כישלון חוק טל

62,500 תלמידי ישיבות בהסדר דחיית השירות

מספר תלמידי הישיבות המשתמטים זינק ב-2010 ב-5000 והגיע לשיא של 62,500 איש. מקום המדינה נרשם גידול של 15,500%

• 62500 משתמטים. מספר תלמידי הישיבות המשתמטים משירות צבאי באמצעות הסדר דחיית שירות הגיע ב-2010 לשיא של כל הזמנים -62,500. זאת, לעומת 57,800 בלבד ב-2009 ו-45,500 בלבד ב-2005. המדובר בתלמידי ישיבות בכל המחזורים עד גיל הפטור.

• גידול שיא. ב-2010 גם נרשם גידול שיא בגידול במספר מקבלי דחיית השירות – 5000 בשנה. זאת, לעומת גידול ממוצע של 3,400 בלבד בחמש השנים האחרונות.

• 15,500% תוספת. בשנת 1948 כאשר דוד בן גוריון העניק את הפטור עמד מספר מקבלי דחיית השירות על 400. כלומר מאז חל גידול של כ-15,500%. לשם השוואה מספר תשובי מדינת ישראל גדל בתקופה זו בכ-1200% בלבד.

• אחד מכל שבעה. שעור תלמידי הישיבות מקבלי דחיית השירות עומד על 13% מהמחזור. אחד מכל שבעה. הנתון נלקח בקרב בני ה-21, כלומר הוא כולל חרדים בלבד. ה-13% האלה הם שווי ערך לכ-5500 איש.

• התחזית: אחד מכל ארבעה. על פי תחזית הצבא אם לא יחול שינוי דרמטי ב-2019 יתגייסו לישיבות 25% מהמחזור שיהיו כ-12 אלף איש.

• פער ההשתמטות. מחקר של אסף מלחי ממשרד התמ"ת: רק 11% מן הגברים החרדים בני 20-29 שרתו בצבא. זאת, למרות המסלולים החדשים של גדוד נצח יהודה ושח"ר. בקרב הגברים היהודים הלא חרדים בגילאים אלה שרתו בצבא כ-90%. זאת, למרות ואחרי העלייה בהשתמטות בשכבות האליטה החילונית.

• 900 חיילים חרדים. כאלפיים חרדים עשו ב-2010 שירות צבאי או אזרחי. כ-900 חרדים התגייסו ב-2010. 500 התגייסו למסלולי שח"ר (שילוב חרדים), המיועד בעיקר לבני 22 ומעלה. 350 לגדוד נצח יהודה, אליו מתגייסים צעירים יותר.

• עוד אלף. מספר המתנדבים המשרתים היום בשירות האזרחי עומד על כ-1600. אולם רק קצת יותר מאלף חרדים הצטרפו בשנת 2010 לשירות האזרחי.

• מתנדבים קרוב לבית. קרוב ל-80% ממתנדבי השירות האזרחי באוגוסט האחרון פעלו בעמותות רווחה וחינוך במגזר החרדי. רק 20% פעלו בתחומי בריאות וחרום. כ-60% ממתנדבי השירות האזרחי פועלים בתחומי הקהילה החרדית ולא במסגרות הפונות לכלל הציבור.

• לא לשעת חרום. 800 תקנים בתחומי חירום – משטרה, שב"ס ומדא - הוצאו לתלמידי ישיבות ב-2010. אוישו פחות מ-50.
איך תוכל לפעול?