העברות לפי חוק

היועץ המשפטי פרסם הגבלות על כספים קואליציוניים

בהנחיות שהוציא יהודה וינשטיין נקבע כי כספים פוליטיים לא יסומנו בנפרד בתקציב המדינה, ייעוד הכספים ייקבע מראש ולדרג הפוליטי אסור לתת הנחיות לגבי חלוקתם

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין. צילום: Oyoyoy, wikipediaהיועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין. צילום: Oyoyoy, wikipedia

הנחיות חדשות שפרסם אתמול היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, נועדו להגביל העברת תקציבים המבוססים על הסכמים קואליציוניים. "בחדרי חרדים" מציין כי הנפגעות העיקריות מההנחיות החדשות הן המפלגות החרדיות, שנהנו בעבר מהעברות של תקציבים כאלה.

בהנחיות נקבע כי כספים שהעברתם סוכמה בהסכמים קואליציוניים יוטמעו בחוק התקציב בהתאם לכללים הרגילים לניהולו, כי כספים אלה לא יסומנו באופן שנותן תחושה כי הם "שייכים" למפלגות או לסיעות מסוימות וכי פקידי משרד האוצר יקבלו הוראות לעניין יישום התקציב רק מהגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

לפי ההנחיות, אין ליישם הסכם פוליטי המייעד תקציב לגוף ספציפי. ייעוד כזה עשוי ליצור תלות של גופים שתוקצבו במפלגה שערכה את ההסכם לטובתם. הגוף הפוליטי, שהוא גם בעל תפקיד ממשלתי, חויב לערב את הדרג המקצועי במשרדי

עד היום סומנו הכספים הקואליציוניים בנפרד בתקציבי המשרדים

הממשלה בטרם עריכת הסכם פוליטי. כן נקבעה חובת שקיפות בנוגע להסכמים קואליציוניים הכרוכים בהעברות תקציביות.

עד היום סומנו הכספים הקואליציוניים בנפרד בתקציבי המשרדים. העברתם חייבה הודעה לוועדת הכספים או את אישורה, אבל עצם הסימון יצר אצל המפלגות תחושה שכספים אלו שייכים להן.

וינשטיין, לפי News1, מבקש לשים קץ למצב זה. ההנחיות מציינות כי "בחלק מהמקרים ההסכמים (הקואליציוניים) אינם קובעים ייעוד מדויק לכספים. כך, למשל, בעת שההסכמים מחייבים ביצוע בידי מספר משרדים מבלי שנקבעה החלוקה התקציבית ביניהם בעת עריכת ההסכם. יש לעשות מאמץ לקבוע את החלוקה המדויקת במסגרת השלבים המוקדמים של יישום ההסכם, וזאת עוד לפני אישור התקציב בממשלה".

לידיעה ב"בחדרי חרדים"

לידיעה ב-News1איך תוכל לפעול?