מעל ראשם של התושבים

אושר שינוי הרכב הוועדה לבחירת רבני מועצות אזוריות

ועדת הפנים של הכנסת אישרה הצעה שתעניק למשרד לשירותי דת ולרבנות כוח רב יותר בוועדה למינוי רבנים. עם זאת, יהיה ייצוג לנשים בוועדה

חברת מועצת עיריית ירושלים, רחל עזריה, מדליקה נרות באירוע מחאה נגד התחרדות הכותל. חנוכה תש''עחברת הכנסת רחל עזריה מדליקה נרות באירוע מחאה נגד התחרדות הכותל. חנוכה תש''ע

הצעה לשינוי הרכב הוועדה לבחירת רבנים במועצות אזוריות שבהן אין מועצה דתית אושרה בוועדת הפנים של הכנסת. לפי ההחלטה שהתקבלה, בוועדה יהיה רוב לנציגי המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית. בוועדה לבחירת רבנים יהיו חמישה חברים, שלושה מהם יהיו אנשי המשרד לשירותי דת והרבנות.

אתר "כיפה" מציין כי ההצעה עלתה לדיון לפני שבועיים, אך ההצבעה נדחתה בגלל שתי הסתייגויות עיקריות – חוסר ייצוג לנשים בוועדה לבחירת רבנים במועצות האזוריות והחשש שרבנים במועצות יתמנו משיקולים פוליטיים. בהצעה שאושרה התחייב משרד הפנים – שיזם את השינוי בהרכב הוועדה – לנציגות נשית בוועדה לבחירת רבנים. הצעה זו התקבלה בעקבות התנגדות של ח"כ רחל עזריה מכולנו.

בישראל יש 32 מועצות אזוריות שבהן לא פועלת מועצה מקומית דתית. עד עתה רבני המועצות האלה מונו על ידי ועדה שכללה שלושה חברים – נציג משרד הפנים, נציג הרשות

רבני צהר: ההחלטה שהתקבלה בתמיכת ש"ס ומקורביה תגרום להעברת הסמכות לבחור רב מקומי מנציגי התושבים לפוליטיקאים

המקומית ונציג הציבור. צו של שר הפנים הורה להרחיב את הוועדה לחמישה חברים. ההצעה שאושרה בוועדת הפנים, בראשותו של ח"כ דוד אמסלם מהליכוד, מעצימה את כוחם של משרד הדתות והרבנות הראשית במינוי רבנים במועצות האזוריות.

בארגון רבני צהר מתחו ביקורת על ההחלטה שאושרה בוועדת הפנים. "תפקיד הרב אינו ג'וב תפור שעסקנים מחלקים למקורבים... ההחלטה שהתקבלה בתמיכת ש"ס ומקורביה תגרום למעשה להעברת הסמכות לבחור רב מקומי מנציגי התושבים לפוליטיקאים", אמרו בצהר.

חברי הכנסת של יהדות התורה התנגדו לדרישה לייצוג נשים בוועדה לבחירת רבני מועצות אזוריות. "בחדרי חרדים" מציין כי ח"כ אורי מקלב טען כי "לא צריכים להתערב בכל דבר שיש לו כיפה". ח"כ ישראל אייכלר נמנע מהצבעה על ההצעה, כדי שלא לתמוך במתן ייצוג לנשים.

לידיעה באתר "כיפה"

לידיעה באתר "בחדרי חרדים"איך תוכל לפעול?