מכבסת מלים

במקום לבטל גיורים, רבנים קובעים שהם "מוטלים בספק"

רבנים יודעים שמבחינה הלכתית אי אפשר לבטל גיורים, כותבת רבקה לוביץ, ולכן הם מעדיפים לצרף מתגיירים לרשימת מעוכבי נישואין ומטילים ספק בגיורים

טקס גיור, צילום: goldberg, flickrטקס גיור, צילום: goldberg, flickr

בכנס שעסק בגיור בשבוע שעבר הצהיר הרב אברהם שרמן, כי הוא מעולם לא ביטל גיורים. רבקה לוביץ, טוענת רבנית מ"מרכז צדק לנשים", מגיבה על הדברים במאמר ב-ynet. יש לדייק, כותבת לוביץ: שום רב לא הצהיר שביטל גיור. היא מביאה דוגמאות שבהם רבנים לא ביטלו גיורים, אבל קבעו שגיור אינו תקף.

אחד מהם היה הרב אברהם עטיא מאשדוד. הרב קבע כי לגיורת אסור להינשא, משום שגיורה אינו תקף. הוא לא הסתפק בכך ולמרות הקביעה הנחרצת הזאת ערך לאישה גט. עם זאת, היה רב שקבע שאסור לאישה שהתגיירה להינשא, מפני שגיורה אינו תקף. "ממתי גויה זקוקה לגט?" שואלת לוביץ. "ממתי בית הדין בכלל מוסמך לטפל בענייני הגירושין של אישה שאינה יהודייה?" במקרה אחר פסק הרב עטיא כי יש "לרשום את המבקשת... וכן את ילדיה... ברשימת מעוכבי נישואין".

כמעט אף אחד מן הדיינים אינו משתמש בשורש "בטל" בעניין גיור, מסיבה פשוטה – מבחינה הלכתית אי אפשר לבטל גיור

גם במקרה ההוא לא היה ביטול גיור, אלא רישום ברשימת מעוכבי נישואין.

בערעור על אותה החלטה קבע הרב שרמן שגיורה של המערערת "מוטל בספק" ושהיא תמשיך להיות רשומה ברשימת מעוכבי נישואין. להחלטה היתה השפעה מסוימת על אותה אישה ועל ילדיה.

אבל כמעט אף אחד מן הדיינים אינו משתמש בשורש "בטל" בעניין גיור, מסיבה פשוטה – מבחינה הלכתית אי אפשר לבטל גיור. הם מתגברים על המכשול באמצעות הכללת אנשים ברשימות של מעוכבי חיתון, או הכרזה שהגיור אינו מבוטל אלא "מוטל בספק". אפשר להתחתן עם פסק דין הקובע ש"תוקף הגיור מוטל בספק"? שואלת לוביץ, אפשר להיקבר בקבר ישראל עם זה? לא. הרבנים משתמשים במכבסת מלים למהלך שהוא לא אחר מאשר "ביטול גיור".

למאמר ב-ynetאיך תוכל לפעול?