תרבות יהודית ב-16 מיליון שקל

2 מיליארד שקל לזהות יהודית והנצחת רבנים

משרדים שונים יקבלו תקציבים לצורך קידום פוריות על פי ההלכה, הנצחת רבנים, פעולות של המינהלת לזהות יהודית ועוד

יו''ר ועדת הכספים של הכנסת ,משה גפני מדגל התורה, מניף את אגרופו בשעת נאום במליאה. מימינו חברו לסיעה ח''כ אורי מקלב. 07.05.2012. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90.יו''ר ועדת הכספים של הכנסת, משה גפני מיהדות התורה, נואם במליאה. מימינו חברו לסיעה ח''כ אורי מקלב. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

גרעינים תורניים, הוועד המקומי בחברון, רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס והחינוך העצמאי החרדי הם כמה מהמוסדות והארגונים שיקבלו תקציבים בהתאם להסכמים הקואליציוניים בין הליכוד ליהדות התורה, ש"ס והבית היהודי. העלות הכוללת של הסעיפים לפי ההסכמים הקואליציוניים היא 2 מיליארד שקל, מהם מיליארד ב-2017 ומיליארד ב-2018.

בידיעה ב-"TheMarker" נכתב כי לצד הקצאת הכספים בהתאם להסכמים הקואליציוניים מבקש האוצר לקצץ 2 מיליארד שקל מתקציביהם של משרדי הממשלה.

בין השאר יוקצו מיליון שקל לפעילות של המינהלת לזהות יהודית, וסכום דומה יוקדש להשתתפות בתקציב חברה קדישא בירושלים. בתחום החינוך יוקצו 16 מיליון שקל לשיעורי תרבות יהודית. 66.5 מיליון יועברו בשתי שנות התקציב לצרכים שונים

לצד הקצאת הכספים בהתאם להסכמים הקואליציוניים מבקש האוצר לקצץ 2 מיליארד שקל מתקציביהם של משרדי הממשלה

של מעיין החינוך התורני, כמו שכר מטה ומינהלה וטיפול בליקויי בטיחות.

לחינוך החרדי המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) יועברו 80 מיליון שקל ב-2017 ו-84 מיליון שקל ב-2018, לצורך שעות תמריץ וטיפוח. משרד המדע, התרבות והספורט יקצה מיליון שקל בכל אחת מהשנים לתמיכה במכוני מחקר תורניים. משרד המשפטים יקצה סכום דומה לתמיכה בארגונים העוסקים בהנחלת המשפט העברי.

המשרד לשוויון חברתי ומשרד הרווחה יקבלו 7 מיליון שקל בכל שנה לטיפול בנוער חרדי מנותק. המשרד לשירותי דת יקצה 1.5 מיליון שקל בשנה לפוריות על פי ההלכה, 9 מיליון שקל לפעולות בתחום הזהות היהודית, 15 מיליון שקל לפעולות מינהלת הזהות היהודית וחצי מיליון שקל להנצחת רבנים.

לידיעה ב-"TheMarker"איך תוכל לפעול?