בניגוד לחוזר המנכ"ל

חברה קדישא תל אביב מציעה סיוע לחרדים בלבד

העמותה משרתת את כל גוש דן ונתמכת בכספי ציבור. הקריטריונים לקבלת כספי צדקה נותנים עדיפות לאברכים ולמשפחות מרובות ילדים

קופות צדקה ברחוב בבני ברק, Whistling in the Dark, flickrקופות צדקה ברחוב בבני ברק (צילום אילוסטרציה). צילום: Whistling in the Dark, flickr

חוזר שהפיץ מנכ"ל המשרד לשירותי דת קובע שחברה קדישא תל אביב צריכה לחלק כספי צדקה לפי קריטריונים ענייניים ושוויוניים. למרות זאת, החברה מציעה סיוע לנזקקים לקראת פסח לאוכלוסייה החרדית בלבד.

החוזר גובש בעקבות עתירה שהגישה לפני עשור התנועה ליהדות מתקדמת נגד חברה קדישא תל אביב. חלק ניכר מכספי הצדקה של חברה קדישא תל אביב מקורם בעודפי תשלומים שמעביר הביטוח הלאומי בתמורה לשירותי קבורה.

לפי ידיעה ב"הארץ", בימים האחרונים פרסמה חברה קדישא מודעות, בעיקר בעיתונות החרדית, שבהן היא מציעה סיוע למשפחות ברוכות ילדים ולאברכים. מי שאינו שייך לקבוצות אלה, אינו זכאי לסיוע. המודעה כוללת רשימה של יישובים בגוש דן ובשטחים, המצויים בתחום אחריותה של חברה קדישא תל אביב, ורק תושביהם זכאים לסיוע.

טופסי בקשה לכספי צדקה אפשר לקבל במשרדי החברה קדישא בתל אביב, בבתי העלמין ובבתי החולים בגוש דן ובריכוזים חרדיים: בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, בשני מבנים של עיריית בני ברק ובמשרדי המועצות המקומיות אלעד ועמנואל.

חברה קדישא תל אביב היא עמותת הקבורה הגדולה בישראל, שמשרתת את כל תושבי גוש דן. לעמותה שני מקורות הכנסה עיקריים: כ-50 מיליון שקל בשנה מהמוסד לביטוח לאומי, שמיועדים למימון קבורה ולתחזוקת בתי עלמין, ועוד כ-40 מיליון שקל

חברה קדישא תל אביב התנגדה לכל צורה של פיקוח על אופן חלוקת כספי הצדקה

ממכירת קברים. לכך מתווספות תרומות בסך כמה מאות אלפי שקלים מדי שנה. המשרד לשירותי דת מפקח על הפעילות הכספית של חברה קדישא.

ב-2006 עתרה התנועה ליהדות מתקדמת לבג"ץ נגד הקריטריונים לחלוקת כספי הצדקה. חברה קדישא תל אביב התנגדה לכל צורה של פיקוח על אופן חלוקת כספי הצדקה. למרות זאת התחייבה המדינה בבית המשפט להסדיר את הנושא. חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, שפורסם ב–2009, קובע כי חברה קדישא רשאית לחלק כסף לצדקה מכספי תרומות או ממקורות עצמיים אחרים כמו השכרת נכסים בבעלותה.

מחברה קדישא תל אביב נמסר בתגובה: "כגוף האמון על קבורת הנפטרים, מקיימת חברה קדישא זה שנים את מצוות קמחא דפסחא לאלו שמתפללים לעילוי נשמת הנפטרים, ביניהם גם אברכים הלומדים בכולל כמו גם לכלל האוכלוסייה. חברת קדישא מפרסמת קריטריונים ברורים אלה גם בעיתונות החילונית. בניגוד לטענה חברה קדישא אינה חברה הממומנת מכסף ציבורי".

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "מדובר בגוף פרטי, שמחזיק ברישיון למתן שירותי קבורה מאת השר לשירותי דת. השאלה העקרונית נבחנה במשרד המשפטים בעבר ונקבע כי גוף בעל רישיון למתן שירותי קבורה יוכל לחלק תרומות מתוך כספי הוצאות קבורה לא מנוצלות, בכפוף לקביעת קריטריונים שוויוניים לחלוקה ולמגבלות נוספות".

תגובת המשרד לשירותי דת: "יש קריטריונים שנקבעו בעבר על ידי בג"ץ. המשרד לשירותי דת בוחן ועוקב אחר העמידה בקריטריונים".

לידיעה ב"הארץ"איך תוכל לפעול?