השלמת הכנסה

עבודה שחורה

אברכים מגלים יצירתיות רבה כדי לפרנס את משפחתם, בלי שהקצבאות שניתנות להם – שמותנות באי עבודה – ייפגעו.  חדו"ש: דיווחים כוזבים הם איסור הלכתי חמור

עבודה שחורה, שער ידיעות, תמונה 241210עבודה שחורה, שער "7 ימים"

רישום תלוש המשכורת על שם בת הזוג או מישהו אחר מבני המשפחה, דיווח על שעות עבודה במקום אחד כאילו בוצעו במקום אחר ושלל רעיונות יצירתיים אחרים מאפשרים לאברכים רבים (תלמידי ישיבה נשואים) לעבוד, בלי לדווח על כך. באופן זה הם נשארים רשומים כמי שתורתם אומנותם וממשיכים לקבל קצבאות, גמלאות והנחות המגיעות להם כתלמידי ישיבה, ובה בעת עוסקים בעבודה.

 לקריאת התחקיר המלא

בתחקיר שפורסם במוסף "7 ימים" תיאר אמיר שואן חלק מהשיטות שמשמשות את האברכים להימנע מדיווח על עבודתם, כדי שלא יאבדו את ההטבות הכלכליות הניתנות להם. "בפועל, אני היום עובד בשחור, כיוון שאני לא יכול לעבוד בצורה אחרת", אמר בכתבה אברך בן 28.

לפי נתוני משרד התמ"ת, 63% מהגברים החרדים מגיל 20 עד גיל 64 אינם מועסקים. אבל להערכת העיתון, המספרים האלה

מנכ"ל חדו"ש: "קשה לי לחשוב על ביזוי גדול יותר של היהדות מאשר אנשים שבשם התורה מקיימים אורח חיים של העלמת מס והוצאת כספים במרמה"

אינם משקפים את המציאות ומספרם של האברכים היוצאים לעבוד גדול הרבה יותר.

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב, אמר: "קשה לי לחשוב על ביזוי גדול יותר של היהדות ועל חילול גדול יותר מאשר אנשים שבשם היהדות והתורה מקיימים אורח חיים של העלמת מס והוצאת כספים במרמה וסוברים שההלכה מתירה להם זאת.

"עד שלא יימצאו פוסקים חרדים אמיצים, שיורו הן לראשי הישיבות והן לציבור האברכים שדיווחים כוזבים של ישיבות ו'עבודה בשחור' הם איסור הלכתי חמור, שעונשו הן בעולם הזה והן בעולם הבא, ועד שהציבור החרדי לא יוקיע מקרבו את הגוזלים מן הקופה הציבורית, אל יתפלאו על הטינה הגוברת כלפי הציבור החרדי וההתנגדות הגדלה לשאת בצרכיו ולתמוך בו".

 איך תוכל לפעול?