חזרה ל-2012

ניתוח ההסכם הקואליציוני של יהדות התורה – מכירת חיסול

שר הביטחון ישחק ביעדי הגיוס, קצבאות בלתי חוקיות יחודשו, רפורמת הגיור תבוטל וישיבות שיגנבו יקבלו הקלות בעונש – ההסכם שלא ייאמן של יהדות התורה

כוננות שיא לרגל סכנת השוויון בנטל. כרזות מזהירות כי אם יהיה גיוס של תלמידי ישיבות משתמטים תפתח מלחמת עולם ויערכו הפגנות המונית. 24022013. צילום נתי שוחט פלאש 90כרזות המזהירות שאם יהיה גיוס של תלמידי ישיבות משתמטים תפתח מלחמת עולם ויערכו הפגנות המונית (צילום אילוסטרציה).צילום: נתי שוחט, פלאש 90

סעיפים פוליטיים וסקטוריאליים בהסכם הקואליציוני של יהדות התורה

קואליציה

6. הליכוד לא ייכנס לממשלה בכנסת ה-20 בלי יהדות התורה.

26. שינויים בחוקי יסוד יתקבלו רק בהסכמת כל סיעות הקואליציה.

ג'ובים

12. ח"כ מיהדות התורה יכהן כסגן שר הבריאות במעמד שר מתחת לראש הממשלה.

14. ח"כ מיהדות התורה יכהן כסגן שר החינוך.

15 עד 17. חברי כנסת מיהדות התורה יכהנו כיו"ר ועדת הכספים של הכנסת, כיו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ובמשך חצי קדנציה כסגן יו"ר הכנסת.

18. ייצוג הכנסת בוועדה למינוי דיינים יגדל משני נציגים לשלושה, שניים של הקואליציה ואחד של האופוזיציה.

19. ליהדות התורה יהיה נציג בוועדה למינוי דיינים.

שוויון בנטל

33. הסמכות לקביעת יעדי הגיוס תועבר לשר הביטחון. צוות של משרד הביטחון יגבש הצעה לשינוי החוק ברוח זו בתוך חמישה חודשים. המשמעות: ניתן יהיה לשנות את היעדים כך שהסנקציות לא יופעלו. ייפתחו מסלולי שירות לחרדים, שיכללו הכשרה מינימלית ומתן פטור.

כפייה דתית – כללי

35, 36. יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה, להוציא מה שהוסכם בהסכם הזה. הקואליציה תתנגד לכל חקיקה בנושאי דת ומדינה שמשנה את הסטטוס קוו ואינה כלולה בהסכם זה.

41. חפירות ארכיאולוגיות ייעצרו אם יימצאו בהן עצמות אדם ויחודשו רק לאחר אישור ממשלתי.

כפייה דתית – רבנות

44. תבוטל הרפורמה במערך הגיור.

45. יוקם פורום לתיאום בנושא המשרד לשירותי דת, שיכלול את נציגי המפלגות הדתיות וראש הממשלה.

49. אם בג"ץ יבטל את המונופול של הרבנות הראשית על הכשרות, הממשלה תתקן את החוק כדי להשיבו.

חינוך חרדי

51. הממשלה תתקן בחקיקה כל פגיעה שתיווצר בתקצוב החינוך החרדי על ידי החלטות בית משפט.

52. יועבר חוק מיוחד לעיגון מעמד החינוך החרדי.

53. יוחזרו לחינוך החרדי תקציבים שנשללו ממנו בימי הממשלה הקודמת.

60. תקצוב ההסעות לחינוך העצמאי יוחזר לרמתו בשנת 2012, מה שיסייע מאוד לפעילות בתי הספר להחזרה בתשובה.

הסמכות לקביעת יעדי הגיוס תועבר לשר הביטחון. המשמעות: ניתן יהיה לשנות את היעדים כך שהסנקציות לא יופעלו

63. הממשלה תקצה בכל שנה 120 מיליון שקלים, כספים קואליציוניים, למטרות שתבחר יהדות התורה.

65. הממשלה תבטל את הסעיפים בחוק, הקובעים שכל מוסד שלא ילמד כמות מינימלית של חשבון ומתמטיקה יורד תקציבו ל-30% מתקציב מוסד ממלכתי, כלומר, תבטל את אכיפת תוכנית הליבה.

68. ככל שתופעל תוכנית לקיצור החופש הגדול במוסדות הממלכתיים, היא תופעל גם במוסדות חרדיים.

75. יחודש תקציב התרבות החרדית במשרד החינוך, המיועד בעיקר לארגונים מפלגתיים וארגוני החזרה בתשובה (כ-50 מיליון שקל). יחודש תקציב הפנימיות החרדיות במשרד הרווחה, המהווה קופה ב' של הישיבות התיכוניות, שהן המוסדות החרדיים לבנים לגילאי תיכון (כ-50 מיליון שקל). יוגדל התקציב לטיפול בנוער חרדי מנותק.

תקציב הישיבות

55. חסימת כספים למוסד שנתפס בדיווחים פיקטיביים תבוצע רק באישור מנכ"ל משרד החינוך ולא תעלה על גובה החוב.

57. ההקצבות לתלמידי ישיבות ואברכים יוחזרו לשוויין בשנת 2012, כלומר, יוכפלו ויגיעו לכ-850 שקלים בחודש לאברך. התקציב יתקרב למיליארד שקלים, תוספת של כ-400 מיליון שקלים.

59. יועבר חוק עוקף בג"ץ, שיחדש את קצבת הבטחת ההכנסה הבלתי חוקית לאברכים בהיקף של כ-140 מיליון שקל.

קצבאות ילדים

76. קצבאות הילדים יוחזרו לתעריפים של 2012. העלות מוערכת ב-2.5 מיליארד שקלים בשנה.

מיצוי כושר ההשתכרות

73. תבוטל ההנחה בתעריפי מעונות היום לזוגות שממצים את כושר ההשתכרות.

82. יבוטלו הקריטריונים בהטבות לדיור המעניקים הטבות לזוגות שמיצו את כושר ההשתכרות.

נושאים אחרים

50. יוקם צוות בין משרדי לבחינת העלאת שכרם של רבני ערים ויישובים ודרכי הבחירה שלהם.

61. צוות שימנה ראש הממשלה יבחן תחומים בשירות הציבורי שבהם ניתן להכיר בהסמכה לרבנות מטעם הרבנות הראשית כמקבילה לתואר אקדמי.

83. הממשלה תעניק סיוע לגרעינים תורניים חרדיים, בדומה לסיוע הניתן לגרעינים חרד"ליים.איך תוכל לפעול?