תוספת של 14%

תקציב המועצות הדתיות – הגבוה ביותר אי פעם

"כלכליסט": התקציב נועד לכסות גירעונות כבדים של חלק מהמועצות. מועצות מקומיות חזקות מסבסדות יישובים חלשים

בניין המועצה הדתית ובית הדין הרבני בתל אביב, צילום: ori, wikipedia~בניין המועצה הדתית ובית הדין הרבני בתל אביב, צילום: ori, wikipedia~

תקציב המועצות הדתיות בישראל עלה השנה לכ-423 מיליון שקל – גבוה ב־14% מתקציבן בשנת 2010. תומר אביטל כותב ב"כלכליסט", כי זהו התקציב הגבוה ביותר שקיבלו המועצות הדתיות מעולם. תקציב זה נועד, בין השאר, לכיסוי גירעונות כבדים שאליהם נקלעו כמה מהמועצות בשנים האחרונות.

לא רק התקציב שמעבירה המדינה למועצות הדתיות עולה בהתמדה – מאז 2006 הוא כמעט הוכפל – אלא גם התקציב שהן מקבלות מהרשויות המקומיות המבוססות. בד בבד ירד המימון שמקבלות המועצות הדתיות הפועלות ברשויות חלשות.

בעבר נשאו הרשויות המקומיות ב־60% מתקציב המועצות הדתיות. בשנה האחרונה שינה שר הדתות, יעקב מרגי מש"ס, את כללי התקצוב. הוא קבע שיטת דירוג, שלפיה מחליטים באיזה שיעור מתקציב המועצה הדתית תישא

ראש עיריית חולון, מוטי ששון: "אני לא מבין מדוע תושבי חולון צריכים לממן מועצות דתיות שמתנהלות בצורה לא יעילה"

כל רשות מקומית. ועדת הכספים של הכנסת אישרה כי רשויות ממעמד סוציו־אקונומי חזק יישאו ב־60% לפחות מתקציב המועצות (ועד 75% בסך הכל), ואילו רשויות חלשות יישאו בעד 60% מהתקציב (ולפחות 25%).

"ההתנהלות הזו היא נבזות, הפכנו לבנקט", אמר ראש עיריית חולון מוטי ששון. "אני לא מבין מדוע תושבי חולון צריכים לממן מועצות דתיות שמתנהלות בצורה לא יעילה. ראש הממשלה נסחט על ידי ש"ס ונאלץ להעלות את התקציבים כדי לשרוד פוליטית, וזה בא על חשבוננו".

מלשכתו של מרגי נמסר ל"כלכליסט": "שירותי הדת ניתנים לכלל האוכלוסייה. המועצות הדתיות עברו תוכניות הבראה אגרסיביות. שכר עובדי המועצות הוא מהנמוכים במשק, וחלק לא מבוטל מהתקציב הוא למימון גמלאי העבר".

לידיעה ב"כלכליסט"איך תוכל לפעול?