מי אחראי לשחיטה

איום ביהדות התורה: נפיל את הממשלה בגלל הכפרות

משרד החקלאות מבקש להעביר את האחריות לשחיטת העופות לרשויות המקומיות. התקנות לא אושרו

יו''ר ועדת הכספים של הכנסת ,משה גפני מדגל התורה, מניף את אגרופו בשעת נאום במליאה. מימינו חברו לסיעה ח''כ אורי מקלב. 07.05.2012. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90.יו''ר ועדת הכספים, משה גפני, נואם במליאה. מימינו חברו לסיעה, ח''כ אורי מקלב. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה אמר השבוע, כי אם לא יאושרו תקנות חדשות שיאפשרו שחיטה לצורך קיום מנהג הכפרות, תיפול הממשלה. בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת דרש משרד החקלאות לקבוע בתקנות, שהרשויות המקומיות יהיו אחראיות להקמת מתחמים לביצוע המנהג וידאגו לבתי שחיטה ארעיים, שאליהם יועברו העופות לשחיטה לאחר סיום טקס הכפרות.

בכל שנה נשחטים אלפי עופות בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום כיפור. משרד החקלאות קבע כי שחיטה זאת אינה חוקית, בגלל הסבל שנגרם לעופות ומכיוון שחוקי ההיגיינה ואיכות הסביבה אינם נשמרים. בשנה שעברה פרסם המשרד הנחיות למובילי העופות, שלפיהן מהמקום שבו נערכות הכפרות יש להעביר את העופות למשחטות. התקנות אוסרות על שחיטת עופות מחוץ לבתי שחיטה.

הנחיות שפרסם משרד החקלאות בשנה שעברה אוסרות על שחיטה מחוץ לבתי שחיטה

השנה ביקש משרד החקלאות להרחיב את השטחים שבהם נערכים טקסי הכפרות ולהעביר את האחריות לשחיטה אל הרשויות המקומיות.

בדיון בוועדת הכלכלה התברר כי הרשויות המקומיות אינן ערוכות לפקח על השחיטה. יו"ר הוועדה, איתן כבל, סירב לאשר את התקנות ודרש משר החקלאות וממנכ"ל המשרד לפעול כדי להסדיר את השחיטה לכפרות בדרך אחרת.

לפי nrg, בדיון אמר עורך הדין שמחה רוטמן – שהגיש בשנה שעברה עתירה לבג"ץ בדרישה לאפשר את מנהג הכפרות – כי לפי הנוהל המוצע יש להקים בסמוך לכל אתר כפרות מעין בית שחיטה נייד, שעלותו היא לפחות 10,000 שקל. יו"ר ארגון הרופאים הווטרינריים במרכז השלטון המקומי אמר: "זה לא ריאלי. רק להכשיר את כוח האדם לוקח 45 ימים".

לידיעה ב-nrgאיך תוכל לפעול?