רפורמת כזב

חדו"ש: הרפורמות בגיוס חרדים ובקצבאות הרות אסון

לקראת הדיון על הפטור משירות צבאי לתלמידי הישיבות ועל הבטחת הכנסה לאברכים, שלחה עמותת חדו"ש לשרים מסמך המפרט מה מסתתר מאחורי הרפורמות המוצעות

משמרת מחאה של הפורום לשוויון בנטל בבני ברק לרגל עשור להגשת חוק טל. מרץ 2010משמרת מחאה של הפורום לשוויון בנטל בבני ברק, לרגל עשור להגשת חוק טל. מרץ 2010

17.12.2010, י בטבת תשע"א

 רפורמות כזב

שר/ה נכבד/ה

ביום ראשון תתבקשו להצביע בממשלה על שתי תוכניות שמוצגות כמהפכניות והיסטוריות, אחת בנושא הפטור משירות צבאי לתלמידי הישיבות והשנייה בנושא קצבת הבטחת הכנסה לאברכים. בפועל אין בתוכניות כל מהפכה ויותר משהן היסטוריות הן הרות אסון. אנו מביאים לפניך את תקציר העובדות.

קצבת הבטחת הכנסה לאברכים

 כך מוצגת בפניכם ובפני הציבור רפורמת קצבת הבטחת ההכנסה:

• תשלום קצבת הבטחת ההכנסה ייפסק לאחר חמש שנים.

• יוגבל מספר מקבלי הקצבה.

• ההחלטה תסייע להוציא אברכים לעבודה.

• תימנע הגדלת סך התקציב המיועד לקצבה.

 האמת על הרפורמה בקצבת הבטחת ההכנסה:

• הוותק של האברכים, גם כאלה שמקבלים את הקצבה כבר שנים רבות, יחושב ממועד קבלת ההחלטה בממשלה. המשמעות: יישום ההחלטה יתחיל רק בעוד חמש שנים. שום אברך לא יפסיק לקבל את הקצבה בחמש השנים הקרובות. חמש שנים הן נצח בפוליטיקה הישראלית. הסיכוי שההחלטה לא תתבטל בהסכם קואליציוני זה או אחר, אפסי. מדובר בהחלטה הכתובה על הקרח.

• אברכים בני 29 ימשיכו לקבל קצבה כל זמן שיהיו להם לפחות שלושה ילדים בני פחות מ-18. מדובר ביותר מ-80% ממקבלי קצבת הבטחת ההכנסה לאברכים. אין שום סיבה שאברכים בני 35-30 לא ייצאו לשוק העבודה. העלות למדינה לכל אברך במהלך חייו היא רבע מיליון שקל לפחות.

• קבוצה של 2,000 אברכים ייכנסו למסלול למתמידים. יחד עם כ-9,000 בני ה-29 ומעלה ימשיכו 11 אלף איש לקבל קצבה. לסיכום: גם לאחר ההחלטה תגרום קצבת הבטחת ההכנסה לכך ש-11 אלף אברכים ו-11 אלף נשותיהם יעדיפו לא לעבוד או לעבוד בשחור, כדי לקבל את הקצבה. גם לאחר ההחלטה היא תיוותר גורם הרסני למשק ולשוק העבודה.

• ההבטחה שלא יוגדל התקציב המיועד לקצבה חסרת כל משמעות. כל הסכם קואליציוני יוכל לשנותה.

מה צריך לעשות?

• להחיל את ההחלטה כבר בעוד חצי שנה עד שנה. מאז פסיקת בג"צ עברה חצי שנה. בסך הכל מדובר בשנה – שנה וחצי של הסתגלות למצב החדש, פרק זמן סביר לגמרי.

• להגביל את מתן הקצבה לארבע שנים (שלוש שנים פלוס שנה הסתגלות) ולא לחמש.

• לקבוע תקרה למספר מקבלי הקצבה של לא יותר מ-8,000 איש ולהפחיתה בהדרגה כל שנה.

• לאפשר המשך קבלת הקצבה מעבר לארבע שנים לבני 36 ומעלה ולא לבני 29 ומעלה (בכפוף לתקרה שמוצעת בסעיף הקודם). גם כך מהווים בני ה-36 ומעלה כ-55% ממקבלי הקצבה.

חוק טל

 כך מוצגת בפניכם ובפני הציבור הרפורמה בחוק טל:

• תבוטל ההחלטה להעניק פטור אוטומטי משירות צבאי לאברכים בני 22.

