הפרדה זה לא יהדות

פרויקט כרזות המחאה של המעצבת קרנית ידיד נגד התגברות ההשפלה וההדרה של נשים מהמרחב הציבורי

 
איך תוכל לפעול?