מדמנה פונדמנטליסטית

דרושה כנסת אחרת

השנים הקרובות, בטרם תתחרד ישראל, הן הזדמנות חשובה, אולי אחרונה בתולדות הציונות, לעגן בחקיקת יסוד את אופייה הדמוקרטי של המדינה

יזהר הס, מנכיזהר הס, מנכ"ל התנועה המסורתית בישראל

קשה לכתוב על דמוגרפיה. הרי די בצירוף המלים "ריבוי טבעי" ביחס לאנשים, כדי לעורר שאט נפש. אבל הדיון הציבורי בעניין הזה חייב להתקיים, אחרת העשור השביעי של מדינת ישראל יהיה האחרון במתכונת שאנו מכירים, כותב יזהר הס, מנכ"ל התנועה המסורתית בישראל, במאמר ב"הארץ".

הס מציין כי כשליש מהתינוקות היהודים שנולדו בישראל בשנה שעברה נולדו למשפחות חרדיות. כמחצית מתלמידי כיתה א' בשנה החולפת למדו במסגרות חינוך דתיות, רובן חרדיות. לדבריו, ספק אם ניתן לעצור את השינוי הדמוגרפי, אבל דווקא משום כך חובה לנצל את השנים הקרובות כדי לעגן כאן בסיס חוקתי לחברה שהשוויון והפלורליזם היהודי בבסיסה.

לציבור הלא חרדי אין זכות מוסרית להצר את צעדי החרדים, אבל חייבים לדרוש מהם לשאת בשוויוניות בנטל.

יש להבטיח שהכנסת הבאה תיראה אחרת, בין אם תקום מפלגה חדשה שזהו סדר יומה ובין אם לאו

הס טוען כי בעשור הבא מדיניות הממשלה תהיה כפופה הרבה יותר לתפישת העולם החרדית, ולא רק בנושאים דתיים מובהקים. האינטרס הדתי הוא שיעמוד בראש סדר היום הלאומי. סדר היום המדיני-הפוליטי של ישראל יהיה נתון למשא ומתן תמידי בין הגורמים הביטחוניים לדתיים, ויהיה כפוף לאישור ותמיכה מצד האחרונים. כך יילך לעולמו החלום הציוני.

יש להבטיח שהכנסת הבאה תיראה אחרת, בין אם תקום מפלגה חדשה שזהו סדר יומה ובין אם לאו. את המגמה הדמוגרפית אולי לא נשנה, אך השנים הקרובות, בטרם תתחרד ישראל, הן הזדמנות חשובה, אולי אחרונה בתולדות האקספרימנט הציוני, לעגן בחקיקת יסוד את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.

למאמר המלא ב"הארץ"איך תוכל לפעול?