בהתאם לרצון הציבור

73% מהציבור היהודי תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת

בדיון בכנסת חשפה עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון סקר דעת קהל עדכני, שמדד את היקף התמיכה בתחבורה ציבורית בשבת. על פי הממצאים, 73% מהציבור היהודי תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת באופן חלקי או מלא, כולל רוב מצביעי מפלגות הקואליציה

תמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי רמת דתיותתמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי רמת דתיות

73% מהציבור היהודי בישראל תומכים בקיומה של תחבורה ציבורית בהיקף מלא או מוגבל בשבתות ובחגים. מתוכם 45% תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית "בהיקף מצומצם בקווים מרכזיים ובתדירות נמוכה יותר, אולי במוניות שירות", ו-28% תומכים בהפעלת "תחבורה ציבורית בהיקף מלא כמו ביום חול". בין התומכים 94% מהציבור היהודי החילוני, 75% מהציבור היהודי המסורתי ו-86% מקרב עולי ברית המועצות לשעבר.

כך עולה מסקר שערך מכון סמית לעמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון. הסקר נערך ביולי 2017, לקראת הדיון היום בוועדת המשנה לענייני תחבורה ציבורית בכנסת, שיתמקד ב"פתרונות לתחבורה ציבורית בשבת". הסקר נערך בקרב 800 איש, כמדגם מייצג מורחב של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.

מנכ"ל עמותת חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר בתגובה: "ממצאים אלה, עקביותם, והתמיכה הגוברת במשך השנים, מצביעים בבירור על הצורך ועל הרצון של הציבור בשינוי מדיניות ובהנהגת תחבורה ציבורית בשבת בהיקף מוגבל, בנתיבים מרכזיים ובתדירות מופחתת. יתר על כן – עמדות הציבור מראות שקו התיחום אינו בין ימין לשמאל, אלא בין אלה החפצים במדינה יהודית ודמוקרטית, מכירים בזכות הציבור לתנועה חופשית גם בשבתות, מפנימים את עקרון 'חיה ותן לחיות' ומכבדים את רצונו של הזולת – לבין אלו השואפים להנהיג מדינת הלכה ולשעבד את הציבור כולו לתפיסת עולמם הדתית. ככל שראשי המפלגות האזרחיות בקואליציה אכן מקבלים את חובתם לייצג את ציבור בוחריהם ואת רצונו של הרוב המכריע בציבור הכללי, וככל שאינם מצביעים כמריונטות על פי משיכה בחוטיהם על ידי המנהיגות הפוליטית החרדית – הגיע הזמן שייענו לרצונו של הציבור ויתירו הפעלת תחבורה ציבורית בשבת".

חדו"ש בוחנת בסקריה את עמדות הציבור ביחס להנהגת תחבורה ציבורית בשבת באופן שיטתי משנת 2010. מאז ניתן לראות עלייה עקבית בתמיכה הציבורית בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת, מ-58% בשנת 2010, דרך 63% במדד 2011, 70%

מנכ"ל חדו"ש הרב רגב: "הממצאים מצביעים בבירור על הרצון של הציבור בשינוי מדיניות ובהנהגת תחבורה ציבורית בשבת בהיקף מוגבל"

ב-2014 ועד 73% במדד 2016 ובסקר הנוכחי.

הסקר בהרחבה:

כאמור, 73% מהציבור תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת, מתוכם 45% בהיקף חלקי ו-28% בהיקף מלא. לעומת זאת, 27% מתנגדים, מתוכם 19% בעד המשך המצב הנוכחי (כמעט ללא תחבורה ציבורית בשבת) ו-8% מעוניינים לבטל גם את הקיים היום. 94% מהחילונים בעד הפעלת תחבורה ציבורית בשבת ו-75% מהמסורתיים. 73% מהדתיים מתנגדים, מתוכם 51% בעד השארת המצב כפי שהוא כיום ו-22% תומכים בביטול התחבורה הציבורית המעטה בשבת הקיימת היום.

במגזר החרדי 95% מתנגדים, ומתוכם – 42% תומכים בביטול גמור של התחבורה הציבורית בשבת, לרבות מה שקיים באופן מצומצם כיום.

בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה האזרחיות תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת בהיקף חלקי או מלא: 70% ממצביעי הליכוד, כולנו – 82%, ישראל ביתנו – 93%, הבית היהודי – 55%. בקרב מצביעי המפלגות החרדיות יש התנגדות של 97% ממצביעי ש"ס ו-93% ממצביעי יהדות התודה.

מצביעי מפלגות האופוזיציה תומכים באופן מובהק בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת: המחנה הציוני – 97%, יש עתיד – 97%, מרצ – 100%. התנגדות עזה ניתן למצוא רק בקרב מצביעי המפלגות החרדיות החברות בקואליציה: 80% ממצביעי ש"ס ו-100% ממצביעי יהדות התורה.

נתונים נוספים: בקרב בעלי הכנסות מעל הממוצע, אשר לכאורה אינן נזקקות לתחבורה ציבורית בשבת בשל זמינות של אמצעי תחבורה פרטיים, יש תמיכה גבוהה יותר של 80%, לעומת בקרב בעלי הכנסה ממוצעת (70%) והכנסה מתחת לממוצע (69%). ניתן ללמוד מכך שהתמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת היא גם מעשית וגם עקרונית גם בקרב אוכלוסייה שזקוקה לכך פחות.

בכל אזורי הארץ יש רוב תומך בהנהגת תחבורה ציבורית בשבת: באזור ירושלים 62%, באזור תל אביב והמרכז 72%, באזור חיפה והצפון 72%, באזור באר שבע והדרום 73% ובאזור השרון 85% תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת.איך תוכל לפעול?