דברים שאומרים קצר

הסטיקרים של חדו"ש

חדו"ש בעזרת מעצב הבית שלה אריה זונשיין מ-lionways, מפיצה ברשת שורת סטיקרים על בעיות בוערות בתחומי פעילותה

 
איך תוכל לפעול?