעים במגזר החרדי. בעוד שבשנת 2010 פעלו 13 מפקחים בתחום זה, ב-2013 יפעיל המשרד 57 מפקחים בחינוך החרדי. הנתון נמסר למרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון בוועדת החינוך, לבקשת יו"ר הוועדה, ח"כ עינת וילף מסיעת עצמאות.

אחת ההמלצות המרכזיות של ועדת טרכטנברג היתה לחייב את התלמידים החרדים בלימודי ליבה, מציין עמרי מניב ב-nrg. בדו"ח של הוועדה נכתב: "על משרד החינוך לוודא שבכל בתי הספר היסודיים ללא יוצא מן הכלל יילמדו לכל הפחות מקצועות בסיסיים אלה: מתמטיקה, אנגלית, מחשבים, ואחד או יותר מהמדעים הקלאסיים. על משרד החינוך להנהיג פיקוח אפקטיבי על הוראת מקצועות אלה בכל בתי הספר". בעקבות לחץ

מאבק משפטי המתנהל נגד משרד החינוך הביא לגיבוש סדרת צעדים בסוגיית לימודי הליבה

פוליטי של הסיעות החרדיות, המלצה זו לא אושרה בממשלה.

מאבק משפטי המתנהל בשנתיים האחרונות נגד משרד החינוך בסוגיית לימודי הליבה הביא לגיבוש סדרת צעדים בסוגיה זו. בין היתר החליט המשרד להפחית את תקציבם של מוסדות שאינם מלמדים מקצועות ליבה, אף שקיבלו תקציב לשם כך.

"מתפקידם של מפקחי משרד החינוך לבדוק את יישום תוכנית הליבה בפועל בתוך המעקב הכולל שהם מקיימים על פעילותו של בית הספר ובבדיקה מדגמית של הדיווחים שמוסרים בתי הספר", נכתב במסמך שהוגש לוועדת החינוך.

לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?