• בתוך חמש שנים יוכפל מספר המתגייסים לצבא ולשירות האזרחי . יעד גיוס תלמידי הישיבות לשנת 2015 יעמוד על 4,800 איש, 2,400 לשירות אזרחי ו-2,400 לצבא.

• אברכים בני 23-22 יופנו למסלול שירות אזרחי בתחומי ביטחון ולא לשירות אזרחי רגיל.

האמת על הרפורמה בחוק טל:

• לא רק שההחלטה להעניק פטור אוטומטי משירות צבאי לאברכים בני 22 ומעלה נותרה בעינה. נוספה לה החלטה להעניק פטור אוטומטי גם לתלמידי ישיבות רווקים בני 24 ומעלה.

• ההחלטה מחסלת כמעט כל מוטיבציה של תלמידי הישיבות להתגייס לצבא, שהרי הם יוכלו לעשות

גם לאחר ההחלטה, קצבת הבטחת ההכנסה תגרום לכך ש-11 אלף אברכים ו-11 אלף נשותיהם יעדיפו לא לעבוד

שירות אזרחי קצר. לכן לא רק שה"רפורמה" לא תביא לגידול במספר המתגייסים, אלא סביר שתקטין אותו. על פי ההערכות, קיים סיכוי גבוה שהיא תחסל את מסלולי שח"ר (שילוב חרדים) המצליחים.

• ההחלטה פוטרת לראשונה באופן רשמי מגזר יהודי שלם מגיוס ובכך היא מבטלת את עקרון צבא העם.

• ההחלטה כוללת מסלולי גיוס בני שלושה חודשים. אם הם נכללים במניין יעד הגיוס, הרי שמדובר באחיזת עיניים.

• מסלול "ביטחון בשירות האזרחי" אינו אלא שם מפוצץ לשירות אזרחי רגיל בתחומים כמו מד"א או כיבוי אש.

מה צריך לעשות?

צה"ל כבר הוכיח שניתן לגייס אלף חרדים בשנה. צריך לתת לו את הכלים לגייס יותר.

• אין לערוך כל שינוי בטבלאות הפטור הנוכחיות, שלפיהן: רק אברך עם ילדים יכול לעשות שירות אזרחי מגיל 22. אברך בלי ילדים יכול לעשות שירות אזרחי רק מגיל 26. זאת, כדי לא לפגוע במוטיבציה להתגייס.

• יש להקצות את הכספים הדרושים להרחבת מסלולי השח"ר (שילוב חרדים).

• יש לפתח מסלולי הסדר חרדיים לגילאי 21-18.

• יש להפעיל מגייסים לשירות אזרחי בנושאי חירום, כפי שמפעילים מגייסים למסלולים חרדיים בצבא.

• יש להגביל מאוד את מספר התקנים של השירות האזרחי בנושאי רווחה וחינוך מיוחד, כדי לעודד ולהבטיח התנדבות לתחומי החירום.

• יש להגביל את מספר השנים שבהן המדינה מממנת לימודי אברכים.

• יש לאפשר ולממן לאורך זמן מכסה מוגבלת של כמה מאות תלמידי ישיבות, שנחשבים עילויים.

כל המומחים מאוחדים בדעתם שהמשך ההשתמטות החרדית מעבודה עלול להמיט אסון על כלכלת ישראל, וזאת מעבר להנצחת העוני במגזר החרדי. צה"ל מזהיר שבלי גיוס החרדים יסבול ביטחון המדינה ותתפתח בשנים הקרובות מצוקת כוח אדם קשה. כבר עתה מסרב צה"ל מסיבה זו לאפשר לבוגרי תיכון להתנדב לשנת שירות. הרפורמות בקצבת הבטחת ההכנסה ובחוק טל מנסות לטייח את המציאות הקשה במקום להתמודד עם הבעיות הקשות, מנציחות את האפליה בין דם לדם, מבטיחות את התדרדרות הכלכלה והביטחון וחותרות תחת הסולידריות הלאומית. לכן הן מסכנות את עתידן של מדינת ישראל והציונות.

אנו פונים אליך בקריאה שלא להשתתף ברפורמות הכזב. את ה"כאילו" רפורמות האלה יש לדחות על הסף, ולכפות רפורמות אמיתיות.

גם בפוליטיקה, דווקא בפוליטיקה, יש רגעים שבהם חייבים לעשות את הדבר הנכון. את הדבר המתחייב מראייה כוללת ואמיתית של צורכי העם והמדינה. אנו מקווים שיהיה לך אומץ לעשות זאת.

הרב אורי רגב, עו"ד                                               שחר אילן

מנכ"ל חדו"ש                                                        סמנכ"ל מחקר והסברהאיך תוכל לפעול?