הוקרה לאפליה

מנהל סמינר שהפלה מזרחיות יקבל תואר "יקיר ירושלים"

ב-2006 קבע בית המשפט כי "יש חשש של ממש לקיומה של אפליה עדתית" בסמינר החדש לבנות בניהולו של הרב ישעיהו ליברמן. ועדה ציבורית החליטה לאחרונה להעניק לליברמן את העיטור היוקרתי

יואב ללום, הלוחם נגד אפליית ספרדים בחינוך החרדי מתווכח עם הורים מעמנואל בבית המשפט העליון 22.06.10. צילום: יוסי זמיר, פלאש 90יואב ללום, הלוחם נגד אפליית ספרדים בחינוך החרדי, בוויכוח עם הורים מעמנואל בבית המשפט העליון. צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

הוועדה האחראית לבחירת מקבלי עיטור יקיר ירושלים קבעה כי אחד ממקבלי האות היוקרתי השנה יהיה הרב ישעיהו ליברמן, מנהל הסמינר החדש בעיר. אלא שב-2006 קבע בית המשפט המחוזי בירושלים כי "יש חשש של ממש לקיומה של אפליה עדתית" במוסד שמנהל הרב ליברמן. לפי ידיעה בוואלה, ליברמן הוא גם ראש "בנות בתיה", ארגון נוער לבנות חרדיות.

עורך הדין יואב ללום, יו"ר עמותת נוער כהלכה הנאבקת באפליה העדתית במוסדות החינוך החרדיים, פנה אתמול במכתב לראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, לראש הוועדה, השופט בדימוס יעקב טירקל, ולגופים נוספים בדרישה לבטל את הענקת האות לליברמן.

"מתן אות יקיר העיר לאדם הקשור ומוביל, לדעת חלקים רחבים בציבור הספרדי החרדי, את מגמת המכסות והאפליה בקבלה למוסדות החינוך בעיר, יש בו כדי לפגוע או לזלזל בחלקים

עיריית ירושלים: אין כל תלונה פורמלית פתוחה נגד מר ליברמן במשרד החינוך בנושא אפליה

רחבים מתושבי העיר", כתב ללום. המכתב נכתב בשם הורים ספרדים ואשכנזים תושבי ירושלים.

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "הענקת אות יקיר העיר נתונה בידי ועדת שיפוט המורכבת מאישי ציבור בלתי תלויים, בראשותו של השופט בדימוס יעקב טירקל. ההחלטה מתקבלת על סמך ההמלצות השונות ועל פי אמות מידה מקצועיות בלבד. מר ישעיהו ליברמן נבחר לקבלת אות יקיר העיר, בין היתר, על פועלו החינוכי רב השנים.

"מבדיקה שנערכה עולה כי אין כל תלונה פורמלית פתוחה נגד מר ליברמן במשרד החינוך בנושא אפליה... מר ליברמן עמד בכל הדרישות בנושא שיבוץ תלמידות. לגבי תלונות בעבר, הן נידונו בערכאות השונות ואל מול משרד החינוך וטופלו כראוי".

לידיעה בוואלהאיך תוכל לפעול?