נישואים עתידיים מוגבלים

בג"ץ: אפשר לאסור אשה "לבעלה ולבועלה" לאחר דיון הוכחות

הרב הראשי יצחק יוסף פרסם הנחיות חדשות, שלפיהן בתי דין רבניים יכולים לקיים בירור לצורך הטלת הגבלה על נישואים עתידיים במקרים של חשש לניאוף

הרב יצחק יוסף. צילום: אני יצרתי, ויקיפדיההרב יצחק יוסף. צילום: אני יצרתי, ויקיפדיה

בתי הדין הרבניים רשאים לקיים בירורים לצורך הטלת מגבלה המונעת מבני זוג גרושים להינשא בעתיד. כך קבע בג"ץ בדיון בעתירה שהגישה אשה, שבית דין רבני קבע כי לא תוכל להינשא בשנית לגבר שממנו התגרשה, בשל חשש לניאוף בתקופת נישואיה. בית הדין הרבני פסק גם, שהאשה לא תוכל להתחתן עם הגבר שאתו קיימה יחסי אישות בזמן שהיתה נשואה.

האשה עתרה לבג"ץ עם כמה ארגוני נשים, בטענה שהבירור שערך בית הדין הרבני, שבעקבותיו החליט כי לא תוכל להינשא "לבעל ולבועל", נעשה שלא בסמכות. העותרת טענה ששום צד לא ביקש לערוך את הבירור. טענה נוספת היתה שהמגבלה מוטלת גם על צד שלישי (הגבר שעמו היו לה יחסי אישות), שאינו צד להליך.

לפי דיווח ברשת ב', בעקבות הקביעה של בג"ץ חתם נשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב הראשי יצחק יוסף, על הנחיות חדשות המתייחסות להליך להטלת מגבלות על נישואים עתידיים של בני זוג גרושים.

בית דין רבני קבע שהעותרת לא תוכל להינשא בשנית לגבר שממנו התגרשה, בשל חשש לניאוף בתקופת נישואיה

בהנחיות החדשות נקבע כי בתי הדין הרבניים רשאים לקיים בירורים לצורך הטלת מגבלת נישואים "לבעל ולבועל", אבל תינתן זכות טיעון לבני הזוג וכן לצד השלישי. נקבע גם שמגבלת הנישואים לא תירשם עד לקיום בירור, בדרך של העלאת טענות והבאת ראיות.

בג"ץ לא קיבל את טענת העותרת, שלפיה אין לבתי הדין הרבניים סמכות להשתמש במגבלה זאת על נישואים. למעשה, בג"ץ מאפשר לבתי הדין הרבניים להמשיך ולהחזיק ברשימה של מנועי חיתון. בעקבות פרסום ההנחיות החדשות נדחתה העתירה.

לידיעה ברשת ב'איך תוכל לפעול?