חוזר של מנכ"ל משרד הדתות:

תיאסר הדרת נשים בהלוויות

מנכ"ל המשרד לשירותי דת אוסר על חברות קדישא למנוע מנשים לשאת הספדים או ללכת אחרי הנפטר

הלוויה בירושלים, צילום: ePublicist, flickrהלוויה בירושלים, צילום: ePublicist, flickr

חוזר של מנכ"ל המשרד לשירותי דת, שהוצג בצוות הבין-משרדי למניעת הדרת נשים, אוסר על הדרת נשים בהלוויות בבתי העלמין. כיום יכול רב מקומי להחליט אם לאפשר לאישה להספיד את המת או ללוותו עד לחלקת הקבורה. מצב זה אפשר לרבנים רבים להורות לחברות קדישא למנוע מנשים להספיד את קרוביהן.

לימור לבנת, ראש הצוות הבין-משרדי, שכנעה את משרד הדתות לתקן את הרישיונות הניתנים לחברות קדישא. חוזר המנכ"ל שפרסם המשרד אוסר באופן ברור כל גילוי של הדרת נשים בטקסי הלוויה.

בחוזר המנכ"ל כתוב במפורש, כי חברות הקדישא יאפשרו לנשים המעוניינות בכך לשאת הספדים, אם ניתנה הסכמת המשפחה לכך. קביעה זאת מסתמכת על פסקי הלכה, שלפיהם אין מקור ברור לאיסור על הספדים של נשים. החוזר, כותב

בחוזר המנכ"ל כתוב במפורש, כי חברות הקדישא יאפשרו לנשים המעוניינות בכך לשאת הספדים

יורי ילון ב"ישראל היום", מתייחס גם להליכת נשים אחרי הנפטר. לפי החוזר, אם המשפחה מסכימה לנשים ללוות את הנפטר, על חברת הקדישא לאפשר להן לעשות זאת.

"אמצעי ההפרדה נועדו לסייע למשפחות שמעוניינות בהפרדה מסוג זה, ואין בהם משום כפייה של הפרדה בין המינים על משפחות שאינן מעוניינות בכך", אומר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אביגדור אוחנה. לצד החוזר הוכנס שינוי במסמך הנלווה לתנאי הרשיון שניתן לחברות קדישא, המונע מרבנים מקומיים לפסוק כרצונם בשאלות הנוגעות להשתתפות של נשים בלוויות.

השינוי קובע כי בכל עניין הלכת הנוגע לטיפול בנפטר תנהג החברה לפי פסקי ההלכה של הרבנות הראשית. כך לא תוכל פסיקה מחמירה של רב מקומי למנוע מנשים להשתתף בהלוויות באופן שוויוני.

לכתבה ב"ישראל היום"איך תוכל לפעול?