בית שמאי מתחזק

הקו המחמיר שמחלק את העולם היהודי

גלעד קריב סבור שהשתלטות הגישה הנוקשה של הרבנות הראשית בתחום הגיור, הופכת את הגיור האורתודוקסי למשימה בלתי אפשרית בקהילות יהודיות רבות בעולם

טקס גיור, צילום: goldberg, flickrטקס גיור, צילום: goldberg, flickr

הלל הזקן, כזכור, הסכים לגייר אדם בעודו עומד על רגל אחת. "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך – זו התורה כולה", אמר לו ושלח את המתגייר כיהודי לכל דבר. לאחרונה, כותב גלעד קריב במאמר ב"הארץ", מאות קהילות אורתודוקסיות בישראל ובתפוצות לומדות על בשרן את חשיבות המסר של הלל. בחסות משרד הפנים, ובהעדר בסיס חוקי, החלו רשויות ההגירה בישראל לבקש את אישורה של הרבנות הראשית להכרה בגיורים הנערכים בקהילות אורתודוקסיות בתפוצות.

קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל, מציין כי בעוד שהמדינה מכירה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים הנערכים בחו"ל מכוח פסיקת בג"ץ, גרים אורתודוקסים, המבקשים לעלות לישראל, נדחים מכיוון שהרבנות הראשית אינה מכירה בקהילותיהם וברבנים שגיירו אותם.

"חוסר ההכרה וההדרה שהיו במשך שנים מנת חלקן של הקהילות הרפורמית והקונסרבטיבית, הם עתה נחלת מיעוט מבין הקהילות האורתודוקסיות ורבניהן, אלה שאינן מוכנות להכפיף את עצמן למרותה של הרבנות הראשית בענייני גיור", כותב קריב.

במדינות רבות באירופה ובמקומות נוספים שולטים בממסד היהודי גורמים אורתודוקסיים, המפנים את גבם למתגיירים ולמשפחותיהם

כתוצאה מכך, הקו המחמיר שנוקט הממסד הרבני הישראלי בענייני גיור מעצב את סדר היום של הקהילות האורתודוקסיות בתפוצות.

המגמה הזאת הופכת את הגיור האורתודוקסי למשימה בלתי אפשרית ברבות מן הקהילות היהודיות בעולם. במדינות רבות באירופה ובמקומות נוספים שולטים בממסד היהודי גורמים אורתודוקסיים, המפנים את גבם למתגיירים ולבני משפחותיהם. "בקהילות אלו, השתלטותו של הקו המחמיר בגיור היא בגדר איום אמיתי על עתידם של החיים היהודיים", כותב קריב.

לדבריו, ככל שתימשך מגמת ההשתלטות של הרבנות הראשית, תתעצם המחאה נגדה וישורטטו מחדש קווי המתאר של העולם היהודי. מצד אחד – תלמידיו המודרניים של בית שמאי המחמיר והנוקשה; מן העבר השני – תלמידיו של הלל הזקן.

למאמר המלא ב"הארץ"איך תוכל לפעול?