אות מתה

החוק המקצה שטח לקבורה אזרחית מיושם רשויות בודדות

חוק הקבורה האזרחית אושר לפני 19 שנים, אבל הממשלה לא קבעה כיצד תוקצה קרקע לבתי קברות אזרחיים ואין גוף שלטוני הממונה על אכיפת החוק

בית עולם, בית קברות אזרחי בחורשיםבית עולם, בית קברות אזרחי בחורשים (צילום אילוסטרציה)

לפני כעשר שנים אזלו הקרקעות לקבורה בהוד השרון. חברה קדישא המקומית לא מיהרה לקדם תוכנית בניין עיר (תב"ע) חדשה להרחבת בית העלמין, אלא פלשה לשטחים חקלאיים והקימה בהם קברים חדשים. עמותת מנוחה נכונה, המקדמת קבורה אזרחית, פנתה בעניין זה למינהל מקרקעי ישראל, שהרס את התשתיות לקברים שהוקמו ללא אישור.

בעקבות המהלך נאלצה העירייה להכין תב"ע חדשה להרחבת בית העלמין, שכוללת הקצאת שטח לבית עלמין אזרחי. התוכנית אושרה לפני שנים אחדות, אבל עד היום לא הוקצתה קרקע לבית עלמין אזרחי בהוד השרון.

הפרשה בהוד השרון היא דוגמה למחדל המתמשך ביישום חוק הקבורה האזרחית. החוק, שאושר ב-1996, מאפשר לכל אדם להיקבר על פי השקפתו בקבורה אלטרנטיבית לקבורה דתית. החוק מיושם ברשויות בודדות בלבד ושום גוף שלטוני אינו מפקח על יישומו. הסיבה לכך, לפי כתבה ב"גלובס" היא שהחוק לא קבע נהלים להקצאת קרקע לקבורה אזרחית. לכן משפחות המעוניינות לקבור את יקיריהן בקבורה אזרחית נאלצות לשלם כסף לבתי העלמין האזרחיים המעטים שפועלים בערים שונות.

הזכות להיקבר בחינם בקבורה אזרחית תקפה רק בעיר המגורים של הנפטר. לדוגמה, תושבי הוד השרון המעוניינים להיקבר

תושבי הוד השרון המעוניינים להיקבר בקבורה אזרחית נאלצים לשלם לבתי העלמין האזרחיים בהרצליה או בכפר סבא

בקבורה אזרחית נאלצים לשלם לבתי העלמין האזרחיים בהרצליה או בכפר סבא. עו"ד אורן וינברג, המייצג את מנוחה נכונה בהוד השרון, אמר: "בית עלמין אזרחי נועד לאפשר לכל אדם להיקבר לפי אמונתו בלא קשר למצבו הכלכלי, וחלקת הקבר ממומנת מדמי הביטוח הלאומי. זוהי מהפכה אמיתית, אך זכות טבעית זו נשללת מתושבי הוד השרון זה 19 שנים".

מרבית השטחים שבהם פועלים בתי עלמין בישראל נמצאים בבעלות המדינה, שמקצה את הקרקעות לרשויות המקומיות באמצעות רשות מקרקעי ישראל. הרשות מקצה את הקרקעות ואת ניהולן לחברה קדישא.

עד לקבלת חוק הקבורה האזרחית לא היתה אפשרות להיקבר בישראל בקבורה אזרחית. החוק פתח לכאורה את האפשרות לקבורה אזרחית, אלא שהממשלה לא קבעה את הקצאת השטח לקבורה אזרחית. ברוב בתי העלמין בישראל לא פועלים בתי קברות אזרחיים. המדינה הקימה את בית העלמין האזרחי תל רגב בצפון. מנוחה נכונה הקימה בתי עלמין אזרחיים בבאר שבע, בכפר סבא ובטבעון.

מהמשרד לשירותי דת נמסר בתגובה: "קביעת מיקום בתי עלמין לקבורה אזרחית אינה בתחום אחריותנו".

ממשרד הפנים נמסר: "הנושא הועבר לבדיקת ממונה מחוז מרכז במשרד הפנים".

לכתבה ב"גלובס"איך תוכל לפעול?