נושאות דגל של שיגעון

רב העיר ירושלים עמאר: "לאשפז את נשות הכותל"

בשיעורו השבועי יצא הרב שלמה עמאר נגד כוונתן של נשות הכותל לומר ברכת כוהנות בפסח

תפילת נשות הכותל בראש חודש חשוון תשע''ג. 17.10.2012. צילום: מיכל פטאלתפילת נשות הכותל בראש חודש חשוון תשע''ג. צילום: מיכל פטאל

"במדינה מתוקנת היו צריכים לשים אותם בבית חולים של חולי נפש עד שיתרפאו. זה שיגעון מוחלט", אמר רב העיר ירושלים, שלמה עמאר, על נשות הכותל. "אני מתפלא שעדיין לא ביטלו את הגזירה הרעה של הכותל. עכשיו אמרו לי שכמה נשים שוטות מפרסמות שעושות ברכת כוהנים. איזו בושה, זה חרפה. איך הן לא מתביישות, מה הן רוצות? הן מצטערות שנולדו נשים? הן לא יודעות שאשה בת מלך?"

"בחדרי חרדים" מדווח עוד, שבשיעורו השבועי ביום חמישי אמר עוד הרב עמאר: "הן חושבות שהן יכבדו את הנשים? הן מבזות את כל הנשים. הן מתביישות שנולדו נשים? נשים אצלנו זה מכובד. שיחפשו בכל הספרות העולמית, יש פרק כמו אשת חיל? לא ימצאו דומה ולא קרוב. אז הם אומרים שאנחנו מזלזלים? שוטים".

חוץ מהעבירות של הקודש, הן מזלזלות בכל נשי ישראל. מי שמזלזל בנשות ישראל לא יסולח לו

עמאר התייחס לכוונתן של נשות הכותל לומר ברכת כוהנות בפסח ולהניח תפילין. "תעשו את המצוות שה' נתן לכן ותודו לה' שאתן נשים ושכרכן גדול. אלה שחשבו בדעתם המשובשת לכבד את הנשים, הם מבזים אותן וכולם שותקים בעוונותינו הרבים. למה לא זועקים על זה מרה? זה להביא צלם בהיכל. ירחם השם, הלב נקרע ונשבר, זה חילול השם. לא נקנא על כבוד השם? שותקים ונותנים לדברים לעבור. השיגעון הזה נכנס, לא רואים שזה השטן בהתגלמותו ממש?"

"חוץ מהעבירות של הקודש הן מזלזלות בכל נשי ישראל", הוסיף עמאר. "מי שמזלזל בנשות ישראל לא יסולח לו. הן כאילו נושאות איזשהו דגל של שיגעון. אם היתה מדינה מתוקנת, היו צריכים לשים אותן בבית חולים לחולי נפש עד שיתרפאו. זהו שיגעון מוחלט".

לידיעה ב"בחדרי חרדים"איך תוכל לפעול?