בגרות וקודש

לפחות 20% מתלמידי הישיבות הקטנות נושרים מלימודים

הנתון נשמר בסוד בחברה החרדית, אבל מספר הנושרים גדל בהתמדה. התשובה: לימודים טכנולוגיים או לימודים בישיבה תיכונית. כיום לומדים 1,400 נערים חרדים ב-16 ישיבות תיכוניות

הרב בצלאל כהן. צילום: בצלאל כהן, ויקיפדיההרב בצלאל כהן. צילום: בצלאל כהן, ויקיפדיה

בכל שנה נושרים 3.5% עד 6% מתלמידי הישיבות הקטנות – מוסדות החינוך החרדיים המקבילים לבתי ספר תיכון. בשש שנות התיכון, לפיכך, נושרים בין כ-20% ל-40% מכל מחזור של תלמידים. הנתונים הובאו במחקר של מכון ירושלים לחקר ישראל שפורסם בקיץ.

לפי השנתון החרדי של ישראל, שיעורי הנשירה מהישיבות הקטנות הם פי שניים עד פי ארבעה משיעורי הנשירה מבתי הספר הממלכתיים. עם זאת, "TheMarker" מציין ששיעורי הנשירה ממערכת החינוך החרדית הם סוד רגיש, הנשמר בקפדנות.

הסיבה העיקרית לשיעורי הנשירה הגבוהים מהישיבות הקטנות היא אופי הלימוד התובעני הנהוג בהן. בשלוש השנים שבין כיתה ט' לכיתה י"א התלמידים מתמקדים בלימודי קודש. בדרך כלל הם לומדים באופן עצמי, בחברותא, וימי הלימוד נמשכים משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה המאוחרות.

לאחר שעמד על שיעורי הנשירה הגבוהים פתח משרד החינוך, לפי שנים אחדות, מוסדות חינוך טכנולוגי המיועדים לקלוט נוער חרדי נושר. הרב בצלאל כהן סבור כי בתי הספר האלה אינם הפתרון הדרוש לנוער חרדי נושר. "בתי הספר הללו מציעים בגרות טכנולוגית חלקית, וזה לא מאפשר אופק מקצועי מרשים מדי", הוא אומר.

כהן ורבנים אחרים מקדמים פתרון אחר לנוער חרדי נושר: במקום בתי ספר טכנולוגיים, שמסלילים למקצועות ירודים, ישיבות

שיעורי הנשירה מהישיבות הקטנות הם פי שניים עד פי ארבעה משיעורי הנשירה מבתי הספר הממלכתיים

תיכוניות חרדיות שמאפשרות לתלמידיהן להשלים בגרות מלאה. בישראל יש כיום 16 ישיבות תיכוניות חרדיות, שבהן לומדים 1,400 נערים, שהם 5% מהאוכלוסייה.

מספר התלמידים בישיבות אלה גדל במהירות. חלק משמעותי מהגידול מיוחס לכך שהישיבות התיכוניות אינן נתקלות בהתנגדות מצד רבנים בכירים. בעוד בישיבות הקטנות אין כלל לימודי חול, אף על פי שהן מקבלות 60% מהתקציב של בית ספר רגיל, תוכנית הלימודים בישיבות התיכוניות כוללת את כל המקצועות.

סיבה נוספת לגידול במספר תלמידי הישיבות התיכוניות היא שרוב הנערים הלומדים בהן הם בנים למשפחות של חוזרים בתשובה, משפחות מצוקה, משפחות של עולים חרדים מארצות אנגלו־סקסיות, משפחות מסורתיות שמנסות לקרב את בניהן לדת, וכן תלמידים שסובלים מקשיי למידה. כל אלה אינם נחשבים חלק מזרם המרכזי בחברה החרדית ואין ציפייה שיהיו תלמידי חכמים. לכן מתייחסים בסלחנות לבחירה שלהם לא ללמוד בישיבה קטנה.

כהן וחבריו מנסים למשוך גם נערים מהזרם החרדי המרכזי. ואכן, לפחות 300 מהתלמידים בישיבות התיכוניות החרדיות באים מזרם זה. מגמה זו מושכת אש נגד הישיבות החרדיות התיכוניות, אבל ראשיהן ממשיכים להיאבק על הגדלת מספר התלמידים שלהם.

לכתבה ב-"TheMarker"איך תוכל לפעול?